Akademik

Akdeniz Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Akdeniz Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Akdeniz  Kıbrıs Araştırmaları Merkezi; üzerinde bulunduğumuz coğrafya ile ilgili olarak geçmişten günümüze miras kalan mevcut birikimi, tutarlı bir perspektif ve metodolojiyle ele alıp değerlendirmek suretiyle hem günümüze ışık tutmak, hem de gelecek kuşaklara aktarmak amaçlı kurulmuş bir merkezdir. Öncelikli amacı ise en geniş anlamı ile Kıbrıs üzerine çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları takip ederek bunlarla ilgili yayınlar hazırlamaktır. Bu çerçevede tarihten sosyolojiye, edebiyattan düşünceye her bir yönüyle Kıbrıs araştırmaları yapılmaktadır. Kıbrıs’a ilişkin şimdiye kadar yapılmış çalışmaların hem bir dökümünü yapmayı, hem de bunların bir değerlendirmesini yaparak yeni yapılacak çalışmalara önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.

Akdeniz Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü: Doç. Dr. Ercan Gündoğan