• UKÜ Online
Aileler

You are here

Kayıt Kabul Prosedürleri

 

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda Üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye’ye yayılmış Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Öğrenci İşleri Müdürlüğümüzden (ÖİM) kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

 • Lise ve dengi okullardan mezun olmuş T.C. Uyruklu Aday Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarıyla tercih edip yerleştikleri ön lisans ve lisans programlarına kayıt yapabilirler.
 • Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanlarıyla tercih edip yerleştikleri lisans programlarına kayıt yapabilirler.
 • Özel Yetenek sınavı ile ilgili bölümlere kayıt yaptıracak öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden en az 150 ham puan almaları koşulu ile ilgili bölümlerin özel yetenek sınavları için başvuruda bulunabilir ve  UKÜ’nün yapacağı Özel Yetenek Sınavını sonuçlarına göre kayıt yapabilirler.
 • Diğer üniversitelerin öğrencileri UKÜ’nün eşdeğer veya farklı bir bölümüne Yatay Geçiş yapabilirler.
 • UKÜ’de kayıtlı olan öğrenciler aynı düzeyde diploma programlarına kontenjan doğrultusunda kurum içi yatay geçiş yapabilirler.
 • Tercih Bursu kullanacak adayların tercih sıralarını gösterir belge
 • Kimlik Fotokopisi
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalatılmış Öğrenci Kayıt Taahhütnamesi (Türkiye Kayıt ve İrtibat Ofisleri veya Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır).
 • Lise Diploması aslı, (yok ise yeni tarihli resmi çıkış belgesi veya Mezuniyet Belgesi).
 • Öğrencinin UKÜ’ye yerleştiğine dair ÖSYM kazandı Belgesi.
 • 1999 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alacakları, bir fakülte ya da yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe hiçbir sakınca olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi.
 • T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya Üniversite Hastanelerinden alınmış;
  • Tüberküloz için Akciğer Skopisi veya Grafisi.
  • HIV tetkiklerinini içerir sağlık belgesi.
 • Eğitmen Çocuğu indiriminden yararlanacak öğrencilerin, anne veya babasının Eğitmen Belgesi.
 • TSK Mensubu indiriminden yararlanacak öğrencilerin, kendisi ya da anne veya babasının TSK mensubu olduğuna dair belge.
 • Aile indiriminden yararlanacak öğrencilerin kimlik fotokopileri ve okul numaraları.
 • Banka Dekontu
 • 3 adet vesikalık fotoğraf

YKS Taban Puanlar

Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yükseköğrenim Kurumunun Yüksekokulundan mezun olan T.C. uyruklu bir öğrenci, mezun olduğu ön lisans programını lisans programına tamamlamak isterse ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile belirlenen kontenjanlar çerçevesinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne yerleşebilir.

DGS ile UKÜ’ye yerleşen öğrencilere %25 oranında DGS indirimi verilir. İndirim ve burslar hakkında detaylı bilgi için “Burs ve İndirimlerimiz” kısmını inceleyebilirsiniz.

 • Kimlik Fotokopisi
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalatılmış Öğrenci Kayıt Taahhütnamesi (Türkiye Kayıt ve İrtibat Ofisleriminden veya Öğrenci İşleri Müdürlüğünde doldurulacaktır).
 • Ön lisans Diploması aslı (yok ise yeni tarihli resmi çıkış belgesi veya Mezuniyet Belgesi).
 • Transkript
 • Öğrencinin UKÜ’ye yerleştiğine dair ÖSYM kazandı Belgesi.
 • 1999 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alacakları, bir fakülte ya da yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe hiçbir sakınca olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi.
 • T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekkülü ihtisas veya Üniversite Hastanelerinden alınmış;
  • Tüberküloz için Akciğer Skopisi veya Grafisi.
  • HIV tetkiklerinini içerir sağlık belgesi.
 • Eğitmen Çocuğu bursundan yararlanacak öğrencilerin, anne veya babasının Eğitmen Belgesi.
 • TSK Mensubu Bursundan yararlanacak öğrencilerin, kendisi ya da anne veya babasının TSK mensubu olduğuna dair belge.
 • Aile indiriminden yararlanacak öğrencilerin kimlik fotokopileri ve okul numaraları.
 • Banka Dekontu
 • 3 adet vesikalık fotoğraf

Öğrencilerin Tercih Edebilecekleri Bölümler

 

Ders Muafiyetleri

DGS ile UKÜ’yü tercih edecek öğrenciler ders muafiyetleri ile ilgili ön bilgi için adresinden bilgi alabilir veya 0548 858 96 31 numaralı Whatsapp Destek Hattı’na yazabilirler.

Ne zamana kadar mezun başvurabilir?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversite programlarına yerleşen ancak mezun olamayan öğrencilerin kayıt işlemlerine yönelik her yıl tarih aralığı belirlemektedir. İlgili tarih aralığında öğrencilerin mezun olması ve diplomalarını teslim etmeleri beklenir.

*ÖSYM DGS Kılavuzu ve duyuruları baz alınır.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlerine kayıt yaptıracak öğrenciler Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den 150 puan almaları durumunda UKÜ’nün yapacağı Özel Yetenek Sınavları ile kayıt yaptırabilirler.

Özel Yetenek Sınavları ile ilgili Türkiye Kayıt ve İrtibat Ofisleri ile görüşebilir, UKÜ Aday Öğrenci Bilgi Hattı’ndan destek alabilir ya da website ve sosyal medya üzerinden takip edebilirler.

ÖZEL YETENEK SINAVI GEREKEN PROGRAMLAR

Başka bir üniversitede ön lisans ya da lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesindeki eşdeğer veya farklı bir programa aşağıda belirtilen koşullarda yatay geçiş yapılabilirler. Yatay geçişlerde YÖK mevzuatı esas alınır.

2018-2019 Akademik Yılı Bahar dönemi Yatay Geçiş Başvuruları başladı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki başvuru sisteminden yapabilirler. 

Öğrenciler, kayıt oldukları yıldaki ÖSYM yerleştirme puanının yatay geçiş yapmak istediği programının aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda kurumlararası yatay geçiş başvurusunda bulanabilirler. Kurumlararası yatay geçişlerde kurumların aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde başvuru yapılabilir.

Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler, ÖSYM’nin öngördüğü kurallar çerçevesinde ve Üniversitenin önceden açıkladığı tarihler aralığında gerekli evraklar ile online ya da Tanıtım Müdürlüğüne bizzat başvurularını yapabilirler.

Gerekli Koşullar

 • Türkiye veya KKTC üniversitelerine ÖSYM Yerleştirme Puanı ile yerleşmiş T.C. uyruklu aktif öğrenci olmak
 • Yabancı Dil Hazırlık eğitimi süresi dahil olmak üzere tüm dönemlerde puanının yeterli olduğu  her bölüme başvuru yapabilir.
 • Her öğrencinin öğrenim hayatı boyunca Ek Madde-1 kapsamında, gerek kurum içi gerekse kurum dışı sadece 1 kez yatay geçiş yapma hakkı vardır.
 • Başarı koşullarına bakılmaksızın, sınava girildiği yıl alınan puana göre yatay geçiş yapılabilir.

Gerekli Belgeler

 • Öğrenci Belgesi
 • ÖSYM Sonuç Belgesi
 • ÖSYM Puan Cetveli
 • Transkript
 • Disiplin Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

Not: Değerlendirme sonuçları başvuru yapıldıktan sonra 3 iş günü içinde sonuçlandırılır.

Muafiyet Değerlendirmesi

Muafiyet değerlendirmesi, başvuru yapan öğrencinin transkripti ve ders içerikleri incelenerek yapılır., Yatay geçiş başvurusu yapan  öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitedeki akademik haklarını muhafaza etmesi hususunda özen gösterilir.

Başarı Puanı ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki iletişim bilgilerinden ofise ulaşabilirler.

Yatay Geçiş Ofisi İletişim:

Tel: 0392 671 1111 Dahili: 2081-2083

Cep: 0548 858 9529

E-posta:

T.C. uyruklu öğrencilerin bölüm değişikliği Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alacakları başvuru formunu doldurup ÖSYM Puan Cetveli ve Yerleşme Belgesi ile birlikte teslim ederek başvurularını yapmalarıgereklidir.

DGS kayıtlı öğrencilerin yukarıdaki belgelere ek olarak Ön Lisans Diplomasını veya kopyasını başvuru esnasında teslim etmeleri gerekir.

 • Her öğrenci sadece 1 bölüme geçiş için başvuruda bulunabilir.
 • Her öğrencinin öğrenim hayatı boyunca Ek Madde-1 kapsamında, gerek kurum içi gerekse kurum dışı sadece 1 kez Yatay Geçiş yapma hakkı vardır.
 • Başvuru yapan öğrencilerin ilk etapta Taban (ÖSYM) Puanı Ek Madde-1 kapsamında değerlendirilir, daha sonra ortalamasına bakılır.
 • Değerlendirmelerde YÖK tarafından belirlenen Puan Barajları temel esaslardandır.
 • Yapılacak bölüm değişikliklerinde öğrenciler YÖK Mevzuatı’na göre mevcut bursundan feragat etmiş olacaktır. Öğrencilere yeni bölümlerinde Üniversitemiz tarafından burs önerisi yapılacaktır.
 • Öğrenciler ortalama ile sadece puan türü aynı olan bölümler arası değişiklik yapabilirler.
 • Ortalama ile Ön lisans-Lisans veya Lisans-Ön lisans programları arasında değişiklik yapılamaz.
 • Kurum İçi Yatay Geçiş başvuruları Final Sınavlarının ikinci hafta başında başlar.
 • Önceki üniversiteden alınmış onaylı not dökümü
 • Diploma fotokopisi
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler.
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar ve 3 yılı aşmamış olması gerekiyor)
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi
* Başvuru için sayfa altındaki başvuru sistemini kullanınız.

Öğrenci adayları ÖSYM’nin öngördüğü kriterler dahilinde ALES sınavına girip başvuracakları bölümün gerektirdiği puan türünden yeterli puanı aldıkları taktirde, Yüksek Lisans programlarına başvurularını aşağıda bağlantısı bulunan başvuru sisteminden yapabilirler.

LEÖAE tarafından onay verilen aday öğrenci bahsekonu Müdürlükten alınan onaylanmış başvuru formu ile birlikte kayıt formu doldurmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne (ÖİM) gelir.

Öğrenci, kayıt formunu ve gerekli evrakları ÖİM’ne bırakır. Öğrencinin eksik evrağı olması durumunda tamamlanması için öğrenci adayına bilgi verilir.

Gerekli ödemeyi yapması veya ödemeler hakkında bilgi edinilmesi için öğrenci adayları Muhasebe Müdürlüğüne yönlendirilir.

Başvuru ve kayıt işlemleri haricindeki hususlar için UKÜ Lisansüstü Yönetmeliği’ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

1) Öğrenci kaydını takip eden dönem dahilinde yapılan ilk ALES sınavına girip başarılı olduğu durumda bir sonraki dönem kaydının devam etmesine hak hazanır.

2) ALES sınavında başarılı olamayan öğrencinin üniversite tarafından ilişiği kesilir.

 • Diploma ve not dökümlerinin orijinal hali
 • Diğer belgelerin fotokopisi
 • Pasaport, kimlik veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 6 adet pasaport formatında vesikalık fotoğraf (6x5cm)
 • Enstitü Kabul yazısı

** Akademik Birim tarafından talep edildiği takdirde niyet mektubu veya tez önerisi istenir.

​Eğitim dili İngilizce olan Yüksek Lisans programlarında İngilizce yeterlik belgesi koşulu vardır. TOEFL (en az 65 IBT), IELTS (en az 5.5), YDS gibi dil belgelerinin yanı sıra, UKÜ’nün belirli aralıklar ile düzenlediği geçerli İngilizce yeterlik sınav belgesi de kabul edilmektedir. Lisans eğiitimlerini öğretim dili İngilizce tamamlamış adaylardan İngilizce yeterlik belgesi istenmemektedir.

 • Önceki üniversiteden alınmış onaylı not dökümü
 • Diploma fotokopisi
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler.
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar ve 3 yılı aşmamış olması gerekiyor)
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi
* Başvuru için sayfa altındaki başvuru sistemini kullanınız.

Öğrenci adayları ÖSYM’nin öngördüğü kriterler dahilinde ALES sınavına girip başvuracakları bölümün gerektirdiği puan türünden yeterli puanı aldıkları taktirde, Yüksek Lisans programlarına başvurularını aşağıda bağlantısı bulunan başvuru sisteminden yapabilirler.

LEÖAE tarafından onay verilen aday öğrenci bahsekonu Müdürlükten alınan onaylanmış başvuru formu ile birlikte kayıt formu doldurmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne (ÖİM) gelir.

Öğrenci, kayıt formunu ve gerekli evrakları ÖİM’ne bırakır. Öğrencinin eksik evrağı olması durumunda tamamlanması için öğrenci adayına bilgi verilir.

Gerekli ödemeyi yapması veya ödemeler hakkında bilgi edinilmesi için öğrenci adayları Muhasebe Müdürlüğüne yönlendirilir.

ÖİM tarafından kaydını tamamlamaya gelen öğrencinin tüm gerekli evrakları tekrar kontrol edilip kendisine öğrenci kartı ve talebi doğrultusunda öğrenci belgesi teslim edilir.

Başvuru ve kayıt işlemleri haricindeki hususlar için UKÜ Lisansüstü Yönetmeliği’ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

1) Öğrenci kaydını takip eden dönem dahilinde yapılan ilk ALES sınavına girip başarılı olduğu durumda bir sonraki dönem kaydının devam etmesine hak hazanır.

2) ALES sınavında başarılı olamayan öğrencinin üniversite tarafından ilişiği kesilir.

 • Diploma ve not dökümlerinin orijinal hali
 • Diğer belgelerin fotokopisi
 • Pasaport, kimlik veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 6 adet pasaport formatında vesikalık fotoğraf (6x5cm)
 • Enstitü Kabul yazısı

** Akademik Birim tarafından talep edildiği takdirde niyet mektubu veya tez önerisi istenir.

​Eğitim dili İngilizce olan Yüksek Lisans programlarında İngilizce yeterlik belgesi koşulu vardır. TOEFL (en az 65 IBT), IELTS (en az 5.5), YDS gibi dil belgelerinin yanı sıra, UKÜ’nün belirli aralıklar ile düzenlediği geçerli İngilizce yeterlik sınav belgesi de kabul edilmektedir. Lisans eğiitimlerini öğretim dili İngilizce tamamlamış adaylardan İngilizce yeterlik belgesi istenmemektedir.

KKTC vatandaşı aday öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda ön lisans veya lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrencilerimiz, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik kartı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi ve aslı
 • KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı belgesi/ÖSYM kazandı belgesi

T.C. vatandaşı olup 4 yıllık lise eğitimini kesintisiz olarak KKTC’de tamamlamış olan aday öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda ön lisans veya lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrencilerimiz, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik kartı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi ve aslı
 • KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı belgesi/ÖSYM kazandı belgesi
 • Lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlandığını gösteren belge

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin tüm programlarına, GCE A LEVEL, AS LEVEL VE IGCSE sınavları ile öğrenci kabul edilir ve sınav sonuçlarına göre burs verilir. Detaylı bilgi için (0392) 671 11 11 (2073) dahili numaradan iletişime geçebilirsiniz.

KKTC’de başka bir üniversitede eğitim görmekte olan KKTC vatandaşı veya T.C. vatandaşı olup liseyi 4 yıl kesintisiz KKTC’de bitiren aday öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na (ÖYBSS) girerek veya doğrudan başvurarak yatay geçiş hakkından yararlanabilirler. Başvuruların açılma ve kapanma tarihleri ile ilgili duyurular, web sitemizde yayınlanacaktır.

 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik kartı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi ve aslı
 • Orijinal Transkript
 • İlgili üniversiteden alınan çıkış belgesi
 • KKTC uyruklu öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alacakları başvuru formunu doldurup teslim etmeleri yeterli olacaktır.
 • Her öğrenci sadece 1 bölüme geçiş için başvuruda bulunabilir.
 • Başvuru yapan öğrencilerin girmiş olduğu ÖYBSS sınavı ve bölümü kapsamında değerlendirilir.
 • Yapılacak bölüm değişikliklerinde öğrenciler YÖK Mevzuatı’na göre mevcut bursundan feragat etmiş olacaktır. Öğrencilere yeni bölümlerinde Üniversitemiz tarafından burs önerisi yapılacaktır.
 • Öğrenciler ortalama ile sadece puan türü aynı olan bölümler arası değişiklik yapabilirler. Ortalama ile Ön lisans-Lisans veya Lisans-Ön lisans programları arasında değişiklik yapılamaz.
 • Kurum İçi Yatay Geçiş başvuruları Final Sınavlarının ikinci hafta başında başlamaktadır.
 • Önceki üniversiteden alınmış onaylı not dökümü
 • Diploma fotokopisi
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi
* Başvuru için sayfa altındaki başvuru sistemini kullanınız.
 • Diploma ve not dökümlerinin orijinal hali
 • Diğer belgelerin fotokopisi
 • Pasaport, kimlik veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 6 adet pasaport formatında vesikalık fotoğraf (6x5cm)
 • Sicil kaydı
 • Enstitü Kabul yazısı

** Akademik Birim tarafından talep edildiği takdirde niyet veya tez önerisi istenir.

Eğitim dili İngilizce olan Yüksek Lisans programlarında İngilizce yeterlik belgesi koşulu vardır. TOEFL (en az 65 IBT), IELTS (en az 5.5), YDS gibi dil belgelerinin yanı sıra, UKÜ’nün belirli aralıklar ile düzenlediği geçerli İngilizce yeterlik sınav belgesi de Kabul edilmektedir. Lisans eğitimlerini öğretim dili İngilizce tamamlamış adaylardan İngilizce yeterlik belgesi istenmemektedir.

KKTC Uyruklu Aday Öğrenciler Doktora başvurularını aşağıda bağlantısı bulunan başvuru sisteminden yapabilirler.

Aday Öğrenciler ALES puanları olmadan Doktora programlarına başvurabilirler.

LEÖAE tarafından onay verilen aday öğrenci bahsekonu Enstitüden alınan onaylanmış başvuru formu ile birlikte kayıt formu doldurmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne (ÖİM) gelir.

Öğrenci adayı kayıt formunu ve gerekli evrakları ÖİM’ne bırakır. Öğrencinin eksik evrağı olması durumunda tamamlanması için öğrenci adayına bilgi verilir.

Gerekli ödemeyi yapması veya ödemeler hakkında bilgi edinilmesi için öğrenci adayları Muhasebe Müdürlüğüne yönlendirilir.

ÖİM tarafından kaydını tamamlamaya gelen öğrencinin tüm gerekli evrakları tekrar kontrol edilip kendisine öğrenci kartı ve talebi doğrultusunda öğrenci belgesi teslim edilir.

Başvuru ve kayıt işlemleri haricindeki hususlar için UKÜ Lisansüstü Yönetmeliği’ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

 • Önceki üniversiteden alınmış onaylı not dökümü
 • Diploma fotokopisi
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler.
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi
* Başvuru için sayfa altındaki başvuru sistemini kullanınız.
 • Diploma ve not dökümlerinin orijinal hali
 • Diğer belgelerin fotokopisi
 • Pasaport, kimlik veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 6 adet pasaport formatında vesikalık fotoğraf (6x5cm)
 • Sicil kaydı
 • Enstitü Kabul yazısı

** Akademik Birim tarafından talep edildiği takdirde niyet veya tez önerisi istenir.

Eğitim dili İngilizce olan Doktora programlarında İngilizce yeterlik belgesi koşulu vardır. TOEFL ((en az 65 IBT), IELTS (en az 5.5), YDS gibi dil belgelerinin yanı sıra, UKÜ’nün belirli aralıklar ile düzenlediği geçerli İngilizce yeterlik sınav belgesi de kabul edilmektedir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini öğretim dili İngilizce tamamlamış adaylardan İngilizce yeterlik belgesi istenmemektedir.

Kayıt yaptırmak isteyen lise mezunu tüm üçüncü ülke vatandaşları bulundukları Yurt dışı Temsilciliklerine veya Uluslararası Ofis’e Ön Lisans ve Lisans programları için on-line başvuruda bulunabilirler.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulleri Uluslararası Ofis tarafından yapılır.

Öğrenciler web sitesindeki on-line başvuru formlarını doldurmaları ve gerekli evraklar ile birlikte Uluslararası Ofis’e göndermeleri gerekir.

UAL (Koşulsuz Kabul Yazısı) alan öğrencilerin kayıt işlemleri için Öğrenci İşleri Müdürlüğüne (ÖİM) gelip, kayıt formunu doldurmaları ve gerekli evrakları teslim etmeleri gerekir.

UAL verilen öğrencinin otomatik olarak öğrenci numarası oluşur ve ÖİM’ne kaydını tamamlamaya gelen öğrencinin UAL ve tüm gerekli evrakları tekrar kontrol edilip kendisine öğrenci kartı ve öğrenci belgesi verilir.

Üniversitemize kayıt yaptırmak isteyen lisans mezunu tüm üçüncü ülke vatandaşları bulundukları Yurt dışı Temsilciliklerine veya Uluslararası Ofis’e Yüksek Lisans programları için on-line başvuruda bulunabilirler.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulleri Uluslararası Ofis tarafından yapılır.

Aday Öğrencilerin web sitesindeki on-line başvuru formlarını doldurmaları ve gerekli evraklar ile birlikte Uluslararası Ofis’e göndermeleri gerekir.

CAL (Koşullu Kabul Yazısı) veya UAL (Koşulsuz Kabul Yazısı) alan aday öğrencilerin kayıt işlemleri için Öğrenci İşleri Müdürlüğüne (ÖİM) gelip, kayıt formunu doldurmaları ve gerekli evrakları teslim etmeleri gerekir.

UAL verilen öğrencinin otomatik olarak öğrenci numarası oluşur ve ÖİM’ne kaydını tamamlamaya gelen öğrencinin UAL ve tüm gerekli evrakları tekrar kontrol edilip kendisine öğrenci kartı ve öğrenci belgesi verilir.

Başvuru ve kayıt işlemleri haricindeki hususlar için UKÜ Lisansüstü Yönetmeliği’ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Diploma fotokopisi
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)
 • İngilizce yeterlilik belgesi; TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Yeterlilik belgesine sahip olmayan aday öğrenciler UKÜ kampüsüne geldiğinde UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir.
 • Uluslararası pasaport fotokopisi/doğum belgesi
 • CV
 • Doldurulmuş ve imzalı UKÜ Kurallar ve Yönetmelikler belgesi (on-line başvuru esnasında indirilebilir)
* Başvuru için sayfa altındaki başvuru sistemini kullanınız.

Üniversitemize kayıt yaptırmak isteyen lisans mezunu tüm üçüncü ülke vatandaşları bulundukları Yurt dışı Temsilciliklerine veya Uluslararası Ofis’e Doktora programları için on-line başvuruda bulunabilirler.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulleri Uluslararası Ofis tarafından yapılır.

Aday Öğrencilerin web sitesindeki on-line başvuru formlarını doldurmaları ve gerekli evraklar ile birlikte Uluslararası Ofis’e göndermeleri gerekir.

CAL (Koşullu Kabul Yazısı) veya UAL (Koşulsuz Kabul Yazısı) alan aday öğrencilerin kayıt işlemleri için Öğrenci İşleri Müdürlüğüne (ÖİM) gelip, kayıt formunu doldurmaları ve gerekli evrakları teslim etmeleri gerekir.

UAL verilen öğrencinin otomatik olarak öğrenci numarası oluşur ve ÖİM’ne kaydını tamamlamaya gelen öğrencinin UAL ve tüm gerekli evrakları tekrar kontrol edilip kendisine öğrenci kartı ve öğrenci belgesi verilir.

Başvuru ve kayıt işlemleri haricindeki hususlar için UKÜ Lisansüstü Yönetmeliği’ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Diploma fotokopisi
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)
 • İngilizce yeterlilik belgesi; TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Yeterlilik belgesine sahip olmayan aday öğrenciler UKÜ kampüsüne geldiğinde UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir.
 • Uluslararası pasaport fotokopisi/doğum belgesi
 • CV
 • Doktora tez önerisi
 • Doldurulmuş ve imzalı UKÜ Kurallar ve Yönetmelikler belgesi (on-line başvuru esnasında indirilebilir)
* Başvuru için sayfa altındaki başvuru sistemini kullanınız.

 

Son güncelleme: 10-09-2018