Muhasebe ve Vergi Uygulamaları – CIU

Bölümler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Program muhasebe alanında çalışacak kişiler yetiştirmeye odaklıdır. Günümüzde muhasebe konusunda hızla meydana gelen değişiklikler, gelecekte muhasebe mesleğini yapacak kişilerin donanımlı olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında öğrencilere muhasebe konusunda ihtiyaç duyacakları ve kendilerine rekabet avantajı sağlayacak bilgiler aktarılmaktadır. Güz ve bahar dönemlerinin her birinde muhasebe odaklı dersler sistematik bir şekilde verilmektedir. Bu doğrultuda öğrenciler ilk olarak muhasebe ile ilgili temel bilgiler öğrenmekte, öğrenilen bilgiyi uygulamalı olarak bilgisayar programları ile pekiştirme olanağı yakalamakta ve işletmelerin finansal tablolarını analiz edebilmeyi öğrenmektedirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler serbest muhasebe ve mali müşavirliğin yanında, bağımsız denetim kuruluşlarında ve işletmelerin muhasebe departmanlarında çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler.

Akademik Program için tıklayınız.