*Hüseyin Özden
“Üniversite 4.0, Yeni Nesil Üniversite Bütçelerde Üçüncü Kaynak Arayışları”

*Meryem Cumhur
“3. Sınıf Geometrik Cisimler Ünitesinin Somut Modellerle Zenginleştirilmiş Öğretim Uygulamaları ve Bilgisayar Destekli Eğitimle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi”

*Sarem Özdemir
“72 Aylık Çocukların Bilişsel, Duyuşsal ve Özbakım Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Örneği”

*Farhad Muhammad Rajab
“An Investigation of Classroom Management Challenges Faced by English Language Teachers at Primary Schools of Iraqi Kurdistan Region”

*Milena Palczewska
“Polemology as a subject of teaching in higher studies”

*Abdul Hadi Aminu
“Career Readiness among Final Year Business Education Students of Higher Institution in Bauchi State-Nigeria”

*Nevriye Yazçayır & Kıymet Selvi
“Köndem Program Değerlendirme Modeli”

*Aleksandra Kapusciak
“Case study of a terrorist attack at school. Prevention and education”

*Muhammad Shakir
“Analysis of Communication skills and Effective Use of Educational Technologies by Secondary School Teachers of Pakistan”

*Ferhad Mirzayev, Rafiq Kuliyev, Namiq Baksihov & Nermin Kuliyev
“Ekonomik - çevresel araştırmalarda belirsiz faktörlerin belirlenmesinin bilimsel temelleri hakkında”

*Seçkin İsmihan & Sarem Özdemir
“48 – 60 Aylık Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”

*Vasfiye Karabıyık & Necla Işıkdoğan Uğurlu
“Özel Eğitim Bölümü Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında Öğretmen Adaylarının Yapılan Öğretimsel Düzenlemelere İlişkin Görüşleri”

*Njma Salem
“Libyan Student Teachers’ Perception on Attributes of the Effective EFL Teachers”

*Necla Işıkdoğan Uğurlu & Nilay Kayhan
“Öğretici Materyal Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri: Özel Eğitim Alan Örneği”

*Elijah Okpanachi
“Theory of Education in Betrand Russell And Nigeria's Educational System”

*Patience Ebekeyi Idoga, Elizabeth Y. Coker-Farell & Mehmet Toycan
“Design of a Language Tool for Enhaning the Teaching and Learning of English Language”

*Arzu Ergişi Birgül, Burcu Mutlu Şahin & Aynur Bütün Ayhan
“An Alternative Method for Concept Teaching to Children: Computer Assisted Instruction”

*Ece Emre Müezzin
“Rehber ve Psikolojik Danışmanların Teknoloji Bağımlılığı ve Baş Etme Becerilerine İlişkin Görüşleri”

*Ahmet Dönger, Okan Sarıgöz & Ayhan Güler
“Program Geliştirme”

*Şükrü Güven, Ali Antepli & Medine Araslan
“Öğrencilerin Yaşam Değerlerinin Eğitime Katkısı Üzerine Bir Araştırma: Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü Uygulaması”

*Mustafa Onur Tatlı & Ayşe Bengisoy
“Yatılı Yurtta ve Ailesi Yanında Kalan Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Durumluk ve Süreklik Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması”

*Serkan Şavk
“Ölçme-Değerlendirme ve Öğrenim Süreçlerinde Dijital Beşerî Bilim Araçlarının Kullanılması: Yeşilçam Filmlerinin Metrik Analizi Üzerine Bir Deneme”

*Tayfun Can Onuk
“Türk Dili Derslerini Elektronik Metin Okuryazarlığı İçin Yeniden Tasarlamak: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Örneği”

*Awatif Abu Alshar
“Future Vision of Instructional Design for Courses Topics from the Digital Generation's Views”

*Cemre Anlayışlı & Nergüz Bulut Serin
“Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyonun, Cinsiyet, Akademik Başarı ve İnternete Giriş Süreleri Açısından İncelenmesi”

*Mehtap Kaya & Feyza Pınar
“Okul Provasından Hayat Sahnesine”

*Ali Taşkın
“Bir “DEĞER” Olarak Düşünce Eğitimi”

*Senem Zaimoğlu & Şehnaz Şahinkarakaş
“Development and Evaluation of the Social-Emotional Foreign Language Learning Scale in a University EFL Preparatory School Context”

*Aysun Dağtaş & Şehnaz Şahinkarakaş
“The experience and management of uncertainty in foreign language learning within dynamic systems framework”

*Younus Abubakar & Behbood Mohamadzadeh
“Conflict between Traditional and Western Culture: A Postcolonial Analysis of the Lion and the Jewel by Wole Soyinka”

*Fatma Batular
“A Feminist Stylistics Analysis of The Laugh of the Medusa by Héléne Cixous”

*Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu & Vasıf Karagücük
“Establishing Lean Methodology in ELT for Future”

*Rüya Mert Altıncı
“A Case Study on Staff Development Program at a Private University in Cyprus”

*Hüseyin Özden
“İslam Ülkeleri Üniversitelerdeki Eğitim, Öğretim, Arge-Faaliyetlerin Değerlendirilmesi”

*Cem Taşkapı & Canan Zeki
“Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği”

*Hande Mişe & Hakan Hançer
“Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi”

*Şeyda Kılıçoğlu & Buse Eser
“Bir Eğitim Materyali Tasarımı: Trigonometrik Çember”

*Elif Bozcan, Nihan Koran, Bengü Berkmen & Eşmen Tatlıcalı
“Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Devam Eden 4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Ebeveynlerinin İstismara Yönelik Farkındalığı”

*Fatma Batular
“Gender Representation in the Northern Cypriot EFL Textbook Series Beyond Series”

*Mediha Çınarlı & Sevilay Atmaca
“KKTC Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Katkısı”

*Olkan Ulukan & Sevilay Atmaca
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Eğitim Programının STEM Eğitim Modeline Uygunluğu”

*Fikret Zabitoğlu & Sevilay Atmaca
“Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Öğretim Programı Dersinde Basamaklı Öğretimi Kullanımı”

*Özge Razı Çelik, Behbood Mohammadzadeh & Mehmet Ali Yavuz
”Research into the Turkish Prospective Teachers’ Production of Conversational Implicatures in English”

*Farida Aboud
“Apology strategies among EFL postgraduate Learners”

*Fatma Batular
“Gender Representation in the Northern Cypriot EFL Textbook Series Beyond Series”

*Behbood Mohammadzadeh, Özge Razı Çelik & Mehmet Ali Yavuz
”Research into the Turkish Student Teachers’ Comprehension of Conversational Implicatures in English”

*İme Akanyeti & Çağın Kazımoğlu
“Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Katı Atık Kirliliği ve Yönetimi Konusundaki Farkındalıkları ve Davranışlarına Eğitimin Etkileri”

*Şenel Elaldı & Nazlı Sıla Yerliyurt
“Sınıf Öğretmeni Adaylarının Materyal Tasarlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği”

*Danyal Öztaş Tüm
“Foreign language anxiety among prospective language teachers”

*Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu
“Yalın Eğitim Yöntemi Terminolojisi“

*Mehmet Aydınkal, Sinan Çalışkan & Reha Metin Alkan
“Değişen Dünyada Üniversitelerin Değişen Rolleri”

*Hülya Bilgin
“Okul Öncesi Öğretmenlerinin Rehberlik Yeterlilikleri ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”

*Younus Abubakar
“Cultural Conflicts in Death and the Kings Horseman by Wole Soyinka: A Postcolonial Study”

*Semiha Gürsoy & Şehnaz Şahinkarakaş
“The Dynamic Development of Student Immunity in Language Learning”

*Ahmet Hakan Hançer & Hande Mişe
“Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanma Durumları ve Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları”

*Halil Kamışlı, Fidan Aslanova & Mert Baştaş
“İlköğretim Programlarının Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi: K.K.T.C Örneği”

*Şerife Özbiler & Behiye Akacan
“The Predictor Roles of Perceived Parents’ Attitudes on Irrational Romantic Relationship Beliefs and Gender Roles”

*Faruk Öztürk
“DìVÁNU LUáÁTİ ’T-TURK’te Sesteş Sözcükleri”

*Elif Ünal Bozcan & Emine Öztürk
“Ebeveynlerin Anasınıfına Devam Eden Çocuklarına Yönelik Algıladıkları Sorunlar ve Ürettikleri Çözümler”

*Sadık Yüksel Sıvacı & Fırat Çöplü
“Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları, Akademik Özyeterlikleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri”

*Oluwaseyi Anifowose & Oluchi Chikezie
“The Speech Act Analysis of Sandra Beasley’s Unit of Measure”

*Nedime Karasel Ayda & Fahri Tümkan
“Çağdaş Eğitimde Aranan Lider: Paternalist Liderlik ve Çatışma Çözme/Yönetme Stratejileri”

*Nedime Karasel Ayda & Atanur Başkan
“Öğretim Üyeleri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Sendikacıların Görüşlerine Göre Kuzey Kıbrıs’ta Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Sorunları”

*Nevriye Yazçayır
“Temel Eğitim Programlarının Eğitim Programı Bağlam Boyutu Açısından Analizi”

*Keith John Lay
“A Corpus Driven Account of Linguistic Features of Storytelling in TED Talks”

*Abdulkader el Rawas & Çagın Kazımoğlu
“Does the education degree of users have a significant impact on how they perceive a virtual reality environment?”

*Besime Erkmen
“Every challenge is an opportunity to learn: Student-teachers’ learning experiences”

*Ahmet Dönger, Okan Sarıgöz & Ayhan Güler
“Öğrencilerin Okula Gitme Sebepleri ile Akademik MotivasyonlarıI Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

*Şerife Özbiler & Behiye Akacan
“Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Durumlarında Verdikleri Tepkilere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”

*Sinan Çalışkan, Esra Damar, Seyfi Sevik & Barış Ayar
“İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim İçin Yeni Yaklaşımlar”

*Fathel Hussein
“The Role Education Facing the Ideological Extremism”

*Salihu Hayatuddeen & Ahmet Adalıer
“University Students’ Attitudes Toward E-Learning on The Moodle System”

*Serdar Sükan, İbrahim Tekman & Gözde Nadir Altınay
“Analysis of Gender Representation in English File Third Edition Intermediate Textbook”

*Aygil Takır & Ayşen Özerem
“Göç İle Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamında Karşılaştıkları Sorunlar”

*Erhun Tekakpınar & Figen Yaman Lesinger
“Çoklu Zeka Kuramı Beden EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”

*Salim Akyürek, Hülya Şenol & Figen Yaman Lesinger
“Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Psikoplojik Sermaye ve Okul Kültürü Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

*Abubakir Mahmood
“Teaching Grammar Communicatively In The Education Process”

*Sinem Bezircilioğlu
“Abstract-The Use Of Polysyndeton in Time Passes in Virginia Woolf’s Novel To the Lighthouse”

*Larian Nkomo, Muesser Nat & Philip Siaw Kissi
“Learning Management System Use Policy in Higher Education Institutions”

*Ülkü Tosun & Aziz Zorlu
“İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi”

*Şeyda Kılıçoğlu
“Bir Eğitim Materyali Tasarımı: Çember ve Daire Seti”

*Çiğdem Hürsen & Sibel Süzek Birkollu
“Öğretmenlerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum ve Öz Yeterlik Algılarının Belirlenmesi”

*Mehlika Köyceğiz & Saide Özbey
“Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocuklarının Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler ve Problem Çözme Becerileri Açısından İncelenmesi”

*Mariam Awawda
“(Im)politeness in Only Drunks and Children Tell the Truth by Drew Hayden Taylor”

*Gül Kahveci
“Effects of Two Repeated Reading Strategies and Listening Passage Preview on Oral Reading Fluency”

*Sare Türkmen & Saide Özbey
“60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Benlik Algılarının Bazı Değişkenler ve Çocukların Motivasyon Düzeyi İle İlişkisinin İncelenmesi”

*Abdulkarim Said & Oluwaseyi Anifowose
“A Study on the Influence of Learners’’ Belief in Language Learning Among EFL/ESL Students”

*Muhittin Tuş & Ruhi Özcan
“Osmanlının Son Dönemlerde Geleceğin Eğitimi”

*Münevver Yalçınkaya, Meryem Taner, Tümen Erses & Emre Demirci
“Ergenlerde Sosyal Onay ve İyilik Hallerinin İncelenmesi”

*Doğa Kavaz & Hüseyin Öztoprak
“A case study of Sustainable Development Awareness and Environmental Sensibility: Cyprus International University”

*Çelen Dimililer & Nurdan Atamtürk
“The Use of Drama in Overcoming Anxiety in English as a Foreign Language Class: An Action Research”

*Volkan Cantemir
“Çevrimiçi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi”

*Çelen Dimililer
“A Historical Study of Virginia Woolf”

*Hatice Kayhan & Güliz Özütürk
“Cyprus Turkish Children’s Literature and Contemporary Women Writers”

*Sibel Ersel Kaymakamoğlu
“Teachers’ Pedagogical Conceptualizations and Technology Use in Teaching and Learning”

*Umut Zeki, Tolgay Karanfiller & Kamil Yurtkan
“AN EXTENDED MOBILE APPLICATION DESIGN FOR SPECIAL EDUCATION TO TEACH NUMBERS”

*Cahit Nuri, Cemaliye Direktör & Omaç Ruştioğlu
“Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okur Yazarlığı Özyeterlik Algısı ile Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

*Osman Vaiz, Doç. Nesrin Menemenci & Uzm. Akış Yeşilada
“Denetmen Görev ve Sorumlukları; Kıbrıs Örneği”

*Osman Vaiz, Doç. Nesrin Menemenci & Uzm. Akış Yeşilada
“Öğretmenlerin Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algıları”

*Hale Erden
“Proposing a social entrepreneurship model on teacher candidates’ motivation through positive and negative metaphoric perspective”

*Hüseyin Göksu & Sevilay Atmaca
“Öğretmenlerin Mobil Eğitim Uygulamlarına Yönelik Tutumları”

*Fezile Özdamli & Şenay Kocakoyun
“Development of Gamification in Education Scale”

*Çelen Dimililer & Nurdan Atamtürk
“The Use of Drama in Overcoming Anxiety in English as a Foreign Language Class: An Action Research”

*Volkan Cantemir
“Çevrimiçi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi”

*Çelen Dimililer
“A Historical Study of Virginia Woolf”

*Hatice Kayhan & Güliz Özütürk
“Cyprus Turkish Children’s Literature and Contemporary Women Writers”

*Sibel Ersel Kaymakamoğlu
“Teachers’ Pedagogical Conceptualizations and Technology Use in Teaching and Learning”

*Umut Zeki, Tolgay Karanfiller & Kamil Yurtkan
“AN EXTENDED MOBILE APPLICATION DESIGN FOR SPECIAL EDUCATION TO TEACH NUMBERS”

*Cahit Nuri, Cemaliye Direktör & Omaç Ruştioğlu
“Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okur Yazarlığı Özyeterlik Algısı ile Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

*Osman Vaiz, Doç. Nesrin Menemenci & Uzm. Akış Yeşilada
“Denetmen Görev ve Sorumlukları; Kıbrıs Örneği”

*Osman Vaiz, Doç. Nesrin Menemenci & Uzm. Akış Yeşilada
“Öğretmenlerin Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algıları”

*Hale Erden
“Proposing a social entrepreneurship model on teacher candidates’ motivation through positive and negative metaphoric perspective”

*Hüseyin Göksu & Sevilay Atmaca
“Öğretmenlerin Mobil Eğitim Uygulamlarına Yönelik Tutumları”

*Fezile Özdamli & Şenay Kocakoyun
“Development of Gamification in Education Scale”

*Neycan Kunt Ozaner
“A Stylistic Analysis of the Cat in the Rain by Earnest Hemingway”

*Bedriye Yılmaz Alıcı & Münevver Yalçınkaya
“Öğretmenlerin Mesleki Doyumları İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Ve İş Stresi Düzeylerinin İncelenmesi”

*Burak ÇEBİ & Çiğdem DÜRÜST
“Kıbrıs’ın Kuzeyinde Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylerin Ailelerinin Sosyal Destek Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”

*Nazım Kaşot & Nedime Karasel Ayda
“İlkokulda Okuyan Öğrencilerin “Sınıf Dışı Ders” Konusundaki Zihinsel İmgelerinin Belirlenmesi”

*Adeleye Idowu & Clifford Agyei
“Facebook as an Educational Tools: Measuring Knowledge Sharing of University Students Through Social Media”