CONFERENCE PROGRAMME

September 25, Wednesday

 
 

 

09:00-10:00

 

Registration

 

Wednesday

10:00-11:00

 

Hall: Consensus

Opening Ceremony

 

Wednesday

11:00-12:00

Hall: Consensus

Keynote: Prof. Dr. Muzaffer Elmas

Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları Süreci

 

12:00-13:00

 

Lunch

 

 

SESSION-1

 

Wednesday

13:00-14:00

Hall: Workshop

 

 

 

 

 

Moderator: Demet Yaylı

 

A Tension-oriented Look at Pre-service EFL Teachers’ Experiences in Their Practicum Settings

Demet Yaylı

 

Teacher Roles in English Language and Turkish Language Teaching Curriculums

Derya Yaylı & Demet Yaylı

 

An investigation of ELT students’ perceptions on oral error correction: North Cyprus context

Gizem Çırakoğlu & Naciye Kunt

 

Opinions of English Language Student Teachers on Content and Language Integrated Learning

Rustam Haidov & Özge Razı

 

Attitude of EFL teachers towards literature in North Cyprus

Niyazi Korel

 

 

 

Hall: Discuss

 

 

 

Moderator: Muesser Nat

 

Programlama Derslerinde Ters Yüz Öğrenme ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Buket Dönmez & Burak Yılmaz

 

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Duygusal İlişkiler Üstündeki Etkisi

Selami Eryılmaz, Sami Şahin, Hüseyin Göksu

 

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin İlköğretimde Uygulanması

Selen Koçero Azizoğlu, Volan Cantemir, Muesser Nat

 

Siyer Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Isparta Örneği

Gizem Saygılı & Fatma Songur

 

Öğretmen Adaylarının Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Başak Eser & Elif Ünal Bozcan

 

Wednesday

14:00-15:00

Hall: Consensus

Keynote: Prof. Dr. Ebba Ossiannilsson

Engaging Students for Sustained Learning: A Question for Sustainable Quality in Education

 

15:00-15:15

Coffee Break

 

Wednesday

15:15-16:15

Hall: Consensus

Keynote: Prof. Dr. Ayşegül Ataman

Öğretim Uygulamalarının Değiştirilmesi (Kaynaştırma-Bütünleştirme Sınıfları için)

 
 

SESSION-2

 

Wednesday

16:15-17:15

 

 

 

 

Hall: Workshop

 

 

 

 

 

Moderator: Agah Tuğrul Korucu

 

Investigation of the Relationship Between Secondary School Students’ Attitudes Towards Technology and Computer

Agah Tuğrul Korucu & Şerife Gürkez

 

Determining Prospective Teachers’ Use of Social Networking Sites According to Various Variables

Nevriye Yılmaz, Çiğdem Hürşen, Funda Gezer Faslı

 

Digital Applications in Education and Its Effects Meta Analysis Study

Agah Tuğrul Korucu & Kadir Kabak

 

MOOC Based Environments to Support 21st Century Skills

Mesut Ünlü

 

Integration of Digital Technologies in Health Education: Pitfalls and Opportunities

Türker Şahin, Nadire Çavuş, M. İlker Gelişen

 

 

 

 

Hall: Discuss

 

Moderator: Selami Eryılmaz

 

21. Yüzyıl Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Öğrenme Becerileri

Selami Eryılmaz & Müge Vuran

 

21. Yüzyıl Öğretenlerinin Öğretme Becerileri

Selami Eryılmaz & Müge Vuran

 

İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Gözünden Bağlı Bulundukları Örgütün Kültürünü Etkileyen Bir Değer: Hikayeler

Nedime Karasel Ayda, Ceren Karaatmaca, Zehra Altınay, Fahriye Altınay, Gökmen Dağlı

 

İlkokullarda Sağlık ve Hijyen Koşullarının Analizi

Orçun Ayda & Nedime Karasel Ayda

 

 

 

An Investigation of Pre-Service Teachers' Anxieties and Attitudes Toward Using Technology in Education

Emine Cabı & Orçun Oruç

 

 

SESSION-3

 

Wednesday

17:15-18:15

Hall: Workshop

 

 

Moderator: Nüket Gündüz

 

The Opinions of Special Education Teachers’ Regarding Mediation

Nüket Gündüz

 

In English Civil Engineering Education Program Access To Further Studies in Scope of Bologna Declaration

Levent Yılmaz

 

Perceptions Of EFL Teachers And Students on Incorporating Culture into EFL Classrooms

Saleh Alyaishi

 

Need Analysis for Online Collaborative Working Platform among Public Officers

Cemil Uzun & Ömer Delialioğlu

 

Hall: Discuss

 

 

 

 

Moderator: Çiğdem Hürsen

 

Özel Yetenekli Öğrencilerin Kendi Akran İlişkilerine Yönelik Görüşleri

Hadiye Ellibeş Cerrah, Fidan Özbey, Şükran Arpaz Ünsal

 

Yönetici ve Eğitim Uzmanlarının Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Mukaddes Sakallı Demirok

 

Okulöncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi

Kezban Özgem, Seral Özturan, Çiğdem Hürşen

 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Dervişe Amca Toklu & Çiğdem Hürsen

 

Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Sibel Süzek Birkollu

 

 

September 26, Thursday

 

Thursday

09:00-10:30

 

 

Hall: Consensus

 

 

 

Panel: Yükseköğretimin Değişen Yüzü ve Kalite Süreçleri

Prof. Dr. Buket Akkoyunlu (Moderatör) - Yükseköğretimin Değişen Yüzü

Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Vigley - Eğitimin Değişen Rolü Bağlamında Üniversitelerin Sosyal   Sorumlulukları

Dr. Öğr. Üy. Tuba Canvar Kahveci - Kalitede Sürdürülebilirlik

Uzm. Ayhan Koçer - Türk Yükseköğretim Sisteminde Program Akreditasyonu ve Akreditasyon Kuruluşları

 

10.30-10:45

Coffee Break

 

Thursday

10.45-11.45

Hall: Consensus

Keynote: Prof. Dr. Philip Garner

Effective Leadership for Effective Inclusion

 

12:00-13:00

Lunch

 

 

 

 

SESSION-4

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday

13.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 

Thursday

13.00-14.00

 

Hall: Workshop

 

Moderator: Behbood Mohammadzadeh

 

Feminist Consciousness in African literature: A Critical Analysis of Gender Representation in Buchi Emecheta’s The Joys of Motherhood

Tolulope M. Awoyomi & Behbood Mohammadzadeh

 

Deconstructing the Hegemonised Theme of Modernism in Tolkien’s Novel The Lord of the Rings through its Inflectional and Stylistical Analysis

Nohaiz Mehmood

 

Tense and Aspect marking in Punjabi Light Verbs

Nohaiz Mehmood

 

Why there is no Hope for Future Education for ANGLOPHONE Cameroon?

Menyie Essomba Pamela & Chisseu Noumen Mathilde Eliane

 

 

 

 

 

 

Hall: Discuss

 

 

Moderator: Sarem Özdemir

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığına Bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Oyun Öğretimine İlişkin Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

Ruhsar Pehlivan & Sarem Özdemir

 

Tarım Eğitimi Hakkında Geçmişten Bugüne Öğretmen Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Kuzey Kıbrıs Örneği

Barçın Gezer & Sarem Özdemir

 

5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Araştırma Sorgulamaya Yönelik Tutumlarının Yapılandırmacı Yaklaşım Yöntemi ile incelenmesi

Nazire Burçin Hamutoğlu & Uğur Başarmak

 

6. Sınıf Mülteci Öğrencilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Yöntemi ile Bilgisayarca Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Nazire Burçin Hamutoğlu & Uğur Başarmak

 

Thursday

14:00-15.00

Hall: Consensus

Keynote: Prof. Dr. Akif Ergin

Yaşamı Kaliteli Sürdürebilmek

 

15.00-15:15

Coffee Break

 

Thursday

15.15-16.30

Hall: Consensus

Panel: Yükseköğretim ve Öğretmen Eğitiminde Yürütülen Avrupa Birliği Projeleri

              Prof. Dr. Ebru Kılıç Çakmak (Moderatör)

              Doç. Dr. Erhan Güneş

              Doç. Dr. Mutlu Tahsin Üstündağ

              Öğr. Gör. Dr. Alper Altunçekiç

 

 

SESSION-5

 

Thursday

16.30-17.30

 

 

 

Hall: Workshop

 

Moderator: Doğa Kavaz

 

Creating Awareness for the Utilization of Agricultural Waste, Towards Actualizing Environmental Sustainability and Food Security

Evidence Akhayere & Doğa Kavaz

 

Chemical Ratio Effect on Surface Area and Surface Morphology of Activated Carbon

Ndifreke Etuk Williams & Nur Paşaoğlu Aydınlık

 

Environmental and Health Risk Assessment Of Contaminated Soils

Oluwasuyi Oba & Nur Paşaoğlu Aydınlık

 

 An Improved Teaching Application Design Using Stepwise Method for Special Education to Teach Basic Mathematics

Umut Zeki, Tolgay Karanfiller, Kamil Yurtkan

 

Hall: Discuss

 

Moderator: Osman Vaiz

 

İlkokullarda Fen Eğitimi Kapsamında Yürütülen Deney Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Osman Vaiz, Akış Yeşilada, Nesrin M. Bahçelerli

 

Eğitimde Portfolyo Uygulamalarına İlişkin Engeller

Osman Vaiz & Akış Yeşilada

 

Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Açısından İncelenmesi

Nazım Kaşot & Serap Özbaş

 

 

FeTeMM (STEM) Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinin Canlılar ve Yaşam Ünitesindeki –Yıkıcı Doğa Olayları Konusunun Başarılarına ve Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Agah Tuğrul Korucu & Teslime Deniz

 

 

 

SESSION-6

 

 

Hall: Workshop

 

Moderator: Münevver Yalçınkaya

 

 

Merrill’in Öğretimin Temel İlkeleri Modeline Dayalı Yapılmış Çalışmaların İçerik Analizi: 2002-2019 Dönemi

Hacer Türkoğlu

 

 

KKTC Ortaöğretim Öğrencilerinin Kendine Zarar Verme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Adviye Asil & Münevver Yalçınkaya

 

Thursday

17:30-18:30

Elektronik öğretim ortamında ders gören öğrencilerin elektronik ticarete yönelik tutumları

Volkan Cantemir & Tuğberk Kaya

 

 

Hall: Discuss

 

Moderator: Esra Karakaş Kurt

 

 

Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Yönelik Olarak Yaptıkları Yaz Etkinliklerinin İncelenmesi

Veysel Bilal Arslankara & Ertuğrul Usta

 

 

Dil Öğretiminde Çok Uyaranlı Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması: Örnek Eğitim Durumu

Esra Karakaş Kurt

 

Geleceğin Eğitiminde Müze Eğitimi: Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

Mustafa Yeniasır & Burak Gökbulut

 

Üniversite öğrencilerinin internet ortamında karşılaştıkları cinsel taciz olaylarının belirlenmesi

Mehmet Beyazsaçlı & Tara Yektaoğlu & Vasfi Tuğun & Ahmet Arnavut

 

 

September 27, Friday

 

 

SESSION-7

 

Friday

09:00-10:00

Hall: Workshop

 

Moderator: Gürcan Seçim

 

Çocukluk İntiharları

Gürcan Seçim

 

Psikoloji Öğrencilerinin Ahlaki Kimlik Özelliklerinin Etik Değerlere Yatkınlıkları ile İlişkisi

Zihniye Okray

 

Kuzey Kıbrıs'ta Meslek Liselerinde okuyan Öğrencilerin Mesleki Teknik Eğitime İlişkin Tutumları

Yeşim Üstün Aksoy, Mehmet Çağlar, Ahmet Güneyli

 

Liseli Kadın Öğrencilerin Sigara Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Meliha Aslan Orkun & Sonuç Poyraz

 

 

 

 

Hall: Discuss 

 

 

 

 

 

Moderator: Ahmet Adalıer

 

Üniversite Ağlarında Siber Güvenliğe Etki Eden Faktörler

Ferat Önal & Ahmet Adalıer

 

Elektronik Üniversite Öğrenci İşleri E-Devlete Kademeli Geçiş

Ramazan Şen & Tuğberk Kaya

 

Bilgi Güvenliğinde En Çok Tercih Edilen Uygulamaların Belirlenmesi

Şenay Kocakoyun Aydoğan & Turgut Pura

 

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Uygulama Yüklemedeki Niyetini Etkileyen Faktörler

Hüseyin Gökal, Ahmet Adalıer, Hüseyin Yaratan

 

10:00-10:15

Coffee Break

 

Friday

10:15-11:15

Hall: Consensus

Keynote: Dr. Ágnes N. Tóth

Factors Affecting Teachers’ Learning Attitudes

 

11:15-12:30

Closing

 

 

ÇALIŞTAYLAR

 

25 Eylül Çarşamba Çalıştaylar

 

Çarşamba

13:00-15:00

Hall: Prestige 1

 

Yönetici ve Denetmen Olma Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Fatoş Silman

Yrd. Doç. Dr. Osman Vaiz

Uzm. Nedime Karasel Ayda

 

15:00-15:15

Coffee Break

 

Çarşamba

15:15-17:15

Hall: Prestige 1

  

Eğitimde Sosyal Medya

Prof. Dr. Aytekin İşman

Yrd. Doç. Dr. Şerife Özbiler 

 

26 Eylül Perşembe Çalıştaylar

 

Perşembe

13:00-15:00

Hall: Prestige 1

 

Sınıflarda Özel Eğitim Uygulamları

Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri

Öğrt. Gör. Vasfiye Karabıyık

 

15:00-15:15

Coffee Break

 

Perşembe 15:15-17:15

Hall: Prestige 1

  

Erken Çocuklukta Oyunlarla Matematik Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir