Mimarlık – Cyprus International University | Kıbrıs

Bölümler Mimarlık

 Mimarlık bölümü İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı program şeklinde eğitim vermektedir.

“Mimar olmak istiyorum çünkü…”

Özgün bir dünya görüşünün yansıması olan mimari tasarımlarımla hem fiziksel, hem de ruhsal olarak insanları mutlu kılacak ve onlara yepyeni yaşam deneyimleri sunacak, hayran kalınacak çevrelerin mimarı olmanın kıvanç ve gururunu hayat boyu yaşamak istediğim için. Kısaca, ünlü mimar Le Corbusier’in “Mimarlık bir meslek değil bir hayat tarzıdır” görüşüne içtenlikle katıldığım ve böyle bir hayat tarzını çok çekici bulduğum için.  Farklı ülke ve yerlerdeki mimari eserleri gezerek yerinde inceleme şansını bulabileceğim ve bu yolla da kendimi geliştirebileceğim için.  Dünyada kalıcı izler bırakmak istediğim için.

Eğitimin İçeriği   

Mimarlık eğitimi, tasarlama kuram ve yöntemleri, yapı ve yapım sistem ve teknolojileri, bina tipolojisi, sanat tarihi, mimarlık tarihi, mimari çevrenin toplumsal, psikolojik, ekonomik ve kültürel koşullarla ilişkileri konularında donanımlı kılarak,  bina ve kentsel çevre ölçeğinde farklı niteliklerde özgün  tasarım yapma becerisini  kazandırmayı amaçlar. Açık fikirli, vizyon ve deneyim sahibi,  güçlü kişiliği olan, entelektüel nitelikleri ile toplum ve meslek hayatında ön plana çıkacak geleceğin liderlerini yetiştirme idealindedir. Başarılı bir kariyer için öğrencilere yaratıcılıklarını geliştirme olanaklarını sunar. Düşünen, sorgulayan ve üreten kişiler olarak yetişmelerini hedefler.

Mimarlık eğitimi esas olarak, öğretim elemanı ile öğrenci arasındaki etkileşime dayanan bir yaparak öğrenme süreci olduğundan öğrenci bu sürecin çok etkin bir paydaşıdır. Öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı her disiplin için önemlidir ama mimarlık için çok daha kritik önemdedir. Çünkü mimarlık eğitiminin temel unsuru olan tasarlama stüdyolarında yapılan  mimari projeler her öğrencinin bakış açısına, dünyayı ve mimarlığı algılayışına göre değişen öznel ve tekil bir yorumlamadır.

Grup çalışmaları, inceleme gezileri ve jüri önünde yapılan sunumlar, öğrencileri meslek hayatlarında karşılaşacakları farklı kişiler ve farklı disiplinlerle verimli ortak çalışmalar yapmaya hazırlar. Jüri sunumları öğrenciler için meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları  eserlerini tanıtma ve savunma becerilerini geliştirmenin de aracıdır.

“Kariyer olanakları nelerdir?”

Mimarların çalışma alanları geniştir. Bu bölümden mezun olanlar proje bürosu açarak  serbest mimar veya bir mimari büroda ücretli mimar olarak çalışabilecekleri gibi, bina veya kentsel çevre ölçeğinde projelerin uygulanma aşamasında şantiyelerde, yapı eleman ve malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili endüstride  veya tasarımla ilgili bilişim teknolojileri alanlarında da görev alabilirler. Akademik ortamda araştırma ve eğitimde çalışma olanağına sahiptirler. Bunların dışında, mimarlık eğitiminde geliştirdikleri özgün bakış açıları ve yaratıcılıklarıyla çok sayıda mimarın edebiyat, medya, sinema, müzik, endüstri, girişimcilik gibi farklı alanlarda da başarılı kariyelere imza attıkları görülmektedir.

Türkiye, Avrupa ve A.B.D.’ndeki iyi kalitedeki üniversitelerin fiziksel ve teknolojik alt yapısına eşdeğer olanaklara sahip Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nden mezun öğrenciler, öğrenci odaklı eğitim modeli ile kazandıkları özgün yaklaşım,  beceri ve yaratıcılıkları ile proje tasarımı ve şantiye yönetiminde kariyelerini üst düzeyde geliştirme olanağına sahiptirler.

Kısaca Mimarlık Bölümü

Bölümde verilen eğitim çerçevesinde, eleştirel bakışın ve sistemli düşünce ve yaklaşımın geliştirilmesi, bina  veya kent ölçeğinde özgün tasarımlar yapma, çeşitli sunum teknikleri ve özellikle bilgisayar teknolojisinin getirdiği olanakları kullanarak geliştirilen mimari düşüncenin görsel olarak etkin bir şekilde ifadesi, çağdaş yapı ve yapım sistemleri, yapı malzemeleri, mimarlık ve sanat tarihi konularında beceri ve bilgi kazandırılması hedeflenir.

Arastirma ve Uygulamalar

Tasarım stüdyoları mimarlık eğitiminin çekirdeğidir. Stüdyo çalışmalarında, öğrenci ve öğretim elemanları etkileşim içinde birlikte fikir üretirler. Bu özelliği ile mimarlık eğitimi başka disiplinlerden köklü bir şekilde farklılaşır. Ortak çalışmalarda yapılı çevre, kentsel veya doğal çevre özellikleri irdelenip, analizler yapılarak sorunlara alternatif yanıtlar aranır.  Stüdyolarda,  fiziksel, iklimsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve psikolojik koşulların, mimarlık tarihine, yapı ve yapım sistemlerine, yapı malzemelerine, bilişim teknolojilerine ilişkin bilginin ve bunların yorumlanması ışığında mimari tasarım geliştirilir.

Kısa sözler:

Prof. Dr. Nezih Ayıran, Bölüm Başkanı

Toplumun yapılı çevresini düzenleme faaliyeti olan mimarlık, çok uzun geçmişe sahip, doğal bilimler, insan ve toplum bilimleri, teknoloji ve sanatla ilgili, kuramsal bilgi yanında mutlaka uygulama becerisini de gerektiren çok yönlü bir meslek dalıdır.  UKÜ Mimarlık Bölümü, kuramsal açıdan donanımlı, ancak uygulama becerisine de sahip, bilgiyi geniş ve esnek bakış açısıyla yorumlayıp uygulamaya aktarabilen ve gelişen teknolojiyi de onun kölesi değil, efendisi olarak kullanabilen, kısaca,  mimarca öğrenme, düşünme ve davranmayı bilen geleceğin yaratıcı mimarlarını yetiştirme idealindedir.

Doç. Dr. Marko Kiessel,  Öğretim Üyesi

“Mimarlık” ilk bakışta işlevsel gereklilikleri karşılamak üzere bir yapım faaliyetidir. Daha üst düzeyden bakıldığında ise, estetik ve güzellikle ilgili, heykel ve resim gibi  sanatsal bir faaliyet olarak görünür. Modern dünyanın en belirleyici ögesi yapılı çevre olduğundan, “Mimarlık“ her sanattan daha fazla çevremizin görsel kalitesini yükseltebilir veya azaltabilir. Bu nedenle “yapı sanatı” benim için sanat dalları arasında en önemli olanıdır.

Dr. Cemil Atakara,  Öğretim Üyesi

Mimarlık, binaları ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimidir. Mimar ise her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapan kişidir. Mimar tasarladığı binanın yapım sürecinde de bulunup  yapıyı denetleyen kişidir. Mimarlık bir çok disiplin ile birlikte çalışmayı gerektirir. İnşaat mühendisleri,makina mühendisleri, elektirik mühendisleri,iç mimarlar bunlardan bazılarıdır.

Akademik Program için tıklayınız.