• CIU Online
Students

You are here

Freshman Students Course Advisor List

Freshman Students Course Advisor List
Beden Eğitimi ve Sport Yüksekokulu/School of Physical Education and Sports
  Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Fikri Eralp
Eczacılık Fakültesi/Faculty of Pharmacy

 

Arş. Gör./Res. Assist. Shima Abdihagh

 

Arş. Gör./Res. Assist. Seydeh Mahsa Hojjat
Eczacılık Fakültesi/Faculty of Pharmacy
Rehberlik ve Psikololik Danışmanlık/Guidance and Psychological Counselling

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Gürcan Seçim

Okul Öncesi Öğretmenliği/Pre-School Teaching

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Ayşe Negiş Işık

Özel Eğitim/Special Education

Öğr. Gör./Lecturer Omaç Rüşdioğlu

Türkçe Öğretmenliği/Turkish Language Teaching

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Yurdal Cihangir

Sınıf Öğretmenliği/Classroom Teaching

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Sevilay Atmaca

İngilizce Öğretmenliği/English Language Teaching

Öğr. Gör./Lecturer Keith Lay

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri/Computer and Instructional Technology Teaching

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Tolgay Karanfiller
Fen Edebiyat Fakültesi/Faculty of Arts and Sciences

Türk Dili ve Edebiyatı/Turkish Language and Literature

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Mihrican Aylanç

Psikoloji/Psychology

Prof.Dr. Oya Somer

Yrd.Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Çağatay Erten

Yrd.Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Osman Iyilikci

Yrd. Doç.Dr./Assist. Prof. Dr. Manolya Çalışır Haselden

Öğrt. Gör./Lecturer Eliz Volkan

Öğrt. Gör./Lecturer Hatice Ulsever

Öğrt. Gör./Lecturer Ecem Sarper

Öğrt. Gör./Lecturer Sevim Asvaroğlu

Eczacılık Fakültesi/Faculty of Pharmacy

İç Mimarlık/Interior Design

Öğr. Gör./Lecturer Nihan Yusufoğlu

Mimarlık/Architecture

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Işıl İnanç Yıldırım

Grafik Tasarım/Graphic Design

Öğr. Gör./Lecturer Omid Kalantar Motamed
Hukuk Fakültesi/Faculty of Law
 

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Şölen Külahçı

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Kutluhan Bozkurt

Öğr. Gör./Lecturer Rağbe Yankın

Öğr. Gör./Lecturer Berna Çelik

Öğr. Gör./Lecturer Erdem Ertürk

Okt./Lecturer Ticen Azize Özraşit

Okt./Lecturer Faysal Güden

Okt./Lecturer Fatma Emirhan

Arş. Gör./Res. Assist. Gülfem Burçaklı

Arş. Gör./Res. Assist. Çise Kerem

Arş. Gör./Res. Assist. Cenan Eskimuhtaroğlu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Faculty of Economics and Administrative Sciences

İşletme/Business Administration (PhD)

Prof. Dr. Esin Ergin

İşletme/Business Administration (MBA)

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Mehrshad Radhmer Hashemipour

İşletme/Business Administration (BA)

Arş. Gör./Res. Assist. Niusha Eivazzadeh

Ekonomi/Economics (MSc)

Dr. Hasan Rüstemoğlu

Muhasebe ve Finansman/Accounting and Financing (MA)

Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ağa

Muhasebe ve Finansman/Accounting and Financing (BA)

Arş. Gör./Res. Assist. Ahmad Abu Alroub

Uluslararası İlişkiler/International Relations (PhD)

Yrd. Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Özker Kocadal

Uluslararası İlişkiler/International Relations (MSc)

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Turan Cavlan

Uluslararası İlişkiler/International Relations (BA)

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Mehmet Direkli
İletişim Fakültesi/Faculty of Communication

Görsel İletişim ve Tasarım/Visual Communication and Design

Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Metin Çolak

Radyo ve Televizyon/Radio and Television

Dr. Sevilay Arslan

Gazetecilik/Journalism

Öğr. Gör./Lecturer Nurten Avtürk

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler/Adversiting and Public Relations

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Bahar Taşeli
Meslek Yüksekokulu/Vocational School

Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri/Hair Care and Beauty Services

Öğr. Gör./Lecturer Vali Gjanali

Bilgisayar Teknolojileri ve Programcılığı/Computer Technologies and Programming

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Meryem Erbilek

Halkla İlişkiler/Public Relations

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Bahar Taşeli

Radyo Televizyon/Radio Television

Dr. Sevilay Ören Arslan

Mimari Restorasyon/Architectural Restoration

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Ayşe Öztürk

İç Mekan Tasarımı/Interior Design

 

Bilgisayar Destekli Muhasebe/Computer Aided Accounting

Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ağa
Mühendislik Fakültesi/Faculty of Engineering

Bilgisayar Mühendisliği/Computer Engineering

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Meryem Erbilek

İnşaat Mühendisliği/Civil Engineering

Öğr. Gör./Lecturer Kemal D. Tözer

Makine ve Enerji Sistemleri Programları/ Mechanic and Energy Systems Engineering Programs

Yrd. Doç. Dr./Assist.Prof. Dr. Muhammed Abid

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programı/Petrol and Natural Gas Engineering Program

Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Mustafa Dağbaşı

Endüstri Mühendisliği Programı/Industrial Engineering Program

Öğr. Gör./Lecturer Nidai Kordal

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Electrical and Electronics Engineering

Öğr. Gör./Lecturer Faegheh Yeganli

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (TR)/Electrical and Electronics Engineering (Turkish)

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Hüseyin Öztoprak

Çevre Mühendisliği Programı/Environmental Engineering Program

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. İme Akanyeti

Biyomühendislik Programı/Bioengineering Program

Yrd. Doç.Dr./Assist. Prof. Dr. Nahit Rizaner
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Faculty of Health Sciences

Hemşirelik (TR)/Nursing (Turkish)

Prof. Dr. Ayla Gürsoy

Hemşirelik/Nursing

Öğr. Gör./Lecturer Fulya Kurt Buğan

Sosyal Hizmet (TR)/Social Hizmet (Turkish)

Öğr. Gör./Lecturer Abdi Gökdoğan

Sosyal Hizmet/Social Hizmet

Öğr. Gör./Lecturer Buse Erzeybek

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Physiotherapy and Rehabilitation

Öğr. Gör./Lecturer Caniz Ersümer

Beslenme ve Diyetetik/Nutrition and Dietetics

Arş. Gör./Res. Assist. Simge Gazi Güneşer

Sağlık Yönetimi/Health Care Management

Arş. Gör./Res. Assist. Saime Uluçay

Çocuk Gelişimi/Child Development

Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Neslihan Koçer

Anestezi/Anesthesia

Dr. Gökhan Akbay

Tıbbı Görüntüleme Teknikleri/Medical Imaging Techniques

Öğr. Gör./Lecturer Şebnem Bayır

Diyaliz/Dialysis

Dr. Gökhan Akbay

Eczane Hizmetleri/Pharmacy Services

Dr. Gökhan Akbay

Fizyoterapi/Physiotherapy

Öğr. Gör./Lecturer Ahmet Cenk Dikmen

Odyometri/Audiometry

Öğr. Gör./Lecturer Ahmet Cenk Dikmen

Tıbbı Dökümasyon ve Sekreterlik/Medical Documentation and Secretarial

Öğr. Gör./Lecturer Ahmet Cenk Dikmen

İş Sağlığı ve Güvenliği/Occupational Health and Safety

Öğr. Gör./Lecturer Ahmet Cenk Dikmen

Ameliyathane Hizmetleri/Operation Room Services

Öğr. Gör./Lecturer Ahmet Cenk Dikmen

İlk ve Acil Yardım/First and Emergency Help

Öğr. Gör./Lecturer Şebnem Bayır
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi/Faculty of Agricultural Sciences and Technologies

 

Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu/School of Tourism and Hotel Management

Turizm ve Otel İşletmeciliği/Tourism and Hotel Management  (MSc)

Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Orhan Uludag

Lisans yeni kayıt/Undergraduate New Registration

Okt./Lecturer Esat Kastambollu
Yabancı Diller Yüksekokulu/School of Foreign Languages
 

Okt./Lecturer Mustafa GÜRYAYLI

Okt./Lecturer Çağın ERÇİN ÖZÇELEBİ

Okt./Lecturer Pembe ÖZTEMEL

Last updated: 01-02-2018