• CIU Online
Prospective Students

You are here

Double Major or Major/Minor Programs

Since the beginning of the 2015-2016 academic year, Cyprus International University has been offering its students the option of pursuing a double major or a major/minor in various programs. A student enrolled in an undergraduate degree program may take all the courses offered required for graduation in two different programs concurrently, and will thus earn two undergraduate diplomas in both disciplines. A student also has the option of doing a minor alongside his major whereby he may take certain number of courses from another department/program and upon successful completion of his studies will be granted a both a diploma and a certificate .

Major Programs

Faculty / Schools 1st Major 2nd Major
Faculty of Education English Language Teaching Computer and Instructional Tech. Education
Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BÖTE201  Programlama dilleri 3 2 0 4 38
BÖTE204  Öğretim Tasarımı 2 2 0 3
BÖTE 206  Eğitimde Grafik ve Canlandırma 2 2 0 3
BÖTE301  İşletim Sistemleri ve Uygulamaları  2 2 0 3
BÖTE302  Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 2 2 0 3
BÖTE303  İnternet Tabanlı Programlama  3 2 0 4
BÖTE304  Bilgisayar Ağları ve İletişim   2 2 0 3
BÖTE305  Uzaktan Eğitimin Temelleri  2 2 0 3
BÖTE308  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  2 2 0 3
BÖTE 405  Web Tasarımı 2 2 0 3
EGTE 303 Özel Öğretim Yöntemleri I  2 2 0 3
EGTE 306  Özel Öğretim Yöntemleri II  2 2 0 3
Pre-School Teacher Education Mentally Handicapped Teaching


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
OZEG103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu  2 0 0 2 71
OZEG203 Erken Çocuklukta Özel Eğitim  3 0 0 3
OZEG205  Uygulamalı Davranış Analizi  2 0 0 2
OZEG201 Özel Eğitimde Bütünleştirme 2 0 0 2
OZEGXXX Seçmeli I 2 0 0 2
OZEGXXX Seçmeli II 2 0 0 2
OZEG202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi  3 0 0 3
OZEG210 Özel Eğitimde Değerlendirme  3 0 0 3
OZEG212 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 2 0 0 2
OZEG204 Özel EğitimdeOyun ve Müzik 2 0 0 2
OZEG208 Braille Okulma-Yazma 2 0 0 2
OZEGXXX Seçmeli  III 2 0 0 2
OZEGXXX Seçmeli IV 2 0 0 2
OZEG301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 2 0 0 2
OZEG307 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3
OZEG305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 3 0 0 3
OZEG303 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 3 0 0 3
OZEG309 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 2 0 0 2
OZEGXXX Seçmeli VII 2 0 0 2
OZEGXXX Seçmeli VIII 2 0 0 2
OZEG304 Özel Eğitimde Aile Eğitimi  3 0 0 3
OZEG302 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi  3 0 0 3
OZEG308 Özel Eğitimde Fiziksel Eğpitim ve Spor 3 0 0 3
OZEG310 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 2 0 0 2
OZEG405 Özel Eğitimde  Öğretmenlik Uygulaması  2 0 0 2
OZEGXXX Seçmeli IX 2 0 0 2
OZEGXXX Seçmeli X 2 0 0 2
OZEG402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 2 0 0 2
OZEGXXX SeçmeliXI 2 0 0 2
OZEGXXX SeçmeliXII 2 0 0 2
OZEG406 Özel Eğitimde Öğretmenlik UygulamasıII 2 0 0 2
Mentally Handicapped Teaching Pre-School Teacher Education


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
OOEG101 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ 3 0 0 3 65
OOEG103 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 3 0 0 3
OOEG102 ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM 3 0 0 3
OOEG201 ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ 2 0 0 2
OOEG205 YARATICILIK VE GELİŞİMİ 2 2 0 3
OOEG207 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ 2 0 0 2
EGIT202 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERİYAL TASARIMI 2 2 0 3
OOEG202 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM-II 3 0 0 3
OOEG204 ÇOCUK EDEBİYATI 2 0 0 2
OOEG206 MATEMATİK EĞİTİMİ 2 2 0 3
OOEG208 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI 3 0 0 3
EGİT305 OKUL DENEYİMİ 2 0 0 2
OOEG301 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ 1 4 0 3
OOEG303 EGT303 ÖZEL EĞİTİM YÖNTEMLERİ-II 2 2 0 3
OOEG307 OKUL DENEYİMİ 2 0 0 2
OOEG309 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ 2 0 0 2
EGIT304 ÖLÇME VE DEĞERELENDİRME 2 0 0 2
OOEG302 ÖZEL EĞİTİM YÖNTEMLERİ-II 3 0 0 3
OOEG304 MÜZİK EĞİTİMİ II 3 0 0 3
OOEG306 MATERYAL GELİŞTİRME 3 0 0 3
OOEG403 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I 2 0 0 2
OOEG405 ARAŞTIRMA PROJESİ-I 2 0 0 2
OOEG412 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II 2 0 0 2
OOEG402 İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROG. 3 0 0 3
OOEG404 ARAŞTIRMA PROJESİ-I 3 0 0 3
Guidance and Psychological Counselling Mentally Handicapped Teaching


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ZEEG102 ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ 3 0 0 3 81
ZEEG104 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM 2 0 0 2
ZEEG108 BİREYSEL FARKLAR VE PSİKOLOJİ YAKLAŞIMLARI 3 0 0 3
ZEEG201 ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 2 0 0 2
ZEEG203 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 3 0 0 3
ZEEG205 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ 4 0 0 4
ZEEG207 EĞİTSEL-DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4 0 0 4
ZEEG202 ZİHİN ENGELLİLERE BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ 3 0 0 3
ZEEG204 ZİHİN ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ 4 0 0 4
ZEEG206 ZİHİN ENGELLİLERE RESİM-İŞ ÖĞRETİMİ 2 0 0 2
ZEEG208 KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ 2 0 0 2
ZEEG210 HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 3 0 0 3
ZEEG212 ZİHİN ENGELLİLERE İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI 3 0 0 3
ZEEG214 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI 2 0 0 2
EGIT309 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞ.PLANLARI VE ÖĞ. BİREYSEL. 2 0 0 2
ZEEG301 OKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ 3 0 0 3
ZEEG303 ZİHİN ENGEL. GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ       4
ZEEG305 ZİHİN ENGELLİLERE OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ 3 0 0 3
ZEEG302 FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 3 0 0 3
ZEEG304 AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ 3 0 0 3
ZEEG306 OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI 1 4 0 3
ZEEG401 ZİHİN ENGEL. İÇİN ÖĞ. TEKN. VE MATERYAL TASARIMI I 1 4 0 3
ZEEG403 YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM 2 0 0 2
ZEEG405 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 2 8 0 6
ZEEG402 ZİHİN ENGEL. İÇİN ÖĞ. TEKN VE,MATERYAL TASARIMI II 3 0 0 3
ZEEG406 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 2 8 0 6
Classroom Teaching Turkish Language Teaching


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
TREG105 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I 2 0 0 2 43
TREG111 Osmanlı Türkçesi I 2 0 0 2
TREG106 Yazılı Anlatım II 2 0 0 2
TREG108 Sözlü Anlatım II 2 0 0 2
TREG203 Türk Halk Edebiyatı I 2 0 0 2
TREG205 Eski Türk Edebiyatı I 2 0 0 2
TREG207 Yeni Türk Edebiyatı I 2 0 0 2
TREG204 Türk Halk Edebiyatı II 2 0 0 2
TREG206 Eski Türk Edebiyatı II 2 0 0 2
TREG208 Yeni Türk Edebiyatı II 2 0 0 2
TREG301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi 2 2 0 3
TREG303 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi 2 2 0 3
TREG302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi 2 2 0 3
TREG304 Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi 2 2 0 3
TREG401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları 2 2 0 3
TREG403 Türkçe Course Kitabı İncelemeleri 2 0 0 2
EGIT302 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3
EGIT303 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
Turkish Language Teaching Classroom Teaching


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
SOEG121 Genel Biyoloji  2 0 0 2 58
MATE111 Matematiğe Giriş-I 2 0 0 2
SOEG122 Genel Coğrafya 2 0 0 2
KIMY101 Temel Kimya 2 0 0 2
MATE112 Matematiğe Giriş-II 2 0 0 2
MUEG303 Müzik 1 2 0 2
BESO213 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü 1 2 0 2
FBEG227 Fen ve Teknoloji Uygulamaları 0 0 2 1
EGIT229 Çevre Eğitimi 2 0 0 2
FIZK103 Temel Fizik 2 0 0 2
COGR222 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 3 0 0 3
RIEG224 Sanat Eğitimi 1 2 0 2
MUEG304 Müzik Öğretimi 1 2 0 2
BESO214 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 1 2 0 2
FBEG321 Fen ve Teknoloji Öğretimi-I 3 0 0 3
TREG311 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi  3 0 0 3
SOEG301 Hayat Bilgisi Öğretimi 3 0 0 3
IMEG311 Matematik Öğretimi-I 3 0 0 3
IMEG312 Matematik Öğretimi-II 3 0 0 3
SBEG314 Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3
OOEG358 Erken Çocukluk Eğitimi 2 0 0 2
SOEG402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim 2 0 0 2
SOEG403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi 2 0 0 2
SOEG405 Trafik ve İlkyardım 2 0 0 2
SOEG451 Görsel Sanatlar Öğretimi 1 2 0 2
EGT454 İlköğretimde Kaynaştırma 2 0 0 2
Computer and Instructional Tech. Education English Language Teaching


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ELTE133 Listening and Pronunciation I 3 0 0 3 44
ELTE114 Contextual Grammar II 3 0 0 3
ELTE134 Listening and Pronunciation II 3 0 0 3
ELTE223 Linguistics I 3 0 0 3
ELTE224 Linguistics II  3 0 0 3
ELTE254 Methodology I  2 2 0 3
ELTE323 Methodology II 2 2 0 3
ELTE333 Teaching Language Skills I 2 2 0 3
ELTE343 Literature &Language Teaching I  3 0 0 3
ELTE334 Teaching Language Skills II 2 2 0 3
ELTE344 Literature and Language Teaching II  3 0 0 3
ELTE401 School Experience 1 4 0 3
ELTE402 Practice Teaching 2 6 0 5
ELTE414 English Language Testing & Evaluation 3 0 0 3
     
Faculty of Arts and Sciences Turkish Language and Literature Turkish Language Teaching


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
EGIT101 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 0 3 45
EGIT102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 0 0 3
EGIT201 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 3 0 0 3
EGIT202 ÖĞRETİM TEKNO. VE MATERYAL TASARIMI 2 2 0 3
TREG301 ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ 2 2 0 3
TREG303 ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ 2 2 0 3
TREG307 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I 2 2 0 3
TREG302 ANLATMA TEKNİKLERİ I: KONUŞMA EĞİTİMİ 2 2 0 3
TREG304 ANLATMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ 2 2 0 3
TREG308 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II 2 2 0 3
EGIT304 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 0 0 3
EGIT305 OKUL DENEYİMİ 1 4 0 3
OZEG411 ÖZEL EĞİTİM 2 0 0 2
TREG410 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 6 0 5
EGIT301 SINIF YÖNETİMİ 2 0 0 2
Psychology (TR) Guidance and Psychological CounsellingCourse Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
EGIT101 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 0 3 67
EGIT104 EĞİTİM FELSEFESİ 2 0 0 2
REPD201 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA 3 0 0 3
REPD205 ÖZEL EĞİTİM 3 0 0 3
REPD209 OKULLARDA GÖZLEM 3 0 0 3
REPD212 TEST DIŞI TEKNİKLER-UYGULAMA 3 0 0 3
REPD210 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 3 0 0 3
EGT204 SINIF YÖNETİMİ 2 0 0 2
EGT206 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 3 0 0 3
REPD301 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ 3 0 0 3
REPD307 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA 3 0 0 3
REPD302 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYG. 1 0 0 3
REPD304 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME 3 0 0 3
REPDXXX SEÇMELİ 3 0 0 3
REPD310 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA 3 0 0 3
REPDXXX SEÇMELİ 3 0 0 3
REPD402 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ 3 0 0 3
REPD403 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DAN.UYGULAMASI 2 0 0 3
REPD404 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI 1 0 0 3
REPD405 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ 3 0 0 3
REPDXXX SEÇMELİ 3 0 0 3
EGT402 KURUM DENEYİMİ  1 4 0 3
REPDXXX SEÇMELİ 3 0 0 3
Psychology (EN) Radyo Televizyon  Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
COMM101 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION 3 0 0 3 90
JOUR102 INTRODUCTION TO JOURNALISM 3 0 0 3
COMM133 MEDIA LITERACY 3 0 0 3
RDTV102 INTRODUCTION TO RADIO 3 0 2 4
RDTV201 INTRODUCTION TO TELEVISION 3 0 2 4
ADPR201 Intro. to Advertising & Public Relations 3 0 0 3
COMM261 HISTORY OF COMMUNICATION 3 0 0 3
COMM253 INTERCULTURAL COMMUNICATION 3 0 0 3
COMM212 THEORIES OF MASS COMMUNICATION 3 0 0 3
BUSN250 INTRODUCTION TO MANAGEMENT 3 0 0 3
COMM222 WRITING FOR MASS COMMUNICATION 3 0 0 3
COMM242 MEDIA LAW AND ETHICS 3 0 0 3
RDTV311 FUNDAMENTALS OF RADIO PRODUCTION 3 0 2 4
RDTV331 BROADCAST JOURNALISM 3 0 2 4
COMM383 PROPAGANDA 3 0 0 3
COMM331 BASIC PHOTOGRAPHY 2 0 2 3
RDTV200 SUMMER TRAINING-I 0 0 0 0
RDTV312 FUNDAMENTALS OF TELEVISION PRODUCTION 3 0 2 4
RDTV332 RADIO-TV NEWS WRITING AND REPORTING 3 0 0 3
RDTV352 HISTORY OF TURKISH MEDIA 3 0 0 3
COMM322 PUBLIC ADDRESS 3 3 0 3
COMM332 ADVANCED PHOTOGRAPHY 2 0 2 3
RDTV401 INTRODUCTION TO DIRECTING 3 0 2 4
RDTV421 SCRIPT WRITING TECHNIQUES FOR TELEVISION 3 0 0 3
COMM457 POLITICAL ECONOMY AND MEDIA 3 0 0 3
RDTV300 SUMMER TRAINING-II 0 0 0 0
RDTV412 ADVANCED RADIO PRODUCTION 3 0 0 3
RDTV422 ADVANCED TV PRODUCTION 3 0 0 3
RDTV442 LIGHTING DESIGN 2 0 2 3
RDTV452 RADIO AND TV MANAGEMENT 3 0 0 3
Social WorkCourse Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
SOS101 INTRODUCTION TO SOCIAL WORK 3 0 0 3 73
SOS225 FAMILY AND SOCIAL WORK 3 0 0 3
SOS211 SOCIAL POLICY 3 0 0 3
REPD318 TECHNIQUES AND PRACTICE IN ACKNOWLEDGEMENT OF INDIVIDUAL 2 2 0 3
SOS212 SOCIAL WORK REGULATIONS 3 0 0 3
SOS208 REPORT WRITING AND PRESENTATION SKILLS 3 0 0 3
SOS202 GROUP SOCIAL WORK 3 0 0 3
SOS214 SOCIAL STRUCTURE AND PROBLEMS 3 0 0 3
SOS319 SOCIAL WORK FIELD OBSERVATIONS 3 0 0 3
SOS303 SOCIAL WORK THEORIES I 3 0 0 3
SOS317 GERIATRIC SOCIAL WORKS 3 0 0 3
SOS321 SOCIAL WORK RESEARCH 3 0 0 3
SOS302 SOCIAL WORK MANAGEMENT 3 0 0 3
SOS304 SOCIAL WORK THEORIES II 3 0 0 3
SOS306 LOCAL AUTHORITIES AND SOCIAL WORK 3 0 0 3
SOS308 CRIMINALITY AND SOCIAL WORK 3 0 0 3
SOS401 DISABLED PEOPLE AND SOCIAL WORK 3 0 0 3
SOS407 SOCIAL WORK PRACTICES I 1 14 0 8
SOS406 MEDICAL AND PSYCHIATRIC SOCIAL WORK 3 0 0 3
SOS408 SOCIAL WORK PRACTICES II 1 20 0 11
International RelationsCourse Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
INRE101 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE 3 3 0 3 72
INRE104 INTRODUCTION TO WORLD POLITICS 3 3 0 3
ECON102 MACROECONOMICS 3 0 0 3
INRE201 HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS-I 3 3 0 3
INRE211 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT-I 3 3 0 3
INRE209 INTERNATIONAL RELATIONS THEORY-I 3 3 0 3
FEAS213 INTERPERSONAL COMMUNICATION 3 3 0 3
INRE202 HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS-II 3 3 0 3
INRE212 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT-II 3 3 0 3
INRE210 INTERNATIONAL RELATIONS THEORY-II 3 3 0 3
ILAW232 PRINCIPLES OF LAW 3 3 0 3
INRE321 COMPARATIVE POLITICS-I 3 3 0 3
ILAW331 INTERNATIONAL LAW-I 3 3 0 3
INRE341 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 3 3 0 3
INRE343 MIDDLE EAST POLITICS 3 3 0 3
ILAW332 INTERNATIONAL LAW-II 3 3 0 3
INRE312 GLOBAL POLITICAL ECONOMY 3 3 0 3
INRE344 INTERNATIONAL SECURITY 3 3 0 3
INRE401 FOREIGN POLICY ANALYSIS 3 3 0 3
INRE411 International Dispute Settlement 3 3 0 3
INRE431 HUMAN RIGHTS 3 3 0 3
INR444 TURKISH FOREIGN POLICY 3 0 0 3
INRE446 ISSUES IN INTERNATIONAL RELATIONS 3 3 0 3
FEAS420 ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY 3 3 0 3
     
Faculty of Fine Arts, Design and
Architecture
Architecture (EN) Civil Engineering (EN)Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
MATH102 Calculus II 3 2   4 59
MATH204 Numerical Analysis 3 1   3
PHYS101 General Physics I 3   2 4
CVLE212 Engineering Mechanics II 4 1   4
CVLE222 Mechanics of Materials 4 1   4
CVLE262 Surveying 3 2   4
CVLE331 Fluid Mechanics 4 1   4
CVLE332 Hydromechanics 4 1   4
CVLE351 Soil Mechanics 3   1 3
CVLE361 Principles of Transportation & Traffic Engineering 3 1   3
CVLE372 Fundamentals of Reinforced Concrete 4 1   4
CVLE451 Foundation Design 4 1   4
CVLE471 Reinforced Concrete Design 4 1   4
CVL4E72 Steel Design 3     3
EPR401 Project Management  3     3
EPR402 Capstone Project 2 4   4
Interior Architecture (EN)Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
INAR 107 Ergonomics 2 2   3 45
INAR 202 Interior Architectural Design II 4 4   6
INAR 204 Experimental Design 2 2   3
INAR 301 Interior Architectural Design III 4 4   6
INAR 302 Interior Architectural Design  IV 4 4   6
INAR 303 Furniture Design & Construction I 2 2   3
INAR 304 Furniture Design & Construction II 2 2   3
INAR 309 Interior Detailing 2 2   3
INAR 401 Interior Architectural Design V 4 4   6
INAR 402 Graduation Project 4 4   6
Architecture (TR) Civil Engineering (TR)Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
MATE102 Matematik II 3 2   4 59
MATE204 Sayısal Çözümleme 3 1   3
FİZK101 Fizik I 3   2 4
İNŞM212 Mühendislik Mekaniği II - Dinamik 4 1   4
İNŞM222 Malzeme Mekaniği 4 1   4
İNŞM262 Ölçme Bilgisi 3 2   4
İNŞM331 Akışkanlar Mekaniği 4 1   4
İNŞM332 Hidromekanik 4 1   4
İNŞM351 Zemin Mekaniği 3   1 3
İNŞM361 Ulaştırma ve Trafik Mühendisliğinin İlkeleri 3 1   3
İNŞM372 Betonarmenin Esasları 4 1   4
İNŞM451 Temel Tasarımı 4 1   4
İNŞM471 Betonarme Yapı Tasarımı 4 1   4
İNŞM472 Çelik Tasarım 3     3
MEPR401 Proje Yönetimi 3     3
MEPR402 Proje 2 4   4
Interior Architecture (TR)
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
İÇMİM 107 Ergonomi 2 0 0 3 45
İÇMİM 202 İç Mimari Proje II 4 4 0 6
İÇMİM 204 Deneysel Tasarım 2 2 0 3
İÇMİM 301 İç Mimari Proje III 4 4 0 6
İÇMİM 302 İç Mimari Proje IV 4 4 0 6
İÇMİM 303 Mobilya Tasarımı ve Yapımı I 2 2 0 3
İÇMİM 304 Mobilya Tasarımı ve Yapımı II 2 2 0 3
İÇMİM 309 İç Detaylandırmalar 2 2 0 3
İÇMİM 401 İç Mimari Proje V 4 4 0 6
İÇMİM 402 Mezuniyet Projesi 4 4 0 6
Interior Architecture (EN) Architecture (EN)


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
MATH107 Elementary Calculus 2 2   3 42
ARCH107 Statics for Architects 2 2   3
ARCH202 Architectural Design  II 4 4   6
ARCH204 Introd. to Urban Plan. & Design 2 2   3
ARCH302 Architectural Design  IV 4 4   6
ARCH303 Behav. & Analys. of Struct. I 2 2   3
ARCH304 Behav. & Analys. of Struct. II 2 2   3
ARCH308 Contemporary Structures 2 2   3
ARCH401 Architectural Design V 4 4   6
ARCH402 Graduation Project 4 4   6
Interior Architecture (TR) Architecture (TR)


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
MATE107  Temel Matematik 2 2   3 42
MİMA107 Statik 2 2   3
MİMA202 Mimari Tasarım II  4 4   6
MİMA204 Kentsel Planlama ve Tasarıma Giriş 2 2   3
MİMA302 Mimari Tasarım IV 4 4   6
MİMA303 Yapı Davranışı ve Analizi I 2 2   3
MİMA304 Yapı Davranışı ve Analizi II 2 2   3
MİMA308 Çağdaş Strüktürler 2 2   3
MİMA401 Mimari Tasarım IV 4 4   6
MİMA402 Bitirme Projesi 4 4   6
     
Faculty of Economics and Administrative Sciences Business Administration Industrial Engineering


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
INDE 100 Introduction to Industrial Engineering 1 0   0 43
INDE 221 Int. to Modelling & Opt. 3 1   3
INDE 313 Work Study 3 2   4
INDE 321 Operations Research I 3 2   4
INDE 341 Production Planning I  3 1   3
INDE 353 Systems Modelling & Simulation  3 2   4
INDE 314 Human Factors Eng. 3 2   4
INDE 322 Operations Research II  3 2   4
INDE 342 Production Planning II 3 1   3
INDE 441 Facilities Layout & Material Handling 3 1   3
INDE 462 Quality Assurance & Reliability 4 1   4
EPR 401 Project Management  3 0   3
EPR 402 Capstone Project 2 4   4
Advertising and Public Relations
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
JOUR 101 Introduction to Mass Communicattion 3 0   3 39
JOUR 102 Introduction to Journalism 3 0   3
ADPR 201 Introduction to Advertising & Public Relations 3 0   3
JOUR 261 History of Mass Communication 3 0   3
JOUR 212 Theories of Mass Communication 3 0   3
ADPR 311 Principles of Advertising  3 0   3
ADPR 321 Principles of Public Relations 3 0   3
JOUR 331 Basic Photography  2 2   3
ADPR 350 Public Relation Case Study I 3 0   3
RDTV 354 Social Media in Communication 3 0   3
ADPR 423 Media Planning in Advertising  3 0   3
ADPR 412 Production Techniques in Advertising 2 2   3
ADPR 422 Advertising & Public Relations Campaigns 3 0   3
International Relations


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
INRE 101 Introduction to Political Science 3 0   3 36
INRE 104 Introduction to World Politics 3 0   3
INRE 209 International Relations Theory I 3 0   3
INRE 210 International Relations Theory II 3 0   3
INRE 321 Comparative Politics I 3 0   3
INRE 322 Comparative Politics II 3 0   3
INRE 331 International Law I 3 0   3
INRE 332 International Law II 3 0   3
INRE 312 Global Political Economy 3 0   3
INRE 344 International Security 3 0   3
INRE 401 Foreign Policy Analysis 3 0   3
INRE 411 International Dispute Settlement 3 0   3
Tourism and Hotel Management


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
THRM 101 Introduction to Tourism and Hospitality Industry 3 0   3 36
THRM 102 Front Office Operations  3 0   3
THRM 103 World Travel Destinations  3 0   3
THRM 104 Housekeeping Operations  3 0   3
THRM 106 Travel and Tour Operations  3 0   3
THRM 201 Food and Beverage Service  3 0   3
THRM 202 Food and Beverage Operations  3 0   3
THRM 207 Advanced English for Tourism & Hospitality Industry  2 2   3
THRM 200 Summer Training I         
THRM 304 Food and Beverage Cost Control  3 0   3
THRM 306 Marketing for Tourism & Hospitality Industry II 3 0   3
THRM 300 Summer Training II        
THRM 403 Tourism Economics  3 0   3
THRM 406 Tourism Policy and Planning  3 0   3
International Relations Jurnalism


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
JOUR 101 Introduction to Mass Communication 3 0   3 39
JOUR 102 Introduction to Journalism 3 0   3
JOUR 261 History of Communication 3 0   3
JOUR 212 Theories of Mass Communication  3 0   3
JOUR 331 Basic Photography 2 2   3
JOUR 332 Advanced Photography  2 2   3
JOUR 321 Basic News Writing 3 0   3
JOUR 371 Feature and Editorial Writing 3 0   3
JOUR 322 Techniques of News Analysis 3 0   3
JOUR 421 News Writing and Reporting for Print Media 3 0   3
JOUR 422 Magazine Writing and Reporting 3 0   3
JOUR 450 Journalism Case Studies 3 0   3
JOUR 456 Online Journalism  3 0   3
Business Administration


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BUSN 101 Introduction to Business 3 0   3 45
BUSN 211 Accounting I 3 0   3
BUSN 212 Accounting II 3 0   3
BUSN 204 Case Studies in Business 3 0   3
BUSN 250 Introduction to Management 3 0   3
BUSN 345 Business Finance 3 0   3
BUSN 306 Organizational Behavior 3 0   3
BUSN 331 Marketing 3 0   3
BUSN 421 Management Information Systems 3 0   3
BUSN 465 Investments 3 0   3
BUSN 486 Strategic Management 3 0   3
XXXXXX Departmental Elective 3 0   3
XXXXXX Departmental Elective 3 0   3
XXXXXX Faculty Elective 3 0   3
XXXXXX Faculty Elective 3 0   3
     
Faculty of Communication Radio and Television Advertising and Public Relations


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ADPR311 Principles of Advertising 3 0 0 3 36
ADPR321  Principles of Public Relations 3 0 0 3
ADPR350 Public Relations Case Study I 3 0 0 3
ADPR451  Public Relations Case Study II 3 0 0 3
ADPR423 Media Planning in Advertising 3 0 0 3
ADPR412 Production Techniques in Advertising 2 0 2 3
ADPR422 Advertising and Public Relations Campaigns 3 0 0 3
ADPR424 Marketing and Consumer Behavior 3 0 0 3
ADPR428 Integrated Marketing Communication Theories and Applications 3 0 0 3
XXXXXX Departmental Elective 3 0 0 3
XXXXXX Departmental Elective 3 0 0 3
XXXXXX Faculty Elective 3 0 0 3
Jurnalism


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
JOUR321 Basic News Writing 3 0 0 3 36
JOUR371  Feature and Editorial Writing 3 0 0 3
JOUR312 Fundamentals of Literature 3 0 0 3
JOUR322 Techniques of News Analysis 3 0 0 3
JOUR342 Photojournalism 3 0 0 3
JOUR421 News Writing and Reporting for Print Media 3 0 0 3
JOUR431  Page Design I 3 0 0 3
JOUR422 Magazine Writing and Reporting 3 0 0 3
JOUR450  Journalism Case Studies 3 0 0 3
JOUR432 Page Design II 3 0 0 3
JOUR456  Online Journalism 3 0 0 3
XXXXXXX Department Elective 3 0 0 3
Visual Communication Design


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
VICD101 Basic Design I 4 4   6 39
VICD103 Freehand Drawing I 2 2   3
VICD111 Visual Perception and Design 3 0   3
VICD102 Basic Design II 4 4   6
VICD104 Freehand Drawing II 2 2   3
VICD201 Graphic Design 2 2   3
VICD203 Typography 2 2   3
VICD208 Web Design 2 2   3
VICD301 Graphic Productio Techniques 3 3   3
VICD312 Word and Image in Motion 2 2   3
VICD404 Portfolio Design 2 2   3
Advertising and Public Relations Business Administration


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BUSN101 Introduction to Business 3 0   3 39
ITEC102 Information Technology II 3 0   3
BUSN211 Accounting I 3 0   3
BUSN212 Accounting II 3 0   3
BUSN204 Case Studies in Business 3 0   3
BUSN345 Business Finance 3 0   3
BUSN363 Entrepreneurship 3 0   3
BUSN465 Investments 3 0   3
BUSN486 Strategic Management 3 0   3
XXXXXX Departmental Elective 3 0   3
XXXXXX Departmental Elective 3 0   3
XXXXXX Faculty Elective 3 0   3
XXXXXX Faculty Elective 3 0   3
Radio and Television


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
RDTV311 Fundamentals of  Radio Production 3 2 0 4 37
RDTV331 Broadcast Journalism 3 2 0 4
RDTV312 Fundamentals of TV Production 3 2 0 4
RDTV332 Radio-TV News Wri&Rep. 3 0 0 3
RDTV401 Introduction to Directing 3 2 0 4
RDTV421 Script Writing Techn.for TV 3 0 0 3
RDTV412 Advanced Radio Production 3 0 0 3
RDTV422 Advanced TV Production 3 0 0 3
RDTV422 Lighting Design 2 2 0 3
RDTV452 Radio and TV Management 3 0 0 3
RDTVXXX Departmental Elective 3 0 0 3
Jurnalism


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
JOUR321 Basic News Writing 3 0 0 3 36
JOUR371 Feature and Editorial Writing 3 0 0 3
JOUR322 Techniques of News Analysis 3 0 0 3
JOUR342 Photojournalism 3 0 0 3
JOUR421 News Writing and Reporting for Print Media 2 0 2 3
JOUR432 Page Design 2 3 0 0 3
JOUR422 Magazine Writing and Reporting 3 0 0 3
JOUR450 Journalism Case Studies 3 0 0 3
JOUR456 Online Journalism 3 0 0 3
JOURXXX Departmental Elective 3 0 0 3
JOURXXX Departmental Elective 3 0 0 3
JOURXXX Departmental Elective 3 0 0 3
Jurnalism Radio and Television
Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
RDTV311 Fundamentals of  Radio Production 3 2 0 4 37
RDTV331 Broadcast Journalism 3 2 0 4
RDTV312 Fundamentals of TV Production 3 2 0 4
RDTV332 Radio-TV News Wri&Rep. 3 0 0 3
RDTV401 Introduction to Directing 3 2 0 4
RDTV421 Script Writing Techn.for TV 3 0 0 3
RDTV412 Advanced Radio Production 3 0 0 3
RDTV422 Advanced TV Production 3 0 0 3
RDTV422 Lighting Design 2 2 0 3
RDTV452 Radio and TV Management 3 0 0 3
RDTVXXX Departmental Elective 3 0   3
 
International Relations
Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
INRE 101 Introduction to Political Science 3 0 0 3 36
INRE 104 Introduction to World Politics 3 0 0 3
INRE 209 International Relations Theory I 3 0 0 3
INRE 210 International Relations Theory II 3 0 0 3
INRE 321 Comparative Politics  I 3 0 0 3
INRE 322 Comparative Politics II 3 0 0 3
INRE 331 International Law I 3 0 0 3
INRE 332 International Law II 3 0 0 3
INRE 312 Global Political Economy 3 0 0 3
INRE 344 International Security 3 0 0 3
INRE 401 Foreign Policy Analysis 3 0 0 3
INRE 411 International Dispute Settlement 3 0 0 3
Advertising and Public Relations
Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
COMM322 Public Address 3 0 0 3 36
ADPR311 Principles of Advertising 3 0 0 3
ADPR321 Principles of Public Relations 3 0 0 3
ADPR350 Public Relations Case Study I 3 0 0 3
ADPR412 Production Techniques in Advertising 2 0 2 3
ADPR422 Advertising and Public Relations Campaigns 3 0 0 3
ADPR424 Marketing and Consumer Behavior 3 0 0 3
ADPR428 Integrated Marketing Communication Theories and Applications 3 0 0 3
ADPR423 Media Planning in Advertising 3 0 0 3
ADPR451 Public Relations Case Study II 3 0 0 3
XXXXXX Departmental Elective 3 0 0 3
Visual Communication Design Computer and Instructional Tech. Education*
Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BÖTE101 Eğitim Bilişim Teknolojileri 3   2 4 67
EGIT101 Eğitim Bilimine Giriş 3   0 3
BÖTE102 Eğitim Bilişim Teknolojileri II 3   2 4
EGIT102 Eğitim Psikilojisi 3   0 3
BÖTE201 Programlama Dilleri 3   2 4
BÖTE203 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı 2   2 3
EGIT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3   0 3
BÖTE202 Programlama Dilleri II 3   2 4
BÖTE204 Öğretim Tasarımı 2   2 3
EGIT204 Ölçme ve Değerlendirme 3   0 3
BÖTE301 İşletim Sistemi ve Uygulamaları 2   2 3
BÖTE305 Uzaktan Eğitimin Temelleri 2   2 3
EGIT301 Sınıf Yönetimi 2   0 2
EGIT303 Özel Öğretim Yöntemleri I 2   2 3
BÖTE302 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 2   2 3
BÖTE304 Bilgisayar Ağları ve İletişim 2   2 3
BÖTE308 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2   2 3
EGIT306 Özel Öğretim Yöntemleri II 2   2 3
EGIT308 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2   0 2
EGIT401 Okul Deneyimi 1   2 3
EGIT402 Öğretmenlik Uygulaması 2   6 5
Radio and Television
Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
RDTV102 Introduction to Radio 3   2 4 38
RDTV201 Introduction to TV 3   2 4
RDTV311 Fundamentals of Radio Production 3   2 4
RDTV331 Broadcast Journalism 3   2 4
RDTV332 Radip-TV News and Reporting 3   0 3
RDTV354 Social Media in Communication 3   0 3
RDTV401 Introduciton to Directing 3   2 4
RDTV421 Script Writing Techniques for TV 3   0 3
RDTV412 Advanced Radio Production 3   0 3
RDTV422 Advanced TV Production 3   0 3
RDTV452 Radio and TV Management 3   0 3
Advertising and Public Relations
Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ADPR201 Introduction to Advertising and Public Relations 3   0 3 36
ADPR311 Principles of Advertising 3   0 3
ADPR321 Principles of Public Relations 3   0 3
ADPR350 Public Relations Case Study I 3   0 3
ADPR412 Production Techniques in Advertising 2   2 3
ADPR422 Advertising and Public Relations Campaigns 3   0 3
ADPR424 Marketing and Consumer Behavior 3   0 3
ADPR428 Integrated Marketing Communication Theories and Applications 3   0 3
ADPR423 Media Planning in Advertising 3   0 3
ADPR451 Public Relations Case Study II 3   0 3
XXXXXX Departmental Elective 3   0 3
XXXXXX Departmental Elective 3   0 3
Graphic Design
Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
GRAP108 Digital Practice 2   2 3 45
GRAP203 Computer Aided Graphic Design I 2   2 3
GRAP205 Typography I 2   2 3
GRAP206 Typography II 2   2 3
GRAP302 Graphic Design IV 4   4 6
GRAP304 Colour Culture 2   2 3
GRAP305 Printmaking Techniques 2   2 3
GRAP310 Package Design 2   2 3
GRAP401 Graphic Design V 4   4 6
GRAP402 Graduation Project 4   4 6
GRAP403 Conceptual Illustration 2   2 3
GRAP405 Graduation Project Research 3   0 3
GRAP407 Design Ethics and Legal Issues 3   0 3
GRAP200 Summer Training I NC   NC  
     
Faculty of Engineering Computer Engineering Electrical and Electronic EngineeringCourse Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
MATH202 Math. Methods for Engs. 3 2   4 51
EELE234 Electromagnetic Theory I 3   1 3
EELE301 Circuit Theory II 3   2 4
EELE331 Electromagnetic Theory II 3   1 3
EELE341 Electronics I 3   2 4
ENRE305 Electromechanical Energy Conversion 3   1 3
EELE415 Program. Logic Controllers 3   2 4
EELE453 Electrical Machinery 3   1 3
ENRE401 Power Transmission and Distribution 4   1 4
EELE326 Linear Control Systems 3   2 4
EELE342 Electronics II 3   2 4
EELE344 Power Electronics 3   2 4
EELE362 Communication Systems 3   2 4
EELE456 High Voltage Techniques 3   1 3
Information Systems Engineering Electrical and Electronic EngineeringCourse Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
MATH202 Math. Methods for Engs. 3 2   4 58
MATH203 Differential Equations 3 1   3
EELE234 Electromagnetic Theory I 3   1 3
EELE301 Circuit Theory II 3   2 4
EELE331 Electromagnetic Theory II 3   1 3
EELE321 Signal & Systems 3   1 4
EELE341 Electronics I 3   2 4
ENRE305 Electromechanical Energy Conversion 3   1 3
EELE415 Program. Logic Controllers 3   2 4
EELE453 Electrical Machinery 3   1 3
ENRE401 Power Transmission and Distribution 4   1 4
EELE326 Linear Control Systems 3   2 4
EELE342 Electronics II 3   2 4
EELE344 Power Electronics 3   2 4
EELE362 Communication Systems 3   2 4
EELE456 High Voltage Techniques 3   1 3
Bioengineering Environmental Engineering


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
CVLE101 Engineering Graphics 2 3 0 3 53
ENVE100 Introduction to Environmental Engineering  1 0 0 0
ENVE104 Environmental Engineering Anlytical Chemistry  3 0 2 4
ENVE201 Environmental Engineering Chemistry I  3 0 2 4
ENVE202 Environmental Engineering Chemistry II  3 0 2 4
CVLE332 Hydromechanics 4 1 0 4
ENVE301 Environmental Engineering Unit operations  3 0 2 4
ENVE305 Environmental Engineering Hydrology  3 0 0 3
ENVE311 Water Supply Engineering  4 0 1 4
ENVE343 Air pollution Engineering  3 0 1 3
ENVE302 Environmental Engineering Unit Processes  3 0 2 4
ENVE322 Wastewater Engineering  4 0 1 4
ENVE330 Solid Waste Engineering  3 1 0 3
ENVE401 Physical Chemical Engineering  3 1 0 3
ENVE431 Hazardous and Special Waste Management  3 0 0 3
ENVE420 Industrial pollution control 3 1 0 3
Energy Systems Engineering
Environmental Engineering BioengineeringCourse Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BIOE100  Introduction to Bioengineering 1 0 0 0 49
BIOE207  Molecular biology and Genetic 3 2 0 4
BIOE215  Biochemistry  3 2 0 4
CVLE224 Materials Science 4 1 0 4
EELE202 Circuit theory I 3 2 0 4
PHAR208 Immunology  2 0 0 2
ANAT110 Anatomy –Phisiology I 4 0 0 4
BIOE303  Biomedical Engineering and Instrumentation  2 2 0 3
BIOE305  Bioinformatics  2 2 0 3
BIOE306  Integrated Downstram processing  3 0 0 3
BIOE308  Bioprocess Engineering  3 2 0 4
ENRE302 Heat and Mass transfer  3 2 0 4
BIOE403  Genetic Engineering  4 0 0 4
BIOE405  Biomaterials and Drug Delivery  3 0 0 3
BIOE404  Tissue Engineering  3 0 0 3
Civil EngineeringCourse Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
CVLE211 Engineering Mechanics I 4 1   4 56
CVLE212 Engineering Mechanics II 4 1   4
CVLE222 Mechanics of Materials 4 1   4
CVLE262 Surveying 3 2   4
CVLE341 Structural Analysis I 4 1   4
CVLE351 Soil Mechanics 3   1 3
CVLE361 Highway Engineering 3 1   3
CVLE372 Fundamentals of Reinforced Concrete 4 1   4
CVLE374 Structural Analysis II 3 2   4
CVLE381 Materials of Construction 2   3 4
CVLE392 Construction Engineering 3 1   3
CVLE451 Foundation Design 4 1   4
CVLE471 Reinforced Concrete Design 4 1   4
CVLE472 Steel Design 3     3
CVLE491 Construction Management 4 1   4
Electrical and Electronic Engineering Energy Systems Engineering


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
CVLE 101 Engineering Drawing 2 3   3 47
CVLE 211 Engineering Mechanics I 4 1   4
ILDE 212 Materials and Manufacturing Processes 4 1   4
ENRE 301 Thermodynamics 3   2 4
ENRE 303 Energy Systems I 3   2 4
ENRE 302 Heat and Mass Transfer 3   2 4
ENRE 304 Energy Systems Modeling, Analysis and Simulation 3   2 4
ENRE 306 Energy Systems II 3   2 4
ENRE 308 Energy Efficiency and Management 3     3
ENRE 405 Fuels and Combustion 3     3
CVLE 331 Fluid Mechanics 4 1   4
ENRE 402 Environmental Impact of Energy Systems 3     3
ENRE 404 Energy Laws and Policies 3     3
Computer Engineering


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
CMPE223 Algorithms and Programming 3   2 4 48
CMPE233 Internet Programming 3     3
CMPE 214 Visual Programming 3   1 3
CMPE242 Data Structures and Data Organization 3   2 4
CMPE313 Object Oriented Programming 3   2 4
CMPE343 Database Management Systems and Programming I 3   2 4
CMPE351 Operating Systems 3   2 4
CMPE332 Computer Network Fundamentals 3   2 4
CMPE314 Software Engineering 3   2 4
CMPE344 Database Management Systems and Programming II 3   2 4
CMPE415 Artificial Intelligence 3   1 3
CMPE431 Computer Network Design and Application 2   2 3
CMPE 411 Systems Programming 3   2 4
Industrial Engineering Mechanical Engineering


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
CVLE211 Engineering Mechanics I 4 1 0 4 44
MCLE222 Engineering Mechanics II 4 1 0 4
MCLE270 Strength of Materials 3 0 2 4
ENRE301 Thermodynamics 3 0 2 4
MCLE301 Dynamics of Machinery 4 1 0 4
MCLE371 Machine Elements I 3 1 0 3
MCLE303 Control System 3 1 0 3
MCLE372 Machine Elements II 3 1 0 3
MCLE382 Fluid Mechanics 4 0 1 4
ENRE302 Heat and Mass Transfer 3 2 0 4
MCLE475 Computer Aided Design 2 0 3 3
MCLE445 Thermal System Design 3 0 2 4
Business Administration


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BUSN101 Introduction to Business 3 0 0 3 42
BUSN209 Interpersonal Communication  3 0 0 3
BUSN214 Business Communication 3 0 0 3
BUSN204 Case Studies in Business 3 0 0 3
BUSN331 Marketing 3 0 0 3
BUSN345 Business Finance 3 0 0 3
BUSN346 Financial Management 3 0 0 3
BUSN363 Entrepreneurship 3 0 0 3
BUSN465 Investments 3 0 0 3
BUSN472 Ethics and Social Responsibility 3 0 0 3
  Departmental Elective 3 0 0 3
  Departmental Elective 3 0 0 3
  Faculty Elective 3 0 0 3
  Faculty Elective 3 0 0 3
Energy Systems Engineering Electrical and Electronic EngineeringCourse Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
EELE 100 Introduction to Electrical and Electronic Engineering 1 0 0 0 56
MATH 122 Discrete Mathematics 3 1 0 3
EELE 221 Digital Logic Design 3 0 2 4
EELE 224 Electronic Properties of Materials 3 0 0 3
EELE 234 Electromagnetic Theory I 3 1 0 3
EELE 321 Signals and Systems 4 0 1 4
EELE 331 Electromagnetic Theory II 3 1 0 3
EELE 324 Microprocessors 3 0 2 4
EELE 326 Linear Control Systems 4 0 1 4
EELE 342 Electronics II 3 0 2 4
EELE 344 Power Electronics 3 0 2 4
EELE 362 Communication Systems 4 0 1 4
EELE 411 Robotics 3 0 1 3
EELE 415 Program. Logic Controllers 3 0 2 4
EELE 453 Electrical Machinery 3 0 1 3
EELE 456 High Voltage Techniques 3 1 0 3
EELE 464 Wireless Communication Systems 3 1 0 3
BioengineeringCourse Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BIOE100 Introduction to Bioengineering  1 0 0 0 52
CHEM104 Organic chemistry  3 0 0 3
MICB120 Microbiology 3 0 2 4
BIOE207 Molecular biology and Genetics  3 0 2 4
CHEM215 Biochemistry 3 0 2 4
PHAR208 Immunology 2 0 0 2
ANAT110 Anatomy –Phisiology  4 0 0 4
BIOE300 Summer Training 0 0 0 0
BIOE303 Biomedical Engineering and Instrumentation  2 0 2 3
BIOE305 Bioinformatics 2 0 2 3
BIOE306 Integrated Downstram processing  3 0 0 3
BIOE308 Bioprocess Engineering  3 0 2 4
BIOE401 Bioprocess Design I  3 2 0 4
BIOE403 Genetic Engineering  4 0 0 4
BIOE405 Biomaterials and Drug Delivery  3 0 0 3
BIOE402 Bioprocess Design II  3 2 0 4
BIOE404 Tissue Engineering  3 0 0 3
Civil Engineering Environmental EngineeringCourse Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ENVE102 Organic Chemistry 3 0 0 3 56
ENVE104 Environmental Engineering Analytical Chemistry 3 0 2 4
ENVE201 Environmental Engineering Chemistry I  3 0 2 4
ENVE202 Environmental Engineering Chemistry II 3 0 2 4
ENVE206  Environmental Engineering Ecology  3 0 0 3
ENVE301 Environmental Engineering Unit operations 3 2 0 4
ENVE305 Environmental Engineering Hydrology 3 0 0 3
ENVE311 WAter Supply Engineering 4 1 0 4
ENVE343 Air pollution Engineering 3 1 0 3
ENVE302  Environmental Engineering Unit Processes 3 0 2 4
ENVE322 Wastewater Engineering 4 1 0 4
ENVE330 Solid Waste Engineering 3 1 0 3
ENVE401 Physical Chemical Engineering 3 1 0 3
ENVE431 Hazardous and Special Waste Management 3 0 0 3
ENVE420 Industrial pollution control 3 1 0 3
ENVE422  Wastewater Eng. Design 3 2 0 4
Architecture (EN)Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ARCT101 Basic Des ign I 4 4   6 47
ARCT106 Archit ectural Drawing II 2 2   3
ARCT202 Archit ectural Design II 4 4   6
AR CT204 Introduction to Urban Planning & Design 2 2   3
ARCT206 ComputerAided Design II 2 2   3
ARCT208 BuildingConstruction II 2 2   3
ARCT302 Architect ural Design IV 4 4   6
ARCT309 Introduction to lnteriors 2 2   3
ARCT312 History of Contemporary Architecture 2     2
ARCT402 Graduation Project 4 4   6
ARCT404 Design Ethics andlegal issues 3     3
ARCT405 Graduation Project Research 3     3
ARCT300 SummerTraining ll -     -
Architecture (TR)Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
MiMA101 Temel Tasarımı 4 4   6 47
MiMA106 Mimari Çizim II 2 2   3
MiMA202 Mimari Tasarım II 4 4   6
MiMA204 Kentsel Planlama ve Tasarıma Giriş 2 2   3
MiMA206 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2   3
MiMA208 Yapı Bilgisi II 2 2   3
MiMA302 Mimari Tasarım IV 4 4   6
MiMA309 iç MekanTasarımına Giriş 2 2   3
MiMA312 Modern Architecture Tarihi 2     2
MiMA402 Mezuniyet Projesi 4 4   6
MiMA404 Tasarım Ahlakı ve Yasal Konular 3     3
MiMA405 Diploma  Projesi Araştırması 3     3
MiMA300 300 Yaz Staj1 ll (Buro) -     -
     
Faculty of Health Sciences Social Work (EN) Psychology (EN)


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
PSYC102 General Psychology II 3 0 0 3 81
PSYC103 Modern Biology I 3 0 0 3
STAT106 Statistical Techniques II 2 0 2 3
BIOL108 Modern Biology II 3 0 0 3
PSYC203 Developmental Psychology I 3 0 0 3
STAT207 Data Analysis I 2 0 2 3
PSYC202 Social Psychology II 3 0 0 3
PSYC204 Developmental Psychology II 3 0 0 3
PSYC205 Research Methods I 2 0 2 3
PSYC206 Research Methods II 3 0 0 3
STAT208 Data Analysis II 2 0 2 3
PSYC301 Psychopathology 3 0 0 3
PSYC303 Testing and Assessment 2 0 2 3
PSYC305 Experimental Psychology  2 0 2 3
PSYC309 Physiological Psychology 3 0 0 3
PSYC302 Personality 3 0 0 3
PSYC304 Industrial Psychology  3 0 0 3
PSYC306 Cognitive Psychology  3 0 0 3
PSYC308 Neuropsychology 3 0 0 3
PSYC401 Clinical Psychology 3 0 0 3
PSYC403 Health Psychology 3 0 0 3
PSYC402 Independent Study 1 0 4 3
PSYC408 Int. to Psychotherapeutical Tech. 2 0 2 3
PSYCXXX1 Area Elective  3 0 0 3
PSYCXXX2 Area Elective  3 0 0 3
PSYCXXX3 Area Elective  3 0 0 3
PSYCXXX4 Area Elective  3 0 0 3
Social Work (TR) Psychology (TR)


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
PSKO102 Genel Psychology-II  3 0 0 3 81
BIYO103 Biyoloji-I 3 0 0 3
ISTA106 İstatistik -II 2 0 2 3
BIYO108 Biyoloji-II 3 0 0 3
PSKO203 Gelişim Psikolojisi-I 3 0 0 3
ISTA207 Veri Analizi-I 2 0 2 3
PSYC202 Sosyal Psychology-II 3 0 0 3
PSKO204 Gelişim Psikolojisi-II 3 0 0 3
PSKO205 Psikolojide Araştırma Teknikleri-I 2 0 2 3
PSYC206 Research Methods II 3 0 0 3
ISTA208 Veri Analizi-II 2 0 2 3
PSKO301 Psikopatoloji  3 0 0 3
PSKO303 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3
PSKO305 Deneysel Psychology  2 0 2 3
PSKO309 Fizyolojik Psychology  3 0 0 3
PSKO302 Kişilik  3 0 0 3
PSKO304 Endüstriel  Psychology  3 0 0 3
PSKO306 Bilişsel Psychology  3 0 0 3
PSKO308 Nöropsikoloji  3 0 0 3
PSKO401 Klinik Psychology  3 0 0 3
PSKO403 Sağlik Psikolojisi 3 0 0 3
PSKO402 Bitirme Psikolojisi 1 0 4 3
PSKO408 Psikoterapi Tekniklerine Giriş  2 0 2 3
PSKOXXX1 Alan Seçmeli  3 0 0 3
PSKOXXX2 Alan Seçmeli  3 0 0 3
PSKOXXX3 Alan Seçmeli  3 0 0 3
PSKOXXX4 Alan Seçmeli  3 0 0 3
     
School of Tourism and Hotel Management Tourism and Hotel Management Business Administration


Course Code Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BUSN 101 Introduction to Business 3 0   3 42
BUSN 209 Interpersonal Communication 3 0   3
BUSN 214 Business Communication 3 0   3
BUSN 204 Case Studies in Business 3 0   3
BUSN 331 Marketing 3 0   3
BUSN 345 Business Finance 3 0   3
BUSN 346 Financial Management 3 0   3
BUSN 363 Entrepreneurship 3 0   3
BUSN 465 Investments 3 0   3
BUSN 472 Ethics and SocialResponsibility 3 0   3
XXXXXX Departmental Elective 3 0   3
XXXXXX Departmental Elective 3 0   3
XXXXXX Faculty Elective 3 0   3
XXXXXX Faculty Elective 3 0   3

Major Program Application Form
Major Program Course Registration Form

 

Minor Programs
Faculty / Schools 1st Major Minor Programs
Faculty of Education English Language Teaching Computer and Instructional Tech. Education
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BOTE102  Eğitimde Bilişim Teknolojileri-II  3 2 0 4 30
BÖTE201  Programlama dilleri-I 3 2 0 4
BÖTE206  Eğitimde Grafik ve Canlandırma  2 2 0 3
BÖTE301  İşletim Sistemleri ve Uygulamaları 2 2 0 3
BÖTE302 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 2 2 0 3
BÖTE 303  İnternet Tabanlı Programlama 3 2 0 4
BÖTE308  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2 2 0 3
EGTE 303  Özel Öğretim Yöntemleri-I 2 2 0 3
EGTE 306  Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 2 0 3
Guidance and Psychological Counselling
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
REPD201  Rehberlik ve Psikolojik Danışma  3 0 0 3 24
REPD202  Test Dışı Teknikler  3 0 0 3
REPD104  Gelişim Psikolojisi-I  3 0 0 3
REPD207  Gelişim Psikolojisi-II 3 0 0 3
REPD301  Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri  3 0 0 3
REPD305  Kişilik Kuramları  3 0 0 3
REPD312  İlköğretimde Rehberlik Hizmetleri  3 0 0 3
REPD406  Meslek Etiği ve Yasal Konular  3 0 0 3
Pre-School Teacher Education Mentally Handicapped Teaching
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
OZEG103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu  2 0 0 2 28
OZEG 205 Uygulamalı Davranış Analizi  2 0 0 2
OZEG309 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 2 0 0 2
OZEG201 Özel Eğitimde Bütünleştirme 2 0 0 2
OZEGXXX ZY'deÖğretim Uyarlamaları 2 0 0 2
OZEG303 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 3 0 0 3
OZEGXXX ZY'de Sosyal Beceri Öğretimi  2 0 0 2
OZEG202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi  3 0 0 3
OZEG 210 Özel Eğitimde Değerlendirme  3 0 0 3
OZEG304 Özel Eğitimde Aile Eğitimi  3 0 0 3
OZEGXXX ZY'dekavram Öğretimi 2 0 0 2
OZEGXXX ZY'de Öğretim Uyarlamaları 2 0 0 2
Guidance and Psychological Counselling
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
REPD201 Rehberlik ve Psikolojik Danışma  3 0 0 3 24
REPD202 Test Dışı Teknikler 3 0 0 3
REPD104 Gelişim Psikolojisi-I 3 0 0 3
REPD207 Gelişim Psikolojisi-II 3 0 0 3
REPD301 Psikoljik Danışma İlke ve Teknikleri 3 0 0 3
REPD305 Kişilik Kuramları 3 0 0 3
REPD312 İlköğretimde Rehberlik Hizmetleri 3 0 0 3
REPD406 Meslek Etiği ve Yasal Konular 3 0 0 3
Mentally Handicapped Teaching Pre-School Teacher Education
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
OOEG101 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ 3 0 0 3 39
OOEG102 ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM 3 0 0 3
OOEG203 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM- I 3 0 0 3
OOEG206 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM- II 3 0 0 3
OOEG210 DRAMA 3 0 0 3
OOEG208 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI 2 2 0 3
OOEG303 MÜZİK EĞİTİMİ I 1 2 0 2
OOEG307 FEN EĞİTİMİ 2 2 0 3
EGIT302 EGT303 ÖZEL EĞİTİM YÖNTEMLERİ-I 2 2 0 3
EGİT403 ÖZEL EĞİTİM YÖNTEMLERİ-II 2 2 0 3
OOEG403 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I 2 6 0 5
OOEG412 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II 2 6 0 5
Guidance and Psychological Counselling Pre-School Teacher Education
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
OOEG101 Okul Öncesi Eğitimine Giriş 3 0 0 3 42
OOEG102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 0 3
OOEG203 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I 3 0 0 3
OOEG202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-II 3 0 0 3
OOEG206 Matematik Eğitimi 3 0 0 3
OOEG210 Drama 2 0 2 3
OOEG208 Çocuk Ruh Sağlığı 3 0 0 3
OOEG303 Müzik Eğitimi-I 1 0 2 2
OOEG307 Fen Eğitimi 2 0 2 3
EGIT303 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri-I 2 0 2 3
EGIT302 Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 0 2 3
OOEG403 Öğretmenlik Uygulaması I 2 0 6 5
OOEG412 EGT412 Öğretmenlik Uygulaması II 2 0 6 5
Computer and Instructional Tech. Education
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BOTE102 Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3 0 2 4 30
BOTE 201 Programlama Dilleri I 3 0 2 4
BOTE206 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 2 0 2 3
BOTE301 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları 2 0 2 3
BOTE302 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 2 0 2 3
BOTE303 İnternet Tabanlı Programlama 3 0 2 4
BOTE308 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2 0 2 3
EGIT303 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 0 2 3
EGIT306 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 0 2 3
English Language Teaching
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ELTE223 Linguistics I 3 0 0 3 24
ELTE224 Linguistics II 3 0 0 3
ELTE254 Methodology I 2 2 0 3
ELTE323 Methodology II 2 2 0 3
ELTE333 Teaching Language Skills I 3 0 0 3
ELTE334 Teaching Language Skills II 3 0 0 3
ELTE133 Listening and Pronunciation I 3 0 0 3
ELTE133 Listening and Pronunciation I 3 0 0 3
Classroom Teaching Turkish Language Teaching
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
TREG105 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I 2 0 0 2 26
TREG104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II 2 0 0 2
TREG106 Yazılı Anlatım II 2 0 0 2
TREG108 Sözlü Anlatım II 2 0 0 2
TREG201 Türk Dilbilgisi III: Sözcük Bilgisi 2 0 0 2
TREG203 Türk Halk Edebiyatı I 2 0 0 2
TREG204 Türk Halk Edebiyatı II 2 0 0 2
TREG301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi 2 2 0 3
TREG303 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi 2 2 0 3
TREG302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi 2 2 0 3
TREG304 Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi 2 2 0 3
Turkish Language Teaching Mentally Handicapped Teaching
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
OZEG103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 2 0 0 2 29
OZEG205 Uygulamalı Davranış Analizi 3 0 0 3
OZEG309 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 2 0 0 2
OZEG201 Özel Eğitimde Bütünleştirme 2 0 0 2
OZEGXXX ZY’de Öğretim Uyarlamaları 2 0 0 2
OZEG303 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 3 0 0 3
OZEGXXX ZY’de Sosyal Beceri Öğretimi 2 0 0 2
OZEG202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 3 0 0 3
OZEG210 Özel Eğitimde Değerlendirme 3 0 0 3
OZEG304 Özel Eğitimde Aile Eğitimi 3 0 0 3
OZEGXXX ZY'de Kavram Öğretimi 2 0 0 2
OZEGXXX ZY'de Öğretim Uyarlamaları 2 0 0 2
Computer and Instructional Tech. Education English Language Teaching
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ELTE223 Linguistics I 3 0 0 3 26
ELTE224 Linguistics II  3 0 0 3
ELTE254 Methodology I  2 2 0 3
ELTE323 Methodology II 2 2 0 3
ELTE333 Teaching Language Skills I 3 0 0 3
ELTE334 Teaching Language Skills II 3 0 0 3
ELTE401 School Experience 1 4 0 3
ELTE402 Practice Teaching 2 6 0 5
     
Faculty of Arts and Sciences Turkish Language and Literature Psychology (TR)
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
PSKO101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 3 0 0 3 27
PSKO102 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 3 0 0 3
PSKO201 SOSYAL PSİKOLOJİ I 3 0 0 3
PSKO202 SOSYAL PSİKOLOJİ II 3 0 0 3
PSKO203 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 3 0 0 3
PSKO301 PSİKOPATOLOJİ 3 0 0 3
PSKO302 KİŞİLİK TEORİLERİ 3 0 0 3
PSKO306 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ 3 0 0 3
PSKO403 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 3 0 0 3
Guidance and Psychological Counselling
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
REPD104 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 3 0 0 3 27
REPD312 İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK HİZMETLERİ 3 0 0 3
REPD314 OKUL ÖNCESİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ 3 0 0 3
REPD318 BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ 3 0 0 3
REPD414 ÇATIŞMA ÇÖZME VE AKRAN ARABULUCULUĞU 3 0 0 3
REPD418 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI 3 0 0 3
REPD204 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 3 0 0 3
REPD303 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ 3 0 0 3
REPD305 KİŞİLİK KURAMLARI 3 0 0 3
Psychology (TR) Guidance and Psychological Counselling
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
REPD201 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA 3 0 0 3 27
REPD202 TEST DIŞI TEKNİKLER 3 0 0 3
REPD301 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ 3 0 0 3
REPD302 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMALARI 1 4 0 3
REPD307 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA 3 0 0 3
REPD310 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA 3 0 0 3
REPD402 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ 2 2 0 3
REPD403 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI 1 4 0 3
REPDXXX SEÇMELİ 3 0 0 3
     
     
Faculty of Economics and Administrative Sciences Accounting and Financing Business Administration
BUSN 209 Interpersonal Communication 3 0   3 18
BUSN 214 Business Communication 3 0   3
BUSN 306 Organizational Behavior 3 0   3
BUSN 310 Human Resource Management 3 0   3
BUSN 460 Operations Management 3 0   3
BUSN 486 Strategic Management 3 0   3
Business Administration Industrial Engineering
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
INDE 100 Introduction to Industrial Engineering 1 0   0 25
INDE 221 Int. to Modelling & Opt. 3 1   3
INDE 321 Operations Research I 3 2   4
INDE 341 Production Planning I  3 1   3
INDE 314 Human Factors Eng. 3 2   4
INDE 322 Operations Research II  3 2   4
INDE 441 Facilities Layout & Material Handling 3 1   3
INDE 462 Quality Assurance & Reliability 4 1   4
Advertising and Public Relations
JOUR 101 Introduction to Mass Communicattion 3 0   3 27
ADPR 201 Introduction to Advertising & Public Relations 3 0   3
JOUR 212 Theories of Mass Communication 3 0   3
ADPR 311 Principles of Advertising  3 0   3
ADPR 321 Principles of Public Relations 3 0   3
ADPR 350 Public Relation Case Study I 3 0   3
ADPR 423 Media Planning in Advertising  3 0   3
ADPR 412 Production Techniques in Advertising 2 2   3
ADPR 422 Advertising & Public Relations Campaigns 3 0   3
Accounting and Financing


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ACFN 345 International Financial Reporting Standards 3 0   3 18
ACFN 302 Cost Accounting II 3 0   3
ACFN 346 Intermediate Accounting 3 0   3
ACFN 310 Financial Markets and Institutions 3 0   3
ACFN 421 Auditing 3 0   3
ACFN 400 Financial Statement Analysis 3 0   3
International Relations


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
INRE 101 Introduction to Political Science 3 0   3 18
INRE 104 Introduction to World Politics 3 0   3
INRE 209 International Relations Theory I 3 0   3
INRE 210 International Relations Theory II 3 0   3
INRE 322 Comparative Politics II 3 0   3
INRE 331 International Law I 3 0   3
Tourism and Hotel Management


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
THRM 101 Introduction to Tourism and Hospitality Industry 3 0   3 18
THRM 102 Front Office Operations  3 0   3
THRM 104 Housekeeping Operations  3 0   3
THRM 106 Travel and Tour Operations  3 0   3
THRM 202 Food and Beverage Operations  3 0   3
THRM 200 Summer Training I         
THRM 406 Tourism Policy and Planning  3 0   3
International Relations Jurnalism


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
JOUR 101 Introduction to Mass Communication 3 0   3 18
JOUR 102 Introduction to Journalism 3 0   3
JOUR 261 History of Communication 3 0   3
JOUR 321 Basic News Writing 3 0   3
JOUR 371 Feature and Editorial Writing 3 0   3
JOUR 456 Online Journalism  3 0   3
Business Administration


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BUSN 101 Introduction to Business 3 0   3 30
BUSN 211 Accounting I 3 0   3
BUSN 212 Accounting II 3 0   3
BUSN 204 Case Studies in Business 3 0   3
BUSN 250 Introduction to Management 3 0   3
BUSN 345 Business Finance 3 0   3
BUSN 306 Organizational Behavior 3 0   3
BUSN 331 Marketing 3 0   3
BUSN 465 Investments 3 0   3
BUSN 486 Strategic Management 3 0   3
Psychology


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
PSYC 201 Social Psychology I 3 0   3 18
PSYC 202 Social Psychology II 3 0   3
PSYC 214 Cross-Cultural Psychology 3 0   3
PSYC 306 Cognitive Psychology 3 0   3
PSYC110 Psychology 3 0   3
SOCY101 Sociology 3 0   3
     
Faculty of Communication Radio and Television Advertising and Public Relations


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ADPR311 Principles of Advertising 3 0 0 3 18
ADPR321 Principles of Public Relations 3 0 0 3
ADPR350 Public Relations Case Study I 3 0 0 3
ADPR423 Media Planning in Advertising 3 0 0 3
ADPR422 Advertising and Public Relations Campaigns 3 0 0 3
ADPR412 Production Techniques in Advertising 2 2 0 3
Jurnalism


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
JOUR321 Basic News Writing 3 0 0 3 18
JOUR371  Feature and Editorial Writing 3 0 0 3
JOUR431  Page Design II 3 0 0 3
JOUR456  Online Journalism 3 0 0 3
JOUR421 News Writing and Reporting for Print Media 3 0 0 3
JOUR422 Magazine Writing and Reporting 3 0 0 3
Visual Communication Design


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
VICD101 Basic Design I 4 4   6 24
VICD103 Freehand Drawing I 2 2   3
VICD102 Basic Design II 4 4   6
VICD104 Freehand Drawing II 2 2   3
VICD201 Graphic Design 2 2   3
VICD208 Web Design 2 2   3
Advertising and Public Relations Business Administration


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BUSN101 Introduction to Business 3 0   3 27
ITEC102 Information Technology II 3 0   3
BUSN211 Accounting I 3 0   3
BUSN212 Accounting II 3 0   3
BUSN204 Case Studies in Business 3 0   3
BUSN345 Business Finance 3 0   3
BUSN363 Entrepreneurship 3 0   3
BUSN465 Investments 3 0   3
BUSN486 Strategic Management 3 0   3
Radio and Television


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
RDTV311 Fundamentals of  Radio Production 3 2 0 4 18
RDTV312 Fundamentals of TV Production 3 2 0 4
RDTV331 Broadcast Journalism 3 2 0 4
RDTV332 Radio-TV News Wri&Rep. 3 0 0 3
RDTV442 Lighting Design 2 2 0 3
Jurnalism


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
JOUR321 Basic News Writing 3 0 0 3 18
 JOUR371 Feature and Editorial Writing 3 0 0 3
JOUR432 Page Design 2 3 0 0 3
JOUR456 Online Journalism 3 0 0 3
JOUR421 News Writing and reporting for Print Media 2 0 2 3
JOUR422 Magazine Writing and Reporting 3 0 0 3
Jurnalism Radio and Television


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
RDTV311 Fundamentals of  Radio Production 3 2 0 4 18
RDTV312 Fundamentals of TV Production 3 2 0 4
RDTV331 Broadcast Journalism 3 2 0 4
RDTV332 Radio-TV News Wri&Rep. 3 0 0 3
RDTV442 Lighting Design 2 2 0 3
International Relations


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
INRE 101 Introduction to Political Science 3 0 0 3 18
INRE 104 Introduction to World Politics 3 0 0 3
INRE 209 International Relations Theory I 3 0 0 3
INRE 210 International Relations Theory II 3 0 0 3
INRE 322 Comparative Politics II 3 0 0 3
INRE 331 International Law I 3 0 0 3
Advertising and Public Relations


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
COMM322 Public Address 3 0 0 3 18
ADPR311 Principles of Advertising 3 0 0 3
ADPR321 Principles of Public Relations 3 0 0 3
ADPR350 Public Relations Case Study I 3 0 0 3
ADPR412 Production Techniques in Advertising 2 0 2 3
ADPR422 Advertising and Public Relations Campaigns 3 0 0 3
Visual Communication Design Computer and Instructional Tech. Education*Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
EGIT101 Eğitim Bilimine Giriş 3   0 3 33
EGIT102 Eğitim Psikilojisi 3   0 3
BÖTE203 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı 2   2 3
BÖTE204 Öğretim Tasarımı 2   2 3
EGIT204 Ölçme ve Değerlendirme 3   0 3
EGIT301 Sınıf Yönetimi 2   0 2
EGIT303 Özel Öğretim Yöntemleri I 2   2 3
EGIT306 Özel Öğretim Yöntemleri II 2   0 2
EGIT308 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2   0 2
EGIT401 Okul Deneyimi 1   2 2
EGIT402 Öğretmenlik Uygulaması 2   6 5
Radio and TelevisionEski Course
Code
Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
RTV102 RDTV102 Introduction to Radio 3   2 4 21
RTV201 RDTV201 Introduction to TV 3   2 4
RTV311 RDTV311 Fundamentals of Radio Production 3   2 4
RTV332 RDTV332 Radio-TV News and Reporting 3   0 3
RTV354 RDTV354 Social Media in Communication 3   0 3
RTV422 RDTV422 Advanced TV Production 3   0 3
Advertising and Public RelationsCourse
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ADPR201 Introduction to Advertising and Public Relations 3   0 3 18
ADPR311 Principles of Advertising 3   0 3
ADPR321 Principles of Public Relations 3   0 3
ADPR350 Public Relations Case Study I 3   0 3
ADPR412 Production Techniques in Advertising 2   2 3
ADPR422 Advertising and Public Relations Campaigns 3   0 3
Graphic DesignCourse
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
GRAP108 Digital Practice 2   2 3 18
GRAP203 Computer Aided Graphic Design I 2   2 3
GRAP205 Typography I 2   2 3
GRAP304 Colour Culture 2   2 3
GRAP305 Printmaking Techniques 2   2 3
GRAP310 Package Design 2   2 3
     
Faculty of Engineering Computer Engineering Electrical and Electronic Engineering (Power)Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
MATH202 Math. Methods for Engs. 3 2   4 25
EELE301 Circuit Theory II 3   2 4
ENRE305 Electromechanical Energy Conversion 3   1 3
EELE344 Power Electronics 3   2 4
ENRE401 Power Transmission and Distribution 4   1 4
EELE453 Electrical Machinery 3   1 3
EELE456 High Voltage Techniques 3   1 3
Electrical and Electronic Engineering (Communication)Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
EELE234 Electromagnetic Theory I 3   1 3 25
EELE301 Circuit Theory II 3   2 4
EELE331 Electromagnetic Theory II 3   1 3
EELE341 Electronics I 3   2 4
EELE342 Electronics II 3   2 4
EELE362 Communication Systems 3   2 4
EELE464 Wireless Communication Systems 3   1 3
Information Systems Engineering Electrical and Electronic Engineering (Power)Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
MATH202 Math. Methods for Engs. 3 2   4 28
MATH203 Differential Equations 3 1   3
EELE301 Circuit Theory II 3   2 4
ENRE305 Electromechanical Energy Conversion 3   1 3
EELE344 Power Electronics 3   2 4
ENRE401 Power Transmission and Distribution 4   1 4
EELE453 Electrical Machinery 3   1 3
EELE456 High Voltage Techniques 3   1 3
Electrical and Electronic Engineering (Communication)Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
EELE234 Electromagnetic Theory I 3   1 3 29
EELE301 Circuit Theory II 3   2 4
EELE321 Signal & Systems 3   1 4
EELE331 Electromagnetic Theory II 3   1 3
EELE341 Electronics I 3   2 4
EELE342 Electronics II 3   2 4
EELE362 Communication Systems 3   2 4
EELE464 Wireless Communication Systems 3   1 3
Bioengineering Environmental Engineering


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ENVE201 Environmental Engineering Chemistry I  3 0 2 4 25
ENVE202 Environmental Engineering Chemistry II  3 0 2 4
ENVE301 Environmental Engineering Unit operations  3 0 2 4
ENVE343 Air pollution Engineering  3 0 1 3
ENVE302 Environmental Engineering Unit Processes  3 0 2 4
ENVE330 Solid Waste Engineering  3 1 0 3
ENVE420 Industrial pollution control 3 1 0 3
Energy Systems Engineering


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
EELE301  Electrical Circuit Theory II  3 0 2 4 23
ENRE303  Energy Systems I 3 0 2 4
ENRE304  Energy Systems Modelling Analysis and Simulation  3 0 2 4
ENRE306  Energy Systems II 3 0 2 4
ENRE308  Energy Efficiency and Management  3 0 0 3
ENRE401  Power transmission and Distribution  4 0 1 4
Environmental Engineering BioengineeringCourse
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BIOE207  Molecular biology and Genetics 3 2 0 4 25
BIOE303  Biomedical Engineering and Instrumentation 2 2 0 3
ENRE301 Thermodynamics 3 2 0 4
BIOE306  Integrated Downstram processing  3 0 0 3
BIOE308  Bioprocess Engineering 3 2 0 4
ENRE302 Heat and Mass transfer  3 2 0 4
BIOE406 Biomaterials and Drug Delivery  3 0 0 3
Civil EngineeringCourse
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
CVLE211 Engineering Mechanics I 4 1   4 24
CVLE222 Mechanics of Materials 4 1   4
CVLE341 Structural Analysis I 4 1   4
CVLE372 Fundamentals of Reinforced Concrete 4 1   4
CVLE374 Structural Analysis II 3 2   4
CVLE471 Reinforced Concrete Design 4 1   4
Electrical and Electronic Engineering Energy Systems Engineering


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ENRE 301 Thermodynamics 3   2 4 27
ENRE 303 Energy Systems I 3   2 4
ENRE 302 Heat and Mass Transfer 3   2 4
ENRE 304 Energy Systems Modeling, Analysis and Simulation 3   2 4
ENRE 306 Energy Systems II 3   2 4
ENRE 308 Energy Efficiency and Management 3     3
CVLE 331 Fluid Mechanics 4 1   4
Industrial Engineering


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
INDE 282 Engineering Management  3     3 24
INDE 221 Introduction  to Modelling & Optimization 3 1   3
INDE 313 Work Study 3   2 4
INDE 321 Operations Research I 3   2 4
INDE 341 Production Planning I  3   1 3
INDE 441 Facilities Layout & Material Handling  3   1 3
INDE 462 Quality Assurance &   Reliability 4   1 4
Mechanical Engineering


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
CVLE 211 Engineering Mechanics I 4 1   4 31
MCLE 222 Engineering Mechanics II  4 1   4
MCLE 270 Strength of Materials  3   2 4
ENRE 301 Thermodynamics 3   2 4
MCLE 301 Dynamics of Machinery 4 1   4
MCLE 371 Machine Elements I 3 1   3
MCLE 312 Manufacturing Technology 4 1   4
MCLE 382 Fluid Mechanics 4   1 4
Computer Engineering


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
CMPE223 Algorithms and Programming 3   2 4 28
CMPE242 Data Structures and Data Organization 3   2 4
CMPE313 Object Oriented Programming 3   2 4
CMPE343 Database Management Systems and Programming I 3   2 4
CMPE351 Operating Systems 3   2 4
CMPE332 Computer Network Fundamentals 3   2 4
CMPE314 Software Engineering 3   2 4
Industrial Engineering Mechanical Engineering


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
CVLE211 Engineering Mechanics I 4 1 0 4 20
MCLE222 Engineering Mechanics II 4 1 0 4
MCLE270 Strength of Materials 3 0 2 4
ENRE301 Thermodynamics 3 0 2 4
MCLE382 Fluid Mechanics 4 0 1 4
Electrical and Electronic Engineering


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
EELE202 Circuit Theory I 3 0 2 4 30
EELE234 Electromagnetic Theory I 3 1 0 3
EELE301 Circuit Theory II 4 0 1 4
EELE331 Electromagnetic Theory II 3 1 0 3
EELE341 Electronics I 3 0 2 4
ENRE305 Introduction to Transformers and Rotating Machines 3 0 2 4
EELE321 Signals and Systems 4 0 1 4
EELE326 Linear Control Systems 4 0 1 4
Business Administration


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
BUSN101 Introduction to Business 3 0 0 3 27
BUSN209 Interpersonal Communication  3 0 0 3
BUSN214 Business Communication 3 0 0 3
BUSN204 Case Studies in Business 3 0 0 3
BUSN331 Marketing 3 0 0 3
BUSN345 Business Finance 3 0 0 3
BUSN363 Entrepreneurship 3 0 0 3
BUSN465 Investments 3 0 0 3
BUSN472 Ethics and Social Responsibility 3 0 0 3
Energy Systems Engineering Electrical and Electronic EngineeringCourse
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
EELE 221 Digital Logic Design 3 0 2 4 26
EELE 234 Electromagnetic Theory I 3 1 0 3
EELE 321 Signals and Systems 4 0 1 4
EELE 331 Electromagnetic Theory II 3 1 0 3
EELE 326 Linear Control Systems 4 0 1 4
EELE 342 Electronics II 3 0 2 4
EELE 344 Power Electronics 3 0 2 4
BioengineeringCourse
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
MICB120 Microbiology 3 0 2 4 25
BIOE303 Biomedical Engineering and Instrumentation  2 0 2 3
BIOE306 Integrated Downstram processing  3 0 0 3
BIOE308 Bioprocess Engineering  3 0 2 4
BIOE401 Bioprocess Design I  3 2 0 4
BIOE405 Biomaterials and Drug Delivery  3 0 0 3
BIOE402 Bioprocess Design II  3 2 0 4
Civil Engineering Environmental EngineeringCourse
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ENVE201 Environmental Engineering Chemistry I  3 0 2 4 29
ENVE202 Environmental Engineering Chemistry II 3 0 2 4
ENVE301 Environmental Engineering Unit operations 3 0 2 4
ENVE343 Air pollution Engineering 3 1 0 3
ENVE302  Environmental Engineering Unit Processes 3 0 2 4
ENVE330 Solid Waste Engineering 3 1 0 3
ENVE322 Wastewater Engineering 4 1 0 4
ENVE420 Industrial pollution control 3 1 0 3
Architecture (EN)Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ARCT101 Basic Design I 4 4   6 24
ARCT206 ComputerAided Design II 2 2   3
ARCT208 Building Construction II 2 2   3
ARCT301 Architectural Design Ill 4 4   6
ARCT401 Architectural Design V 4 4   6
Architecture (TR)Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
MIMA101 Temel Tasarımı 4 4   6 24
MIMA206 Birgisayar Destekli Tasarım II 2 2   3
MIMA208 Yapı Bilgisi II 2 2   3
MIMA301 Mimari Tasarım III 4 4   6
MIMA401 Mimari Tasarım V 4 4   6
     
Faculty of Health Sciences Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Psychology (TR)


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
PSKO101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I  3 0 0 3 27
PSKO102 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II  3 0 0 3
PSKO201 SOSYAL PSİKOLOJİ I 3 0 0 3
PSKO202 SOSYAL PSİKOLOJİ II 3 0 0 3
PSKO203 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 3 0 0 3
PSKO301 PSİKOPATOLOJİ 3 0 0 3
PSKO302 KİŞİLİK TEORİLERİ 3 0 0 3
PSKO306 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ 3 0 0 3
PSKO403 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 3 0 0 3
     
Uygulamalı Bilimler Schoolsu Yönetim Bilişim Sistemleri Bilişim Teknolojileri


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ITEC221 Digital Logic Design 3 0 2 4 24
ITEC223 Algorithms & Programming 3 0 2 4
ITEC226 Computer Architecture & Organization 3 0 2 4
ITEC242 Data Structures and Data Organizations 3 0 2 4
ITEC313 Object Oriented Programming 3 0 2 4
ITEC351 Operating Systems 3 0 2 4
     
School of Tourism and Hotel Management Tourism and Hotel Management Advertising and Public Relations


Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
ADPR201 Introduction to Advertising and Public Relations 3 0 0 3 18
ADPR311 Principles of Advertising 3 0 0 3
ADPR321 Principles of Public Relations 3 0 0 3
ADPR350 Public Relations Case Study I 3 0 0 3
ADPR412 Production Techniques in Advertising 2 0 2 3
ADPR422 Advertising and Public Relations Campaigns 3 0 0 3
     
Faculty of Fine Arts, Design and
Architecture
Architecture (EN) Civil Engineering (EN)Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
CVLE222 Mechanics of Materials 4 1   4 29
CVLE262 Surveying 3   2 4
CVLE351 Soil Mechanics 3   1 3
CVLE361 Highway Engineering 3 1   3
CVLE372 Fundamentals of Reinforced Concrete 4 1   4
CVLE451 Foundation Design 4 1   4
CVLE471 Reinforced Concrete Design 4 1   4
CVLE472 Steel Design 3     3
Interior Architecture (EN)Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
 Must Courses
INAR 102 Basic Design II 4 4   6 15
INAR 201 Interior Architectural Design I 4 4   6
INAR 308 History of Interiors and Furniture 3     3
Optional Courses
INAR 101 Basic Design I 4 4   6  
INAR 103 Freehand Drawing 2 2   3
INAR 104 Rendering and Present. Tech. 2 2   3
INAR 105 Architectural Drawing I 2 2   3
INAR 106 Architectural Drawing II 2 2   3
INAR 107 Ergonomics 2 2   3
INAR 108 Introduction to Construction 2 2   3
INAR 109 Geometry for Designers 2 2   3
INAR 110 Descript. Geometry & Perspective 2 2   3
INAR 203 Building Materials 2 2   3
INAR 204 Experimental Design 2 2   3
INAR 207 Building Construction I 2 2   3
INAR 208 Building Construction II 2 2   3
INAR 209 Building Physics I 2 2   3
INAR 210 Building Physics II 2 2   3
INAR 211 History of Ancient Architecture 2     2
INAR 212 History of Turkish Architecture 2     2
INAR 303 Furniture Design & Construction I 2 2   3
INAR 304 Furniture Design & Construction II 2 2   3
INAR 305 Restoration & Preservation I 2 2   3
INAR 306 Restoration & Preservation II 2 2   3
INAR 307 Introduction to Landscape Architecture 2 2   3
INAR 309 Interior Detailing 2 2   3
INAR 310 Passive Solar Control 2 2   3
INAR 311 History of European Architecture 2     2
INAR 312 History of Contemp. Architecture 2     2
**Total bölüm içi zorunlu Courselerden seçilecek olan Courselerin Total Credit sayısı 9
Total Credit sayısı 24
Architecture (TR) Civil Engineering (TR)Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
İNŞM222 Malzeme Mekaniği 4 1   4 29
İNŞM262 Ölçme Bilgisi 3   2 4
İNŞM351 Zemin Mekaniği 3   1 3
İNŞM361 Ulaştırma ve Trafik Mühendisliğinin İlkeleri 3 1   3
İNŞM372 Betonarmenin Esasları 4 1   4
İNŞM451 Temel Tasarımı 4 1   4
İNŞM471 Betonarme Yapı Tasarımı 4 1   4
İNŞM472 Çelik Tasarım 3     3
Interior Architecture (TR)Course
Code
Course Name Theorical Practice Lab Credit Total
Credit
 Must Courses
İÇMİM 102 Temel Tasarım II 4 4   6 15
İÇMİM 201 İç Mimari Proje I 4 4   6
İÇMİM 308 İç Mekan ve MobilyaTarihi 3     3
Optional Courses
İÇMİM101 Temel Tasarım I 4 4   6  
İÇMİM103 Serbest El Çizimi  2 2   3
İÇMİM104 Görsel İletişim Teknikleri  2 2   3
İÇMİM105 Mimari Çizim I 2 2   3
İÇMİM 106 Mimari Çizim II 2 2   3
İÇMİM 107 Ergonomi 2 2   3
İÇMİM 108 Yapıya Giriş 2 2   3
İÇMİM109 Tasarımcılar için Geometri 2 2   3
İÇMİM110 Tasarı Geometri ve Perspektif 2 2   3
İÇMİM 203 Yapı Malzemeleri 2 2   3
İÇMİM 204 Deneysel Tasarım 2 2   3
İÇMİM 207 Yapı ve Yapım Yöntemi I 2 2   3
İÇMİM 208 Yapı ve Yapım Yöntemi II 2 2   3
İÇMİM 209 Yapı Fiziği 1 2 2   3
İÇMİM 210 Yapı Fiziği 2 2 2   3
İÇMİM 211 Antik Mimari Tarihi 2     2
İÇMİM 212 Türk Architecture Tarihi 2     2
İÇMİM 303 Mobilya Tasarımı ve Yapımı 2 2   3
İÇMİM 304 Mobilya Tasarımı ve Yapımı 2 2   3
İÇMİM 305 Restorasyon ve Koruma 1 2 2   3
İÇMİM 306 Restorasyon ve Koruma 2 2 2   3
İÇMİM 307 Peyzaj Mimarlığına Giriş 2 2   3
İÇMİM 309 İç Detaylandırmalar 2 2   3
İÇMİM 310 Pasif Güneş Kontrolu 2 2   3
İÇMİM 311 Avrupa Mimarisinin Tarihi 2     2
İÇMİM 312 Modern Architecture Tarihi 2     2
**Total bölüm içi zorunlu Courselerden seçilen Courselerin Credit sayısı 9
Total Credit sayısı 24

Minor Program Application Form
Minor Program Course Registration Form

Last updated: 22-01-2018