• CIU Online
Guidance and Psychological Counseling

Curriculum (With Thesis)

Course Code Course Name Credit Theoric Lab / Tutorial
First Semester
RPD6X1 SEÇMELI I 3 3 -
RPD6X2 SEÇMELI II 3 3 -
RPD6X3 SEÇMELI III 3 3 -
RPD6X4 SEÇMELI IV 3 3 -
Second Semester
RPD6X5 SEÇMELI V 3 3 -
RPD6X6 SEÇMELI VI 3 3 -
RPD6X7 SEÇMELI VII 3 3 -
RPD690 SEMINER Non-Credit 0 -
Third Semester
RPD600 TEZ Non-Credit 0 -
RPD650 DOKTORA YETERLILIK SINAVI Non-Credit 0 -
Elective Courses
RPD602 İLERI ÖLÇME UYGULAMALARI 3 3 -
RPD601 İLERI ARAŞTIRMA TEKNIKLERI 3 3 -
RPD606 İLERI BIREYSEL PSIKOLOJIK DANIŞMA UYGULAMALARI 3 3 -
RPD611 İLERI MESLEK DANIŞMANLIĞI 3 3 -
RPD613 AILE DANIŞMANLIĞI VE TERAPILERI 3 3 -
RPD605 NORMAL DIŞI DAVRANIŞLAR PSIKOLOJISI 3 3 -
RPD617 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI 3 3 -
RPD604 İLERI GRUPLA PSIKOLOJIK DANIŞMA UYGULAMALARI 3 3 -
RPD511 ENDÜSTRI VE ÖRGÜT PSIKOLOJISI 3 3 -
RPD608 ÇOCUK ERGENLERDE BILIŞSEL DANIŞMA UYGULAMALARI 3 3 -
RPD610 YETIŞKINLERDE BILIŞSEL DAVRANIŞÇI PSIKOLOJIK DANIŞMA UYGULAMALARI 3 3 -
RPD508 BILIŞSEL DAVRANIŞÇI DANIŞMA UYGULAMALARI 3 3 -
RPD615 BIREYSEL TESTLER VE UYGULAMALARI 3 3 -
RPD618 EĞITIMDE BILGISAYAR UYGULAMALARI İSTATIKSEL YÖNTEMLER 3 3 -
RPD301 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Non-Credit 0 -
RPD502 STATISTICAL TECHNIQUES IN EDUCATIONAL SCIENCES 3 3 -
RPD310 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Non-Credit 0 -
RPD403 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Non-Credit 0 -
Last updated: 06-02-2018