• CIU Online
Guidance and Psychological Counseling

Curriculum (With Thesis)

Course Code Course Name Credit Theoric Lab / Tutorial
First Semester
RPD6X1 Seçmeli I 3 3 -
RPD6X2 Seçmeli II 3 3 -
RPD6X3 Seçmeli III 3 3 -
RPD6X4 Seçmeli IV 3 3 -
Second Semester
RPD6X5 Seçmeli V 3 3 -
RPD6X6 Seçmeli VI 3 3 -
RPD6X7 Seçmeli VII 3 3 -
RPD690 Seminer Non-Credit 0 -
Third Semester
RPD600 Tez Non-Credit 0 -
RPD650 Doktora Yeterlilik Sınavı Non-Credit 0 -
Elective Courses
RPD601 İleri Araştırma Teknikleri 3 3 -
RPD602 İleri Ölçme Uygulamaları 3 3 -
RPD606 İleri Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları 3 3 -
RPD611 İleri Meslek Danışmanlığı 3 3 -
RPD613 Aile Danışmanlığı ve Terapileri 3 3 -
RPD605 Normal Dışı Davranışlar Psikolojisi 3 3 -
RPD617 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 3 -
RPD604 İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları 3 3 -
RPD511 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 3 3 -
RPD608 Çocuk Ergenlerde Bilişsel Danışma Uygulamaları 3 3 -
RPD610 Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Psikolojik Danışma Uygulamaları 3 3 -
RPD615 Bireysel Testler ve Uygulamaları 3 3 -
RPD618 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları İstatiksel Yöntemler 3 3 -
RPD301 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Non-Credit 0 -
RPD502 Statistical Techniques in Educational Sciences 3 3 -
RPD310 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Non-Credit 0 -
RPD403 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Non-Credit 0 -
Last updated: 06-02-2018