• CIU Online
Pre-school Education

Curriculum (With Thesis)

Course Code Course Name Credit Theoric Lab / Tutorial
First Semester
PSE5X1 Seçmeli I 3 3 -
PSE501 Okul Öncesinde Kuramlar ve Uygulama 3 3 -
PSE5X2 Seçmeli II 3 3 -
PSE5X3 Seçmeli III 3 3 -
PSE5x4 Seçmeli IV 3 3 -
Second Semester
PSE5X5 Seçmeli V 3 3 -
PSE502 Okul Öncesi Eğitim Programları Geliştirme 3 3 -
PSE590 Seminer Non-Credit 0 -
Third Semester
PSE500 TEZ Non-Credit 0 -
Elective Courses
PSE514 Dünyada ve Türkiye`de Karşılaştırmalı Okul Öncesi Eğitimi II 3 3 -
PSE506 Anne-Baba Eğitimi 3 3 -
PSE512 Okul Öncesi Dönemde İletişim 3 3 -
PSE513 Dünyada ve Türkiye`de Karşılaştırmalı Okul Öncesi Eğitimi I 3 3 -
RPD501 Scientific Research Methods 3 3 -
PSE507 Yaratıcılık Eğitimi 3 3 -
PSE504 Okulöncesi Dönemde Özel Öğretim Yöntemleri 3 3 -
EPÖ505 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 3 3 -
EPÖ509 Nitel Araştırma 3 3 -
EPÖ520 Toplumsal Yapı ve Eğitim 3 3 -
EYP501 Eğitimde ARaştırma Yöntemleri 3 3 -
RPD502 Statistical Techniques in Educational Sciences 3 3 -
Last updated: 05-02-2018