• CIU Online
Pre-school Education

Curriculum (With Thesis)

Course Code Course Name Credit Theoric Lab / Tutorial
First Semester
PSE5X1 SEÇMELI I 3 3 -
PSE501 OKUL ÖNCESINDE KURAMLAR VE UYGULAMA 3 3 -
PSE5X2 SEÇMELI II 3 3 -
PSE5X3 SEÇMELI III 3 3 -
PSE5x4 SEÇMELI IV 3 3 -
Second Semester
PSE5X5 SEÇMELI V 3 3 -
PSE502 OKUL ÖNCESI EĞITIM PROGRAMLARI GELIŞTIRME 3 3 -
PSE590 SEMINER Non-Credit 0 -
Third Semester
PSE500 TEZ Non-Credit 0 -
Elective Courses
PSE511 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMINDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNIKLERI 3 3 -
PSE514 DÜNYADA VE TÜRKIYE`DE KARŞILAŞTIRMALI OKUL ÖNCESI EĞITIMI II 3 3 -
PSE506 ANNE-BABA EĞITIMI 3 3 -
PSE512 OKUL ÖNCESI DÖNEMDE İLETIŞIM 3 3 -
PSE513 DÜNYADA VE TÜRKIYE`DE KARŞILAŞTIRMALI OKUL ÖNCESI EĞITIMI I 3 3 -
RPD501 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS 3 3 -
PSE507 YARATICILIK EĞITIMI 3 3 -
PSE504 OKULÖNCESI DÖNEMDE ÖZEL ÖĞRETIM YÖNTEMLERI 3 3 -
EPÖ505 UYGULAMALI EĞITIM İSTATISTIĞI 3 3 -
EPÖ509 NITEL ARAŞTIRMA 3 3 -
EPÖ520 TOPLUMSAL YAPI VE EĞITIM 3 3 -
EYP501 EĞITIMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI 3 3 -
RPD502 STATISTICAL TECHNIQUES IN EDUCATIONAL SCIENCES 3 3 -
Last updated: 05-02-2018