• CIU Online
Mentally Handicapped Teaching

Curriculum (With Thesis)

Course Code Course Name Credit Theoric Lab / Tutorial
First Semester
ZEÖ501 Zihin Engelinin Kavramsal ve Kuramsal Temelleri 3 3 -
ZEÖ590 Seminer Non-Credit 0 -
ZEÖ5X2 Seçmeli 3 3 -
ZEÖ5X1 Seçmeli 3 3 -
Second Semester
ZEÖ5X3 Seçmeli 3 3 -
ZEÖ5X4 Seçmeli 3 3 -
ZEÖ5X5 Seçmeli 3 3 -
ZEÖ503 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 3 -
Third Semester
ZEÖ500 Thesis Non-Credit 0 -
Elective Courses
ZEÖ514 Zihin Engellilere Sosyal Becerilerin Kazandırılması 3 3 -
EYP515 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 3 -
ZEÖ511 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 3 -
ZEÖ510 Zihin Engellilerde Aile Eğitimi 3 3 -
ZEÖ506 Kendini Yönetme Stratejileri 3 3 -
EPÖ505 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 3 3 -
EPÖ509 Nitel Araştırma 3 3 -
ZEÖ507 Zihin Engellilerin Eğitiminde Uygulamalı Davranış Analizi 3 3 -
EPÖ518 Ölçek Geliştirme 3 3 -
ZEÖ205 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Non-Credit 0 -
EPÖ520 Toplumsal Yapı ve Eğitim 3 3 -
OZEG203 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Non-Credit 0 -
OZEG201 Özel Eğitimde Bütünleştirme Non-Credit 0 -
ZEÖ522 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 3 -
RPD511 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 3 3 -
ZEÖ526 Zihin Engellilerin Eğitiminde Matematik Öğretimi 3 3 -
EPÖ507 Eğitimde Drama 3 3 -
ZEÖ207 EĞİTSEL-DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Non-Credit 0 -
ZEÖ303 ZİHİN ENGELLİLERE GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ Non-Credit 0 -
EGT309 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANLARI VE ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ Non-Credit 0 -
ZEÖ201 ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ Non-Credit 0 -
EYP506 Eğitim ve Öğretim Liderliği 3 3 -
Last updated: 06-02-2018