• CIU Online
Mentally Handicapped Teaching

Curriculum (With Thesis)

Course Code Course Name Credit Theoric Lab / Tutorial
First Semester
ZEÖ501 ZIHIN ENGELININ KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMELLERI 3 3 -
ZEÖ590 SEMINER Non-Credit 0 -
ZEÖ5X2 SEÇMELI 3 3 -
ZEÖ5X1 SEÇMELI 3 3 -
Second Semester
ZEÖ5X3 SEÇMELI 3 3 -
ZEÖ5X4 SEÇMELI 3 3 -
ZEÖ5X5 SEÇMELI 3 3 -
ZEÖ503 SOSYAL BILIMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI 3 3 -
Third Semester
ZEÖ500 THESIS Non-Credit 0 -
Elective Courses
ZEÖ514 ZIHIN ENGELLILERE SOSYAL BECERILERIN KAZANDIRILMASI 3 3 -
ZEÖ511 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞITIM 3 3 -
ZEÖ506 KENDINI YÖNETME STRATEJILERI 3 3 -
EYP515 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI 3 3 -
ZEÖ510 ZIHIN ENGELLILERDE AILE EĞITIMI 3 3 -
RPD502 STATISTICAL TECHNIQUES IN EDUCATIONAL SCIENCES 3 3 -
EPÖ505 UYGULAMALI EĞITIM İSTATISTIĞI 3 3 -
EPÖ509 NITEL ARAŞTIRMA 3 3 -
ZEÖ207 EĞİTSEL-DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Non-Credit 0 -
ZEÖ507 ZIHIN ENGELLILERIN EĞITIMINDE UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALIZI 3 3 -
EPÖ518 ÖLÇEK GELIŞTIRME 3 3 -
ZEÖ205 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Non-Credit 0 -
EPÖ520 TOPLUMSAL YAPI VE EĞITIM 3 3 -
OZEG203 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞITIM Non-Credit 0 -
OZEG201 ÖZEL EĞITIMDE BÜTÜNLEŞTIRME Non-Credit 0 -
RPD511 ENDÜSTRI VE ÖRGÜT PSIKOLOJISI 3 3 -
ZEÖ522 NITEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI 3 3 -
ZEÖ526 ZIHIN ENGELLILERIN EĞITIMINDE MATEMATIK ÖĞRETIMI 3 3 -
EPÖ507 EĞITIMDE DRAMA 3 3 -
ZEÖ303 ZİHİN ENGELLİLERE GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ Non-Credit 0 -
EGT309 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANLARI VE ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ Non-Credit 0 -
ZEÖ201 ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ Non-Credit 0 -
EYP506 EĞITIM VE ÖĞRETIM LIDERLIĞI 3 3 -
Last updated: 06-02-2018