• CIU Online
Mentally Handicapped Teaching

Curriculum (With Thesis)

Course Code Course Name Credit Theoric Lab / Tutorial
First Semester
ZEÖ501 Zihin Engelinin Kavramsal ve Kuramsal Temelleri 3 3 -
ZEÖ590 Seminer Non-Credit 0 -
ZEÖ5X2 Seçmeli 3 3 -
ZEÖ5X1 Seçmeli 3 3 -
Second Semester
ZEÖ5X3 Seçmeli 3 3 -
ZEÖ5X4 Seçmeli 3 3 -
ZEÖ5X5 Seçmeli 3 3 -
ZEÖ503 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 3 -
Third Semester
ZEÖ500 Thesis Non-Credit 0 -
Elective Courses
ZEÖ514 Zihin Engellilere Sosyal Becerilerin Kazandırılması 3 3 -
ZEÖ511 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 3 -
EYP515 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 3 -
ZEÖ510 Zihin Engellilerde Aile Eğitimi 3 3 -
ZEÖ506 Kendini Yönetme Stratejileri 3 3 -
EPÖ505 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 3 3 -
EPÖ509 Nitel Araştırma 3 3 -
ZEÖ507 Zihin Engellilerin Eğitiminde Uygulamalı Davranış Analizi 3 3 -
EPÖ518 Ölçek Geliştirme 3 3 -
EPÖ520 Toplumsal Yapı ve Eğitim 3 3 -
Last updated: 06-02-2018