• CIU Online

Curriculum (With Thesis)

Course Code Course Name Credit Theoric Lab / Tutorial
First Semester
HUK502 Hukuk Metodolojisi 3 3 -
HUK5X1 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X2 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X3 SEÇMELİ 3 3 -
Second Semester
HUK519 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 3 -
HUK5X4 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X5 SEÇMELİ 3 3 -
HUK590 Seminer Non-Credit 0 -
Third Semester
HUK500 Tez Non-Credit 0 -
Elective Courses
HUK512 Sağlık Hukuku 3 3 -
HUK516 Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Sebepler 3 3 -
HUK515 Delil Elde Etme Yöntemleri 3 3 -
HUK508 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmedine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Ayırımcılık Yasağı 3 3 -
HUK513 Spor Hukuku 3 3 -
HUK517 Uluslarararsı İnsan Hakları Hukuku 3 3 -
HUK505 KKTC VE TÜRK Ceza Hukukunda Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 3 3 -
HUK509 KKTC ve TÜRK Hukuku`nda Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 3 -
HUK514 Karşılaştırmalı Hukuku 3 3 -
HUK522 İş Hukukunda Güncel Gelişmeler 3 3 -
HUK503 Karşılaştırmalı İdari Yargılama Hukuku 3 3 -
HUK507 Avrupa Birliği Vergi Hukuku 3 3 -
HUK510 Karşılaştırmalı Usul Hukuku 3 3 -
HUK523 v6102 Sayılı TTK Getirdiği Yenilikler 3 3 -
HUK525 COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW 3 3 -
Last updated: 06-02-2018