• CIU Online

Curriculum (With Thesis)

Course Code Course Name Credit Theoric Lab / Tutorial
First Semester
HUK502 HUKUK METODOLOJISI 3 3 -
HUK5X1 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X2 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X3 SEÇMELİ 3 3 -
Second Semester
HUK519 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 3 -
HUK5X4 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X5 SEÇMELİ 3 3 -
HUK590 SEMINER Non-Credit 0 -
Third Semester
HUK500 TEZ Non-Credit 0 -
Elective Courses
HUK512 SAĞLIK HUKUKU 3 3 -
HUK516 CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLER 3 3 -
HUK515 DELIL ELDE ETME YÖNTEMLERI 3 3 -
HUK517 ULUSLARARARSI İNSAN HAKLARI HUKUKU 3 3 -
HUK505 KKTC VE TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAYATA VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR 3 3 -
HUK508 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA AYIRIMCILIK YASAĞI 3 3 -
HUK513 SPOR HUKUKU 3 3 -
HUK514 KARŞILAŞTIRMALI HUKUKU 3 3 -
HUK509 KKTC VE TÜRK HUKUKU`NDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 3 3 -
HUK522 İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL GELIŞMELER 3 3 -
HUK503 KARŞILAŞTIRMALI İDARI YARGILAMA HUKUKU 3 3 -
HUK507 AVRUPA BIRLIĞI VERGI HUKUKU 3 3 -
HUK510 KARŞILAŞTIRMALI USUL HUKUKU 3 3 -
HUK523 V6102 SAYILI TTK GETIRDIĞI YENILIKLER 3 3 -
HUK525 COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW 3 3 -
HUK523 RETHINKING SOVEREIGNTY UNDER INTERNATIONAL LAW 3 3 -
HUK526 PROTECTION OF PERSONAL DATA 3 3 -
Last updated: 06-02-2018