• CIU Online

Academic Staff

SEMRA AYDINLI

Prof. Dr. Semra AYDINLI

E-mail:

Publications

Books and books chapters published internationally

 • 2013 Busehr, Iran, Architecture and Globalisation in the Persian Gulf Region adlı kitap içinde bölüm. edt. MurrayFraser, 12.bölüm, p.p. 243-263 (with Avşar Karababa), Ashgate Publisher, London,
 • 2011 Dialogue As In-BetweenReality-IstanbulAndItsReflection On Design Education, (with O. Cordan) edt. N. Martino, Dialogues on Education , pp. 81-92
 • 2010 Relational Thinking that Enhance the Critical Thinking: A studio case based on discovery of knowledge, et al. Ozan Avcı, published in edts: C. Spriridonidis & M. Voyatzaki, Educating Architects towards Innovative Architecture, pp. 91- 100
 • 2007 Awareness As a Design Paradigm The Design Studio: A Black Hole, YEM Yayınları, Istanbul, pp. 113- 136
 • 2003 Heraclitus & the Design Studio (et.al. Dr.Ipek Akpinar), itujournal/a, series a vol.1 October 2003, pp. 58- 72
 • 2002 How to Transfom Visual Thinking into Critical Thinking, (et.al. Pınar Yalçın Çelik) IGIP Uluslararası Sempozyum Kitabı, 2002,St.Petersburg, pp. 275-283,
 • 2002 Transdisciplinary Approach to Design Issues: a proposal for a new way of thinking, (et.al. Y.Doç.Dr.Meltem Aksoy, Araş.Gör.AyşeSıkıçakar, Araş.Gör. İpek Akpınar.) IGIP Uluslararası Sempozyum, 2002, St.Petersburg, pp. 267- 274
 • 2001 Continuity and Change in The Image of Istanbul EDRA 32: Old Cities and New Ideas, Edinburg 2001, pp.11-16,
 • 1999 The role of Creative Thinking in Engineering Education,IGIP 28thUluslararası Sempozyum Kitabı, EngineeringEducation in the Third Millenium, eds: G.Sağlamer, A. Melezinek, S.Incecik, İTU, Istanbul, September 1999, pp.1114-1119,
 • 1997 Transformation and Tradition in the Spatial Organization of Turkish House (et.al Lerzan Aras) Culture And Built Environment,edited by R. Lawrence, M.Unugur, O.Hacıhasanoglu, H. Turgut 1997, pp. 21-32
 • Book Chapters in Turkish
 • 2014 Farklı Bir Bakışla Estetik, Mimari Güncellemeler, Derleyen: Ş.Ö.Gür, 81 -106 Nobel Yayınevi,
 • 2012 Aylak-Muğlak Kent Deneyimleri Arzu Mimarlığı: Mimarlığı Düşünmek ve Mimarlığı Düşlemek, 257-296, İletişim Yayınları
 • 2006 Bir Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi Üzerine (Özlem Berber ile birlikte), Norgunk Yayıncılık, 2006, ss. 36 - 41
 • 2005 Mekandan Mekansal a: Mekanın Zamansallığı / Zamanın Mekansallığı Mimarlık Felsefe Toplantıları 3, YEM Yayınları, İstanbul
 • 2004 Estetik: Öznel bir Beğeni mi yoksa Nesnel / Çevresel Gerçeklik Temsili mi? Etik-Estetik, s. 146 155 YEM Yayınları, İstanbul
 • 2002 Epistemolojik Açıdan Mekan YorumuMimarlık ve Felsefe1, 2002, s. 40-51 YEM Yayınları, İstanbul
 • 1996 Toplu Konutlarda Kalite Kavramının Fenomenolojik Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi, Konut Araştırmaları Dizisi:1, 1996, s.339-348, T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara
 • Paralaks Oda: Öğrenmeyi Öğrenme, (Burçin Kürtüncü ile birlikte), 2014
 • Toplu Konutlarda Nitelik Sorunu Cilt1, Konut Araştırmaları Dizisi:4
 • (Y. Dülgeroğlu ve G. Pulat ile birlikte), T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yayını, 1996
 • Mimarlıkta Görsel Analiz, İTÜ Yayınları, 1992
 • Mimarlıkta Estetik Değerler, İTÜ Yayınları, 1993

Papers delivered in National conferences and printed as proceedings

 • 2015 Discovering The Urban Identity As A Paradox Within The Context of Globalization (et.al. Avşar Karababa) SPM Conference, San Diego, USA
 • 2014 Experiencing The Place-Memory of Kuzguncuk: A Phenomenological Inquiry of The Urban Identity, (et.al. Avşar Karababa) Society for Phenomenology and Media Conference, Selected Papers for Proceedings 2015, volume 2, pp.55-63 Freiburg, Germany
 • 2012 Urban Space as an Enmeshed Experience , International Urban Design and Planning Symposium, K. A. Aru 100. Year Commemoration, 2012
 • 2009 The Paradox of HistoricPreservation in Global Cities, Architecture and Phenomenology International Conference2, 2009June, Kyoto
 • 2007 AestheticExperience as Production of Sensation International Conference on Aestetics, SanArt, 2007 July, Ankara
 • 2007 UnderstandingTurkish House as In-BetweenReality Architecture and Phenomenology Conference, Haifia, 2007 May
 • 2006 Open House As an Eco-System in Metropolis (Öğr. Gör. Çiğdem Eren ile birlikte) 6thChina Urban Housing Conference, March 13-15, China
 • 2006 Possibilities and Limitations of Gated Communities in Istanbul IAPS, İskenderiye, 6-9 September,
 • 2005 A Holistic Approach for Understanding the Housing Quality in Contemporary World XXXIII IAHS World Congress on Housing Transforming Housing Environments through Design September 27-30, 2005, Pretoria, South Africa
 • 2004 BodilyExperience in Space and Design, (et.al. Cigdem Eren,. Dr. Fatma Erkok, Funda Uz ) Design and Emotion Conference CD, July 2004, METU, Ankara
 • 2003 The Role of Understanding in Design: From Design Knowledge to Design Wisdom (et.al. Pınar Yalçın Çelik) 5th European Academy of Design Conference: The Design Wisdom, 2003, Barselona, p.88
 • 2000 TheTurning Point in BuildingEducation Proceedings of TheCIB W 89 International Conference on BuildingEducationandResearch, 2000 Georgia Tech, Atlanta, pp. 11-20
 • 1998 HolisticApproachto Design Education: Dialectics of First Year Design
 • Studio FIDE 98 International Conference on First YearArchitectural Design Education,October 1998, pp. 2.17-2.25
 • 1989 An Apprialsal Approach for the Existing Dwellings in Use (et.al. B. Karataş) Innovative Housing Practices, IAHS 1989, eds: V.Abrantes & O.Ural, Bergamon Press,1989, pp.203-208
 • 1988 Evaluation of The Spatial Effect of Color in Buildings AIC Symposium 1988, Colour in Environmental Design, Winterthur, pp. 16.1-16.5

Articles published in peer reviewed international journals (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • 2015 Tasarım Eğitiminde Yapılandırıcı Paradigma, Tasarım Kuram 2015 Aralık, sayı 20, ss.1- 18
 • 2015 Estetik Duyarlılık Etik Sorumluluk Mimarlık 384 ss. 25 - 29
 • 2015 Mimarın Egitimi Üzerine Spekülatif bir Deneme (Dr. Seven Yücel ile birlikte), Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 31, sayı1
 • 2014 Mimarlık Üretimi üzerine bir İç Hesaplaşma: Tüketim Dinamiklerinin uzantısında Bir Duruş (Fatmagül Aslaner ile birlikte), Tasarım Kuram, 2014, sayı 17, ss. 54-74
 • 2013 Mimarlık Sanat - Kültür Birliğini Yeniden Düşünme Güney Mimarlık, Sayı13, ss. 26 29
 • 2013 Endüstriyel Tasarımda Paradigma Kaymaları: İşlev / Anlam İkiliğinin Aşılmasına İlişkin Bir Öneri (Benan Çelikel ile Birlikte), Tasarım Kuram 2013 sayı15, ss.7- 20
 • 2013 Sibertektonik Mekan (Serhat Kut ve Prof.Dr. Arzu Erdem ile birlikte), Tasarım Kuram, 2013, SAYI 15, ss. 21-34
 • 2013 Mimarlık-Sanat-Kültür Birliğini Yeniden Düşünmek Güney Mimarlık sayı13
 • ss. 26-29
 • 2009 Kentsel Dönüşüm Olgusu Üzerine Düşünceler, TOL Dergisi/ Sayı:7 Bahar ss.9-24
 • 2009 Mimarın Eğitimi: Yaşam Boyu Öğrenme mimar.ist, Bahar 2009, sayı 31,ss. 84-90
 • 2008 İTÜ de Yüksek Lisans (tezsiz)Programı: Yaşam Boyu Öğrenme , Mimarlar Odası, Konferans Kitabı, 2008, ss. 280- 301
 • 2005 Beton Kabuk Strüktürler ve Tasarım Olanakları, Betonart, Ocak 2005
 • 2004 Konut ve Anlamı Üzerine: Bir Yaşam Çevresi Olarak Konut, N. AğatAnısına Konut Sempozyumu, Haziran, 2004
 • 2004 Günümüz Mimarlık Ortamında Eleştiri, Mimar-ist, sayı: 11, Bahar 2004, s 29 -36
 • 2002 Mimarlık Eğitiminde Kuram ve Uygulama İlişkisi Üzerine, Mimarlık Kurultayı 2003
 • 2003 Mimarlığı Anlama: Kaynağa Ulaşma ve Özü Yakalama, TOL Dergisi,
 • 2003 Bahar Yaz, s. 54-60
 • 2002 Mimari Tasarım Eğitimine Yeni Bir Bakış : Eğitimde Süreklilik ve Değişim (Y.Doç.Dr. Meltem Aksoy, Araş.Gör.İpek Akpınar, Araş.Gör. Ayşe Sıkıçakar ile birlikte) Değişen Kültürel Değerler ve Mimari Süreklilik temalı Yapı ve Yaşam Kongresi, Ekim 2002
 • 2001 Mimarlık Eğitiminde Öncelikler , Mimar-ist1, Ocak 2001, s. 116-120
 • 2000 Heidegger ve Mimarlık Üzerine, Yapı 227, Ekim 2000, s.51-53
 • 1999 Temel Tasarım Dersinin Kuramsal Alt Yapısı: Gestalt Algı KuramıYapı 216, Kasım 1999, s.60-65
 • 1998 Morfosis: Olasılık ve Gerçeklik Arasındaki Çizgide Mimarlık, Arredamento Mimarlık 9, 1998 s.54-56
 • 1997 Mimari Çevrede Estetik Alımlama (araş. gör. Hülya Hatipoglu ile birlikte) Kuram Dergisi, Kitap 13, Ocak 1997, s.74-79
 • 1997 Estetik Bir Kategori Olarak KITSCH, Kuram Dergisi, Kitap 13, Ocak 1997, s. 69-73
 • 1996 . Konut Kalitesini anlama ve yorumlamaya ilişkin Fenomenolojik bir Yaklaşım, Konut Araştırma dizisi1, 1996, s.339-348, T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara
 • 1995 Anlam Taşıyan Bir Araç Olarak Ürün Tasarımı, Yapı 168,1995, s. 96-103
 • 1995 Yaratıcı Yetenek ve Teknik Beceri, Tasarım 55, 1995, s. 91- 95, Prof. Bruce Archer' ın "Creative Ability and Technical Competence" adlı konferans metninden çeviri)
 • 1995 Mühendislik Eğitiminde Sanatın Gerekliliği, İTÜ VAKIF Dergisi, 1995-1, s. 34- 35
 • 1995 Eğitimli İnsan Yetiştirebilmek...,İTÜ VAKIF Dergisi, 1995-3, s. 62-64
 • 1992 Yüksek Binalar ve Çevre Estetiği, 2000 'li Yıllara Girerken Türkiye, Uran Holding Yayını, 1992, s. 13-23
 • 1990 Mimarlıkta Bağlamsal Uygunluk, Yapı 108, 1990, s 45-49

Other Publications

 • 2014 Dreaming Future in Istanbul as a Palimpsest City invited speaker at İKSV 2.International Istanbul Design Bianeli, Galata Salt, 2014
 • 2012 Urban Design as an Enmeshed Experience, International Urban Design and Planning Symposium, K. A. Aru 100. Year Commemoration, 2012
 • 2012 Is Istanbul a Palimpsest City? Invited speaker, in an activity called Istanbul as a Palimpsest palimsest city and İmperfectness joint workshops between iaps csbe network, 2012
 • 2000 Design Knowledge Based on Phenomenology Architecture Education 2000, ed: Gary Moore, AASA &University of Sydney, June 2000, p.55
 • 2000 Aesthetics of Vernacular Architecture in Anatolia: a bridge between past and present EDRA 31 /2000 Conference : Building Bridges, San Francisco, p.170
 • 1999 The Sense of Place in Traditional Environments EDRA 30 /1999 Conference: The power of Imagination, Florida, USA, pp. 274-275
 • 1998 The User Built Eco-System in Residential Environments (et.al. A. Dener, İ.Falay) ENHR 98 Cardiff, HousingFutures: Renewal, Sustainability and Innovation, September 1998, p.186
 • 1994 Home Image and Housing Experience: A Case Study on Mass Housing in Istanbul, (et.al. Y.Dülgeroğlu ve G.Pulat) IAPS13, The Urban Experience, Manchester 1994, p.55
 • 1992 Transformation of The Socio-Cultural Concepts to the Spatial Organization in Contemporary Housing Design, (et.al. LerzanArasile) 5th International Research Conference on Housing, Montreal, 1992, p.36

Articles published in National journals

 • 2012 Enmeshed Experience in Architecture: Understanding the Affordances of the Old Galata Bridge in Istanbul, A.-T. Tymieniecka (ed.), Phenomenology and the Human Positioning in the Cosmos, Analecta Husserliana 2013, pp. 141-151 Springer Science Business Media Dordrecht
 • 2007 Creativity in Design Education: from problem-solving to puzzle solving, et.al.Pinar Yalçın Çelik, AZ ITU Journal of Faculty, V.4, No.2 / Fall 2007, pp. 38 -51
 • 2005 Paradigm Shift in the First Year Design Education (et. al. Dr. Fatma Erkok, Dr. Ciğdem Eren, Funda Uz Sonmez) A/Z ITU Journal of theFaculty of Architecture, Rethinking Architectural Education, İstanbul, pp.62 -78 V.2 NO1, spring 2005
 • 2004 A Quest for Hybrid Identity at Kadirga Kumkapi / Istanbul, et.al. Ipek Akpinar, Traditional Dwellings and Settlements volume 162. pp.1-13
 • 2004 The Spatial Transitions in Expo Cities: The Expo Event in the Post Global World, et.al. Seda H. Bostanci, Traditional Dwellings and Settlements volume 167. pp.57- 70
 • 2003 Authenticity as A Tension of Global and Local Valueset.al.IpekAkpinar, Traditional Dwellings and Settlements 2003, volüme 142, USA, pp. 73-90,
 • 1996 An Approach To Architectural Education Based on Hermeneutical Understanding ACTA Politechnica Scandinavia, Ci 105, 1996, pp.97-101,
 • 1990 Design Criteria of Public Spaces in Historical Environments (et al. H. Cıracı& S. Kubat) International Journal For Housing Science and Its Applications, USA,1990, pp.197-208,

Thesis Supervision

Doctoral Thesis

Post Graduate Thesis

Projects

 • RESEARCH PROJECTS NO. Mi 98 961
 • Holistic Evaluation of the Spatial Configurations in Housing Settlements
 • Supported by: ITU Research Foundation
 • Beginning date: April1998
 • Submission Date: March 2003
 • Team Leader: Associate Professor Dr. Semra Aydınlı
 • Project team members: Assistant Professor Dr. Aytanga Dener and
 • Research Assistant İrem Falay
 • RESEACH PROJECT NO: Mi-95-45
 • " Environmental Analysis Based on Qualitative Values in Mass Housing Settlements
 • Supported By: T.C. TOKI Department
 • Beginning Date : April1992
 • Submission Date: September 1993
 • Team Leader :. Associate Professor Y.Dülgeroğlu
 • Project team members: Associate Professor Semra Aydınlı and
 • Assistant Professor Dr. G.Pulat
 • Between 1974 and 1982 several housing apartments and office buildings had been designed and constructed by Aydınlı in office to hers name
 • 2009 Kalburcu Aydınlı Housing Development
 • 2011 Bozcaada Vineyard House

Awards

 • 1988 Beyazıt Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması, 2. Ödül (H.Çıracı ve S.Kubat )
 • 1994 İTÜ Gölet Yurtları Proje Yarışması, 4. Ödül
 • 2005 Beşiktaş Deniz Müzesi, Mansiyon (Özlem Berber, Müge Belek, Nil Aynalı, Esra Kahveci)