• CIU Online
Academic

You are here

Special Education

Curriculum

Course Code Course Name Credit Theoric Lab / Tutorial
First Semester
OZEG101 SPECIAL EDUCATION 2 2 -
OZEG103 MENTAL HANDICAPPED AND AUTISM SPECTRUM DISORDER 2 2 -
TARH101 ATATÜRK PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REFORMS-I 2 2 -
TREG121 TURKISH LANGUAGE - I 3 3 -
EGIT122 EĞITIM PSIKOLOJISI 2 2 -
EGIT121 INTRODUCTION TO EDUCATION 2 2 -
BILT123 INFORMATION TECHNOLOGIES 3 3 -
INGL151 ENGLISH LANGUAGE-I 2 2 -
Second Semester
OZEG108 LEARNING DISABILITIES AND SPECIAL ABILITY 2 2 -
OZEG110 HEARING AND VISUAL IMPAIRMENT 2 2 -
EGIT104 PHILOSOPHY OF EDUCATION 2 2 -
INGL152 ENGLISH LANGUAGE-II 2 2 -
EGIT124 EĞITIM SOSYOLOJISI 2 2 -
TREG122 TURKISH LANGUAGE-II 3 3 -
TARH102 ATATÜRK PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REFORMS-II 2 2 -
OOEG116 ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3 -
Third Semester
OZEG203 SPECIAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD 3 3 -
OZEG205 APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS 3 3 -
OZEG201 INTEGRATION IN SPECIAL EDUCATION 2 2 -
OZEG209 TURKISH SIGN LANGUAGE 2 2 -
OZEGXX1 ALAN SEÇMELI-I 2 2 -
OZEGXX2 ALAN SEÇMELI-II 2 2 -
EGIT227 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 -
EGIT222 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 2 -
OZEG211 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME 3 3 -
Fourth Semester
OZEG202 SUPPORTING LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 3 3 -
OZEG212 COMPUTER AIDED EDUCATION WITHIN SPECIAL EDUCATION 2 2 -
OZEG208 READING AND WRITING WITH BRAILLE 2 2 -
OZEGXX3 ALAN SEÇMELI III 2 2 -
OZEGXX4 ALAN SEÇMELI IV 2 2 -
OZEG206 OBSERVATION IN SPECIAL EDUCATION INSTITUTIONS 3 1 4
BOTE223 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2 2 -
EGIT221 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 2 -
OZEG214 BIREYSELLEŞTIRILMIŞ EĞITIM VE GEÇIŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI 2 2 -
Fifth Semester
OZEG301 TEACHING READING-WRITING IN SPECIAL EDUCATION 3 3 -
OZEG307 TEACHING SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES IN SPECIAL EDUCATION 3 3 -
OZEG305 TEACHING MATHEMATICS IN SPECIAL EDUCATION 3 3 -
OZEGXX5 ALAN SEÇMELI V 2 2 -
OZEGXX6 ALAN SEÇMELISI-VI 2 2 -
EGIT410 TURKISH EDUCATION SYSTEMS AND SCHOOL MANAGEMENT 2 2 -
EGIT224 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2 -
OZEG315 ÖZEL EĞITIMDE SANATSAL BECERILERIN ÖĞRETIMI 2 2 -
OZEG311 ÖZEL EĞITIMDE FIZIKSEL EĞITIM VE SPOR 2 2 -
Sixth Semester
OZEG304 ÖZEL EĞITIMDE AILE EĞITIMI 2 2 -
OZEG302 ÖZEL EĞITIMDE TÜRKÇE ÖĞRETIMI 2 2 -
OZEGXX7 ALAN SEÇMELI VII 2 2 -
OZEGXX8 ALAN SEÇMELI VIII 2 2 -
OZEG306 TEACHING EXPERIENCE AND INSTITUTIONAL EXPERIENCE IN SPECIAL EDUCATION 3 1 4
OZEG308 ÖZEL EĞITIMDE OYUN VE MÜZIK 2 2 -
OZEG312 ÖZEL EĞITIMDE SOSYAL UYUM BECERILERININ ÖĞRETIMI 3 3 -
EGIT301 CLASSROOM MANAGEMENT 2 2 -
EGIT323 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 2 -
Seventh Semester
OZEG401 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN IN SPECIAL EDUCATION 2 1 2
EGITXX1 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX2 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
OZEG405 ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI-I 5 2 6
OZEGXX9 ALAN SEÇMELI IX 2 2 -
OZEGX10 ALAN SEÇMELI X 2 2 -
Eighth Semester
OZEG402 POLICIES AND LEGAL ARRANGEMENTS OF SPECIAL EDUCATION 2 2 -
EGITXX3 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
REPD423 OKULLARDA REHBERLİK 2 2 -
OZEG406 ÖZEL EĞITIMDE ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI-II 5 2 6
SOSH100 TOPLUMA HIZMET UYGULAMALARI 2 1 2
OZEGX11 ALAN SEÇMELI XI 2 2 -
OZEGX12 ALAN SEÇMELI XII 2 2 -
Elective Courses
OZEG414 DISABILITIES AND SEXUAL EDUCATION 2 2 -
OZEG413 SPECIAL ABILITY DIAGNOSIS MODELS AND TESTS 2 2 -
OZEG313 CONCEPT TEACHING İN THE CONTEXT OF MENTAL DISABILITIES 2 2 -
OOEG415 ENVIRONMENTAL REGULATION AND EDUCATION 3 3 -
OZEG249 OKUMA GÜÇLÜĞÜ:TANILAMA VE MÜDEHALE 2 2 -
OZEG340 LEARNING STRATEGIES FOR LEARNING DISABILITIES 2 2 -
OZEG223 DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ VE UYGULANMASI 2 2 -
REPD312 GUIDANCE SERVICE IN PRIMARY EDUCATION 3 3 -
OZEG426 YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2 2 -
Last updated: 25-01-2018