• CIU Online
Classroom Teaching Program

Curriculum

Course Code Course Name Credit Theoric Lab / Tutorial
First Semester
EGIT121 INTRODUCTION TO EDUCATION 2 2 -
EGIT124 EĞITIM SOSYOLOJISI 2 2 -
TARH101 ATATÜRK PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REFORMS-I 2 2 -
TREG121 TURKISH LANGUAGE - I 3 3 -
SOEG101 İLKOKULDA TEMEL MATEMATIK 3 3 -
COGR121 TÜRKIYE COĞRAFYASI VE JEOPOLITIĞI 2 2 -
INGL151 ENGLISH LANGUAGE-I 2 2 -
BILT123 INFORMATION TECHNOLOGIES 3 3 -
Second Semester
EGIT122 EĞITIM PSIKOLOJISI 2 2 -
EGIT104 PHILOSOPHY OF EDUCATION 2 2 -
TARH102 ATATÜRK PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REFORMS-II 2 2 -
INGL152 ENGLISH LANGUAGE-II 2 2 -
TREG122 TURKISH LANGUAGE-II 3 3 -
SOEG102 ÇEVRE EĞİTİMİ 2 2 -
SOEG104 İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ 3 3 -
TARH112 TURKISH HISTORY AND CULTURE 2 2 -
Third Semester
BOTE223 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2 2 -
EGIT222 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 2 -
SOEGXX1 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX1 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
SOEG201 İLKOKULDA DRAMA 2 2 -
SOEG203 FEN BİLİMLERİ LAB UYGULAMALARI 1 0 2
SOEG205 İLK OKUMA VE YAZMA EĞİTİMİ 3 3 -
Fourth Semester
EGIT221 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 2 -
EGIT227 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 -
SOEGXX2 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX2 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
SOSH100 TOPLUMA HIZMET UYGULAMALARI 2 1 2
SOEG202 OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ 3 3 -
SOEG204 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3 3 -
Fifth Semester
EGIT301 CLASSROOM MANAGEMENT 2 2 -
EGIT323 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 2 -
SOEGXX3 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX3 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
SOEG301 LIFE SCIENCE TEACHING 3 3 -
SOEG303 MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I 3 3 -
SOEG305 FEN ÖĞRETİMİ 3 3 -
Sixth Semester
EGIT224 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2 -
EGIT410 TURKISH EDUCATION SYSTEMS AND SCHOOL MANAGEMENT 2 2 -
SOEGXX4 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX4 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
SOEG302 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 3 3 -
SOEG304 MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II 3 3 -
SOEG306 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 3 3 -
Seventh Semester
SOEG401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I 5 2 6
OZEG420 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2 2 -
SOEGXX5 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX5 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
SOEG407 MÜZİK ÖĞRETİMİ 3 3 -
SOEG405 İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 3 3 -
Eighth Semester
SOEG402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II 5 2 6
REPD423 OKULLARDA REHBERLİK 2 2 -
EGITXX6 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
SOEGXX6 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
REPD228 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2 2 -
SOEG406 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ 3 3 -
Elective Courses
EGIT466 PRESERVATİON OF CULTURAL ASSETS AND MUSEUM EDUCATION 2 2 -
EGIT482 TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN PRIMARY 2 2 -
Last updated: 25-01-2018