• CIU Online

Academic Staff

HİKMET SEÇİM

Prof. Dr. Hikmet SEÇİM

E-mail:

Publications

Papers delivered in international conferences and printed as proceedings

Papers delivered in National conferences and printed as proceedings

 • Seçim, H. Hastanelerde halkla ilişkiler ve sağlık hizmetleri temel kanun tasarısı. AÜ:BYYO-TODAİE,Halkla İlişkiler Semposyumu 87, AÜ.SBF ve BYYO Basımevi, 97-109, 1998, Ankara, Turkey.
 • Seçim, H. Devlet hastanesinde kalite çemberleri uygulaması. I. Verimlilik Kongresi Bildiriler- MPM Yayınları, 454, 514-529, 1991, Ankara, Turkey.
 • Seçim, H. Açıköğretim Fakültesi Hemşirelik Önlisans Programı ve Maliyet Tasarrufu. Eğitim Teknolojisi ve Bilgisayar Destekli Eğitim I. Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, 55, 71-73, 1991, Eskişehir, Turkey.
 • Aşkun,İ.C., Seçim, H. İşletmecilik eğitim ve uygulamalarına olan katkısı (IV.İşletmecilik Kongresi Açılış Bildirisi). 1993, Eskişehir, Turkey.
 • Seçim, H. KKTC kamu hastanelerinde ayaktan hastaların halkla ilişkiler faaliyetlerini değerlendirmeleri araştırması. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi. 1-3.06.2007. Yakın Doğu Üniversitesi, Nicosia, TRNC.

Other Publications

 • Seçim, H., 1991. Hastane Yönetim ve Organizasyonu- Türkiye'de Hastanelerin Organizasyonu için bir Model Önerisi (Doktora Tezi). 4.B.İst.Üni.İşl.Fak.Yayın No.252 İşl.Enst.Yayın No.145, İstanbul.
 • Seçim, H., 1993. Reklamcılık ve satış yönetimi. 5.B. Anadolu Üniversitesi Yayın No:117, Açıköğretim Fak. Yayın No:41, Eskişehir, Ünite, 1, 22-28.
 • Seçim, H., 1987. Sanayi İşletmelerinde Norm Kadro Tespit Yöntemi. Anadolu Üniversitesi Yayın No:255, Açıköğretim Fak. Yayın No.122, Eskişehir.
 • Sürmeli, F., Seçim, H., Özbilir, H., 1991. Sivil Havacılık Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No:538, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Yayın No:1, Eskişehir.

Articles published in other peer reviewed international journals

 • Arslan, S., Seçim, H., 2015. The importance of social media in TRNC within the context political information, two-way political communication and democracy. Journal of Turkish World Studies. 15/1 Yaz-Summer 2015, 145-162.
 • Berberoğlu, A., Seçim, A., 2015. Organizational commitment and perceived organizational performance among health care professionals:Empirical evidence from a private hospital in Nothern Cyprus. Journal of Economics and Behavioral Studies. 7, 64-71.
 • Gerdewal, M., T., Seçim, H., 2014. A business communication design for information technology (IT) organizations based on information technology infrastructure library (ITIL). Business Management Dynamics. 4, 12-35.
 • Makarevic, N., Seçim, H., Toycan, M., 2014. Comparative analysis of perception towardws IT security in online banking; Serbian vs. Sroatian clients. Business Management Dynamics. 3, 50-62.
 • Makarevic, N., Seçim, H., Toycan, M., 2014. IT- security of e-banking in eyes of croation clients. European Journal of Social and Human Sciences. 2.

Thesis Supervision

Doctoral Thesis

Post Graduate Thesis

Projects

Awards