Kitap bölümü kabul etme koşulları:

Kitap bölümleri  15 sayfayı aşmayacak şekilde, Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.

Makale Yazım İlkeleri

  • Makalenizi Makale yazım ilkelerinden yararlanarak düzenleyiniz. Makalenizi sisteme yüklemeden önce,  yazım ilkelerine uygunluğunu kontrol ediniz.
  • Makalede verilen 1. Başlık (Makale Adı) Makalenin ana metninin yazım dilinde olmalıdır. Makale özeti verilirken, makalenin ana yazım dilinde olan özete üst sırada yer verilmelidir.

 

MAKALE YAZIM İLKELERİ

 

MAKALENİN TÜRKÇE ADI

(Kalın, Times New Roman, 12 Punto, En Fazla 14 Kelime)

 

MAKALENİN İNGİLİZCE ADI

(Kalın, Times New Roman, 12 Punto, En Fazla 14 Kelime)

 

Yazar

Yazar Adı / Yazarların Adları (sadece ilk hafler büyük olarak, öncelik sırası verilecekse, önceliği en fazla olan yazardan başlanarak üst yazı ile sıralandırılarak)

Yazar Kurumu

(Yazarın Çalıştığı Kurum)

Yazar İletişim Bilgileri

(Kurumsal e-posta adresi ve isteğe bağlı olarak özel e-posta adresi)

Telefon Bilgileri: Kurumsal hat ve Özel Hat Bilgileri

Öz

(Öz başlığı; Ortalanmış olarak, Kalın, İlk Harfleri Büyük, Times New Romen, 11 punto)

Özet metni ve Anahtar kelimeler Times New Romen 10 punto, ortalanmış olarak yazılmalı, paragraf girintisi 1,25 cm, satır aralığı 1/tek olmalıdır. Özet, en az 150 en fazla 200 kelime olmalıdır.

Anahtar kelimeler: En az üç, en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Abstract

(Abstarct başlığı; Ortalanmış olarak, Kalın, İlk Harfleri Büyük, Times New Romen, 11 punto)

Abstract metni, İngilizce, Anahtar kelimeler Times New Romen 10 punto, ortalanmış olarak yazılmalı, paragraf girintisi 1,25 cm, satır aralığı 1/tek olmalıdır. Abstract en az 150 en fazla 200 kelime olmalıdır.

 

GİRİŞ

Makale konusu hakkında genel bilgileri, alan yazına dayalı olarak içermelidir.

Araştımanın önemi, araştırmanın amacı, araştırma problemi ve varsa alt problemlerini içermeli, varsa araştırma hipotezi ya da denencelerine yer verilmelidir.

YÖNTEM

Araştırmanın türü, araştırma deseni, araştırmanın örnekleme yöntemi ve çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin analizi alt başlıklarından oluşmalıdır.

BULGULAR

Araştırma verilerinin analizlerine ilişkin bulgular yer almalıdır.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu bölümde, araştırmanın bulguları, alan yazına dayalı olarak tartışılmalı ve sonuç değerlendirmesine yer verilmelidir.

SINIRLILIKLAR

Bu başlık altında araştırma ya da çalışmanın ele aldığı konunun çalışılmasında karşılaşılan ve araştırma sonuçları üzerinde etkili olabileceği düşünülen sınırlılıklara yer verilmesi önemlidir.

ÖNERİLER

Öneriler başlığı altında araştırma konusu ile ilişkili olarak çalışacak araştırmacılara önerilen,  dikkate alındığında alana katkı sağlayacak görüşlere yer verilmelidir.

Kaynakça

Makalede yararlanılan kaynaklar Times New Romen 11 punto, sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. Kaynakça yazımında APA 6.0 yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

Ekler

Çalışmaya ait ekler varsa, kaynakçadan sonra yer verilmelidir.

 

Sayfa Yapısı: Normal, 

Öz/Abstract: Yukarıda belirtildiği biçimde hazırlanmalıdır.

Makale Ana Metini: Times New Romen 12 punto ve iki yana yaslı olarak verilmelidir. Paragraf girintisi 1,25 cm olarak düzenlenmelidir. Satır Aralığı 1 olmalı, paragraf ayarları alt ve üst 6 nk olacak biçimde ayarlanmalıdır.

Ana Başlıklar (Bölüm Başlıkları): Ortalanmış, tamamı büyük harf, kalın, 12 punto olacaktır.metin ile arasındaki boşluk 2nk olacaktır.

  1. Alt Başlıklar: Ortalanmış, sadece ilk harfleri büyük, metin ile arasındaki boşluk/satır aralığı :  1,5nk olacaktır.
  2. Alt Başlıklar: Sola dayalı, kelimelerin sadece ilk harfleri büyük, metin ile arasındaki boşluk/satır aralığı :  1nk olacaktır.
  3. Alt Başlıklar: Sola dayalı, cümlenin sadece ilk harfi büyük, metin ile arasındaki boşluk/satır aralığı :  1nk /tek olacaktır.

Sayfa Boşlukları: Sağ, Sol, Alt ve Üst: 2,5 cm

Satır Aralığı: Özet ve kaynakçada tek satır aralığı, diğer metinlerde bir buçuk (1,5 cm)

Paragraf Ayarları: Üst:6nk, Alt:6nk

Paragraf Girintisi: 1,25 cm

Yazı Karakteri: Times New Romen

Sayfa Sayısı: Tablolar, şekiller ve kaynakça dahil  en fazla 15 sayfa

Yazı, Tablo, Şekil ve Kaynakça Gösterimi: APA 6.0 Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Öneriler, Kaynakça gibi bölüm başlıkları numaralandırılmamalıdır.