PANELLER

Panel I: Yükseköğretimin Değişen Yüzü ve Kalite Süreçleri

Prof. Dr. Buket Akkoyunlu (Moderatör)

            Yükseköğretimin Değişen Yüzü

Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Vigley

            Eğitimin Değişen Rolü Bağlamında Üniversitelerin Sosyal    Sorumlulukları

Dr. Öğr. Üy. Tuba Canvar Kahveci     

            Kalitede Sürdürülebilirlik

Uzm. Ayhan Koçer

            Türk Yükseköğretim Sisteminde Program Akreditasyonu ve Akreditasyon Kuruluşları

 

Panel II: Yükseköğretim ve Öğretmen Eğitiminde Yürütülen Avrupa Birliği Projeleri

Prof. Dr. Ebru Kılıç Çakmak (Moderatör)

Doç. Dr. Erhan Güneş

Doç. Dr. Mutlu Tahsin Üstündağ

Öğr. Gör. Dr. Alper Altunçekiç

 

ÇALIŞTAYLAR

Prof. Dr. Fatoş Silman

Yrd. Doç. Dr. Osman Vaiz

Yönetici ve Denetmen Olma Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Aytekin İşman

Yrd. Doç. Dr. Şerife Özbiler

Eğitimde Sosyal Medya 

Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir

Erken Çocuklukta Matematik Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri

Sınıflarda Özel Eğitim Uygulamaları