CONGRESS PROGRAMME

September 25, Wednesday

 
 

09:00-10:00

 

Registration

 

Wednesday

10:00-11:00

 

Hall: Consensus

Opening Ceremony

 

Wednesday

11:00-12:00

Hall: Consensus

Keynote: Prof. Dr. Muzaffer Elmas

Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları Süreci

 

12:00-13:00

Lunch

 
 

SESSION-1

 

Wednesday

13:00-14:00

Hall: Workshop 2

 Moderator: Prof. Dr. Fezile Özdamlı

 

Okuma Sürecinin Aşamalarına Ilişkin Öğretmen Uygulamaları Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Cahit Nuri & Abdurrahman Uyanık

 

Özel Eğitim ve Sınıf Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilere Okuma Yazma Becerilerini Kazandırılmalarına İlişkin Görüş ve Önerileri  

Ebru Dokuz & Necla Işıkdoğan Uğurlu

 

Sınıf Öğretmenlerinin Bütünleştirmeye Yönelik Bilgi Gereksinimlerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: KKTC Örneği    

Necla Işıkdoğan Uğurlu & Vasfiye Karabıyık

 

Etkili Kaynaştırma Uygulamalarında Birlikte Öğretim Yaklaşımları: İlkokul Öğretmenleri ile Okul Yöneticilerinin Metaforik Algıları

Özlem Dağlı Gökbulut

 

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Davranışlarının Belirlenmesi

Damla Karagözlü & Fezile Özdamlı

 

Hall: Consensus 

 

 Moderator: Yrd. Doç. Dr. Başak Bağlama

 

Görme Engelli Çocuğa Sahibi Ailelerin Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

Ayşegül Akçam

 

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Velilerle İletişim Kurma Konusunda Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi 

Burhanettin Karakoç

 

Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Annelerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri: KKTC Örneği Emine Öztürk & Başak Bağlama & Mukaddes Sakallı Demirok

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Özel Eğitim Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Behiye Akacan & Şerife Özbiler

 

Wednesday

14:00-15:00

Hall: Consensus

Keynote: Prof. Dr. Ebba Ossiannilsson

Engaging Students for Sustained Learning: A Question for Sustainable Quality in Education

 

15:00-15:15

Coffee Break

 

Wednesday

15:15-16:15

Hall: Consensus

Keynote: Prof. Dr. Ayşegül Ataman

Öğretim Uygulamalarının Değiştirilmesi (Kaynaştırma-Bütünleştirme Sınıfları için)

 

 
 

SESSION-2

 

 

 

 

 

Wednesday 16:15-17:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday 16:15-17:15

Hall: Workshop 2

 

 

 Moderator: Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör

 

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi 

Hakan Sarı & Tuğba Pürsün

 

Down Sendromu ve Alzheimer Hastalığının Örtüşmelerine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi

Hakan Sarı & Mehrossadat Vosough Matin & Vosough Matin              

 

Özel Eğitim Kurumlarında Uygulanan Özel Eğitim Programı ile İlgili Öğretmen Görüşleri  

Tarık Korkmaz & Hakan Sarı

 

Özel Gereksinimi Olan Öğrencilerin Sosyal Medya ve Cep Telefonu Kullanmalarına Yönelik Görüşleri

Hasan Avcıoğlu & Vasfiye Karabıyık & Omaç Ruştioğlu

 

Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Zehra Atbaşı & Tuğba Pürsün

 

 

 

 

 

 

Hall: Consensus 

 

 

 

 Moderator: Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri

 

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Arabuluculuğa Yönelik Metaforik Algıları

Nüket Gündüz

 

Özel Gereksinimli Ana Dili Türkçe Olmayan Bireylere Okuma Yazmada Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi    

Emine Seçil Karamuklu & Hakan Sarı

 

Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımının Belirlenmesine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi             

Zöhre Serttaş & Semih Çalışkan & Gönül Akçamete

 

Göstergebilimsel Dizi Analizi: Mucize Doktor Örneği

Esra Akkuş

 

 

SESSION-3

 

Wednesday 17:15-18:15

Hall: Workshop 2

 

 

Moderator: Prof. Dr. Hakan Sarı

 

Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin Dil Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ahmet Kurnaz & Filiz Bilici

 

Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin Tekerleme Söyleyebilme Becerisi Ölçeği

Ahmet Kurnaz & Filiz Bilici

 

Türk İşaret Dili’nin Bölgesel Farklılıklarının İncelenmesi          

Hakan Sarı & Özlem Aslan Bağcı

 

Özel Gereksinimli Ana Dili Türkçe Olmayan Bireylere Okuma Yazmada Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi

Emine Seçil Karamuklu & Hakan Sarı

 

Hall: Consensus 

 

Moderator: Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok

 

18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerinde Yaşanan Sorunların Belirlenmesi: KKTC Örneği

 Mukaddes Sakallı Demirok

 

Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarındaki Yeterlilikleri ve Kaynaştırma Eğitimindeki Duygu Tutum ve Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Türkan Gökalp & Mukaddes Sakallı Demirok

 

SİNGAPUR, İSVİÇRE, FİNLANDİYA, HOLLANDA, DANİMARKA ve NORVEÇ‘teki Özel Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi ve KKTC ile Karşılaştırılması

Ayşegül Akçam & Nüket Gündüz & Mukaddes Sakallı Demirok

 

Özel Eğitim Uygulama Okulları ile Genel Eğitim Okullarında Yer Alan Türkçe Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi             

M. Abdulbaki Karaca & Hakan Sarı & Abdullah Eker

 

Kaynaştırma Sınıflarında Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Sosyal Kabul Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi  

Hasan H. Toprak & M. Abdulbaki Karaca & Ercan Yılmaz & Hakan Sarı

 

 

September 26, Thursday

 

Thursday

09:00-10:30

Hall: Consensus

 

 

 

 

Panel: Yükseköğretimin Değişen Yüzü ve Kalite Süreçleri

Prof. Dr. Buket Akkoyunlu (Moderatör) - Yükseköğretimin Değişen Yüzü

Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Vigley -Eğitimin Değişen Rolü Bağlamında Üniversitelerin Sosyal Sorumlulukları

Dr. Öğr. Üy. Tuba Canvar Kahveci -  Kalitede Sürdürülebilirlik    

Uzm. Ayhan Koçer - Türk Yükseköğretim Sisteminde Program Akreditasyonu ve Akreditasyon Kuruluşları

 

10:30-10:45

Coffee Break

 

Thursday

10:45-11:45

 

Hall: Consensus

Keynote: Prof. Dr. Philip Garner

Effective Leadership for Effective Inclusion

 

12:00-13:00

Lunch

 

 

SESSION-4

 

 

 

 

 

 

 

Thursday

13:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday

13:00-14:00

 

 

 

Hall: Workshop 2

 

 

Moderator: Doç. Dr. Erkan Işık

 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Eğitim Personelinin Mesleki Yeterlilik ile Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)Yeterlilikleri Arasındaki İlişki

Akın Gönen & Ercan Yılmaz & Yahya Çıkılı

 

Özel Eğitim Uygulama Okulu I.Kademe Orta-Ağır Zihinsel Engeli ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler Okuma-Yazma Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Akın Gönen & Hakan Sarı

 

Özel Eğitim Çalışanlarının Genel Özyeterlik ve Duyguları Arasındaki İlişkide Huzurun Aracı Rolü

Kamile Gamze Yaman & Münevver Başman & Gözde Demiray

 

Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerinde Yaşam Kalitesi, Umutsuzluk ve Aile Yılmazlık Becerileri Arasındaki İlişkiler

Gözde Demiray & Durmuş Ümmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hall: Consensus 

 

 

 

Moderator: Prof. Dr. Hakan Sarı

 

İşitme Engelli Çocuklara Uygulanana Tenis Egzersizlerinin Motor Becerilerine Katkısının Araştırılması Ahmet Şirinkan

 

8-10 Yaş İşitme Engelli İlkokul Çocuklarına Uygulanan Futbol İçerikli Eğitsel Oyunların Psiko-Motor Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

R. Nazım Saraçoğlu & Ahmet Şirinkan

 

Otizm Spektrumlu 10 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Terapotik Rekreasyon Amaçlı Hareket ve Egzersiz Programının Motor Beceriye Etkisinin Araştırılması   

Ahmet Şirinkan

 

Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinde Su Terapisi Alan Zihinsel ve Fiziksel olarak Problem Yaşayan Bireylerin Gelişimlerinin Araştırılması           

Sertaç Erçiş & Ahmet Şirinkan

 

Thursday

14:00-15:00

Hall: Consensus

 

Keynote: Prof. Dr. Akif Ergin

Yaşamı Kaliteli Sürdürebilmek

 

15:00-15:15

Coffee Break

 

Thursday

15:15-16:15

Hall: Consensus

 

Panel: Yükseköğretim ve Öğretmen Eğitiminde Yürütülen Avrupa Birliği Projeleri

Prof. Dr. Ebru Kılıç Çakmak (Moderatör)

Doç. Dr. Erhan Güneş

Doç. Dr. Mutlu Tahsin Üstündağ

Öğr. Gör. Dr. Alper Altunçekiç

 

 

SESSION-5

 

Thursday 16:15-17:15

Hall: Workshop 2

 

 

 Moderator: Doç. Dr. Ahmet Şirinkan

 

Özel Yetenekli Bireylerin Ekoloji Eğitim Merkezi ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi  

Barış Doğrukök & Serdar Danış & Ahmet Kurnaz & Süleyman Arslantaş

 

Özel Yetenekli Bireylerin Yönetim Şekilleri Hakkındaki Metaforik Algılarının Belirlenmesi    

Barış Doğrukök & Ahmet Kurnaz & Süleyman Artantaş & Serdar Danış

 

Dijital Öyküleme Eğitiminin BİLSEM (Bilim Sanat Merkezleri) Öğretmenlerine ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitim Sürecine Yansımaları    

Bahadır Erişti & Suzan Duygu Bedir Erişti

 

Üstün Yetenekli Öğrenci Tanılama Sürecine İlişkin Sanatsal Yaratıcılık Ölçeğinin Geliştirilmesi

Songül Esin Erol & Suzan Duygu Bedir Erişte & Yavuz Akbulut

 

Hall: Consensus 

 

 Moderator: Doç. Dr. Tolgay Karanfiller

 

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Instagram Kullanımları Hakkındaki Görüşlerin İncelenmesi

Hakkı Bağcı & Özlem Aslan Bağcı

 

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklarda Makey Makey ile Kavram Öğretiminin Etkililiği

Aslan Aydoğan & Şenay Kocakoyun Aydoğan

 

Türkiye’de Özel Gereksinimli Çocuklarda Teknoloji Kullanımı ile İlgili Gerçekleştirilen Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi       

Ülkü Pişkin Abidoğlu & Hüseyin Gökal

 

Öğrenme Güçlüğü Çeken Bireylere Terapotik Rekreasyon Amaçlı Hareket Eğitiminin Etkisinin Araştırılması (Olay İnceleme)     

R. Nazım Saraçoğlu

 

 

SESSİON-6

 

 

Thursday 17:15-18:15

Hall: Workshop 2

Moderator: Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör

 

2012 ve 2018 Yılı Oyun, Fiziki Etkinlikler ve Bağımsız Hareket Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması  

Sevda Kılıc & Banu Altunay Arslantekin        

 

2013 ve 2018 Yılı Beden Eğitimi, Spor ve Bağımsız Hareket Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Sevda Kılıc & Banu Altunay Arslantekin

 

Türkçe’de Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler ve Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Son 15 Yıllık Terminolojisinin İncelenmesi    

Cemaliye Direktör & Cahit Nuri & Cemaliye Karadayı Numan

 

Özel Yeteneklilerin Eğitimi Alanı Öğretmen Eğitim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Abullah Eker & Hakan Sarı & Abdulbaki Karaca

 

Hall: Consensus

Moderator: Prof. Dr. Hakan Sarı

 

Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki   

Hakan Sarı & Ercan Yıldız & Özlem Aslan Bağcı & Hatice Gökdağ

 

Öğretmen Adaylarının Engelli Bireylerin Mesleki Hayata Katılımlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi             

Hakan Sarı & Hatice Gökdağ

 

Özel Eğitimde Çoklu Yetersizlik İle İlgili Yapılan Lisans Üstü Tezlerin İncelenmesi     

Tuğba Şakır & Serap Meral Karabacak

 

Üstün Yetenek ve Üstün Zeka Üzerine Yapılan Doktora Tezlerine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi

Meltem Haksız & Beria Gökaydın & Cahit Nuri

 

September 27, Friday

 

 

 

SESSION-7

 

 

Friday

09:00-10:00

 

 

 

 

 

Hall: Workshop 2

Moderator: Prof. Dr. Fatoş Silman

 

 

Music as a Therapy

Dorottya Kővári

 

 

Effective management and leadership in special education in africa as an ‘imagination not a reality’

Chısseu Noumen Mathılde Elıane & Menyıe Essomba Pamela

 

 

Barrıers to Implementıng The Inclusıve Approach at Maınstream Schools 

Ágnes N. Tóth

 

 

History of Teacher Training for Special Education in Hungary 

Béla Molnár

 

 

 

 

 

Hall: Consensus

Moderator: Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir

 

 

Learning Difficulties and Foreign Language Education: A Literature Review 

Kamile Hamiloğlu

 

 

Factors Contributing to the Success of a Student with Learning Disability    

Anna Kovács

 

 

Examination of Orientation Skills of Students with Special Educational Needs

Laura Kardos

 

 

Challenges of Providing Classroom Assistance to Students Who are Blind and Deaf

Menyie Essomba Pamela & Chisseu Noumen Mathilde Eliane

 

 

10:00-10:15

Coffee Break

 

Friday

10:15-11:30

 

 

Hall: Consensus

 

 

 

Keynote: Dr. Ágnes N. Tóth

Factors Affecting Teachers’ Learning Attitudes

 

11:30-12:30

Closing

 

 

ÇALIŞTAYLAR

 

25 Eylül Çarşamba Çalıştaylar

 

Çarşamba

13:00-15:00

Hall: Prestige 2

 

Yönetici ve Denetmen Olma Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Fatoş Silman

Yrd. Doç. Dr. Osman Vaiz

 

15:00-15:15

Coffee Break

 

Çarşamba

15:15-17:15

Hall: Prestige 2

  

Eğitimde Sosyal Medya

Prof. Dr. Aytekin İşman      

 

26 Eylül Perşembe Çalıştaylar

 

Perşembe

13:00-15:00

Hall: Prestige 2

 

Sııflarda Özel Eğitim Uygulamları

Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri

Öğret. Gör. Vasfiye Karabıyık

 

15:00-15:15

Coffee Break

 

Perşembe

15:15-17:15

Hall: Prestige 2

 

Erken Çocuklukta Oyunlarla Matematik Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir