Eğitim Fakültesi – CIU

Eğitim Fakültesi

egitim Eğitim FakültesiEğitim Fakültesi’nin amacı çağdaş bilgi ile donanmış, bilgiye ulaşma yollarını bilen, edindiği bilgileri toplumla paylaşan, küresel eğitimi benimsemiş öğretmenler yetiştirmektedir. UKÜ Eğitim Fakültesi yönetimi ve öğretim elemanları günümüzde bilgiyi öğrencilere aktarmayı hedefleyen geleneksel öğretim yaklaşımının terk edildiğinin bilincindedir. Bunun için tüm bölümlerde öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi hedeflenerek, belirli beceri, tutum ve değerleri kazandırmayı amaçlayan çağdaş eğitim anlayışı ön plana çıkarılmıştır.

Fakültede Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile KKTC Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) onayladığı programlar uygulanmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli seçmeli dersler açılmakta, öğrencilerimizin çağdaş bilgi ile donatılması için sürekli olarak kurslar, seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. Eğitim Fakültemizdeki tüm dersler kurumsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kurumsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler ise, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı okullarında, uygulamalı öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Çağdaş bilgi ile donanmış, bilgiye ulaşma yollarını bilen öğretmenleri yetiştirmek ilkesinden hareketle fakültemizde internet bağlantılı bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvardaki bilgisayarlar interaktif olarak çalışmakta, çeşitli eğitim yazılımlarını içinde bulundurmaktadır.