Enerji Sistemleri Mühendisliği – Cyprus International University | Kıbrıs

Yüksek Lisans Programları Enerji Sistemleri Mühendisliği

Programın Amacı:

Yüksek lisans programının amacı, karmaşık enerji problemlerine çözümler getirebilecek yüksek enerji sistemleri mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca, lisans mezunlarının Konvensiyonel Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerjinin Yönetimi, Enerji Politikaları, Enerjinin Verimli Üretimi/tüketimi, Enerji-Çevre İlişkileri, Enerji Ekonomisi, Enerji Sistemlerinin Modellenmesi gibi alt alanlarda uzmanlaşmasını sağlamaktır.

Sözkonusu programın bir diğer hedefi; hem tükenmekte olan, hem çevreyi kirleten hem de maliyetleri gün geçtikçe artan ithal fosil yakıtlara bağımlı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının bulunması konularında çalışan uzmanlar yetiştirmektir. Bilimsel olarakta, Yüksek Lisans eğitimi, Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü içerisinde sürdürülen araştırma çalışmalarına ivme kazandıracaktır.

Enerji  sistemleri mühendisliği yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz  program olarak sürdürülmektedir.

Akademik Program için tıklayınız. (Tezli)

Akademik Program için tıklayınız. (Tezsiz)